ph2.bet log in

Mga Casino at Pagsusugal sa Wisconsin

Maikling Buod:  Ang pahinang ito ay tumitingin sa iba’t ibang mga anyo ng pagsusugal sa Estado ng Wisconsin, tatalakayin ang legalidad ng online na pagsusugal at magbibigay ng isang detalyadong listahan ng lahat ng mga casino sa estado.

Ang Wisconsin ay maaaring hindi ang unang estado na pumapasok sa isipan kapag ang mga tao ay nag-iisip ng pagsusugal, ngunit may isang nakakagulat na bilang ng mga paraan at lugar upang gawin iyon. Habang walang anumang pinamamahalaan at kinokontrol ng estado na mga Komersyal na Casino, mayroong maraming bilang ng mga Katutubong Amerikano (Tribal) na casino na matatagpuan sa loob ng mga hangganan ng The Badger State, na ililista namin at idedetalye para sa iyo sa pahina sa ibaba.

Top 4 United States Casino Sites

Rank 1
Vegas Casino Online

100% hanggang sa

$11,000

Magsign up

Maglaro
Mga Tinatanggap na Manlalaro
Rank 2
Shazam Casino

250% hanggang sa

Maglaro
Mga Tinatanggap na Manlalaro
Rank 3
Bovada Casino

125% hanggang sa

$1,250

Maglaro
Mga Tinatanggap na Manlalaro
Rank 4
Lucky Tiger Casino

300% hanggang sa

$3,000

Magsign up

Maglaro
Mga Tinatanggap na Manlalaro

Tingnan muna natin ang lahat ng iba’t ibang mga pagpipilian sa pagsusugal sa Wisconsin:

Mga Tribal na Casino

tribal_casinosAng paraan ng pagpapatakbo ng labing isang (11) mga tribo na Pederal na kinikilala ng Estado ng Wisconsin ay sa pamamagitan ng iba’t ibang mga kasunduan sa casino sa estado, na lahat ay matatagpuan dito.

Naglalaman ang pahinang iyon ng mga link na magdadala sa iyo sa lahat ng nauugnay na impormasyon sa kasunduan, ngunit para sa mga layunin ng pahinang ito, gagamitin lamang namin ang kasunduan ng Bad River Band ng Lake Superior Chippewa upang makakuha ng ideya kung ano ang mga bumubuo sa mga kasunduang ito.

Ang link na iyon ay pupunta sa (mula nang susugan) orihinal na Bad River na Kasunduan, na ginawang may bisa noong 1991. Alinsunod sa orihinal na kasunduan:

IV. INAWTORISA NA CLASS III NA PAGLALARO.

A. Ang Tribo ay may karapatang magpatakbo ng mga sumusunod na Class III na mga laro sa panahon ng termino na ito ng Kasunduan ngunit ayon lamang sa ibinibigay sa Kasunduan na ito:

  1. Mga elektronikong laro ng pagkakataon na may mga video facsimile displays;

  2. Mga elektronikong laro ng pagkakataon na may mga mechanical display;

  3. Blackjack; at

  4. Mga pull-tab o break-open na tiket kapag hindi nilalaro sa parehong lokasyon kung saan nilalaro ang bingo.

Ito ang lahat ng mga Class III na laro, na nangangahulugang ang mga ito ay istilong-Vegas na mga slot machine, samakatuwid, pinahintulutan ang Bad River Band na magkaroon ng mga istilong-Vegas na slot at mga video poker machine sa simula pa lang. Bilang karagdagan, pinahintulutan silang magkaroon ng live na Blackjack pati na rin ang mga pull tab basta’t ang mga pull tab ay hindi nilalaro sa parehong lokasyon tulad ng Bingo… na tila hindi karaniwan.

Nakasaad din sa Kasunduan na maaaring ito ay mabago sa hinaharap, tulad ng dati, upang payagan ang Tribo na magpatakbo ng mga karagdagang laro:

G. Matapos ang Hulyo 31, 1992, at taun-taon pagkatapos nito, sa nakasulat na kahilingan ng Tribo na tumutukoy sa pangangailangan na magpatakbo ng karagdagang mga laro upang mapagtanto ang isang makatuwirang pagbabalik sa mga pamumuhunan nito, ang mga partido ay dapat magtagpo para sa layunin na talakayin ang usapin at isinasaalang-alang ang pagdaragdag ng mga laro na mahalaga upang matugunan ang pangangailangan ng Tribo.

Ang susunod na seksyon ay nagsasaad na ang Tribo ay pinahintulutan na magbenta ng alak (ngunit hindi para sa pag-inom sa labas) sa mga oras ding iyon na ang ibang mga retailer sa Wisconsin (ibig sabihin, mga bar at restawran) ay pinapayagan ring magbenta ng alak. Itinakda sa kasunduan na walang sinumang wala pang 18 taong gulang ang pinahihintulutang maglaro at, kung mahuli, ay babawiin ng anumang mga panalo (kung naaangkop) at ipabalik ang tinatayang kabuuang halaga na natalo ng mga pumupusta (kung mayroon man) sa kanya.

Ang susunod na ilang mga pahina ng kasunduan ay nauugnay sa kung sino ang maaaring mamahala, magpatakbo o magtrabaho sa mga casino. Kapag nalampasan mo na iyan, may ilang mga pahina na nauugnay sa pag-iingat ng rekord para sa mga pinansiyal at makina na resulta.

Ang isang kawili-wili na bagay tungkol sa Wisconsin ay ang mga Tribo ay kinakailangan na i-withhold ang mga personal na buwis sa kita mula sa mga manlalaro para sa estado KUNG ang nagwagi ay isang hindi taga-tribo na residente ng Wisconsin. Ang kinakailangan para sa obligado na pag-withhold ay kapareho ng mga Pederal na kinakailangan para sa mga obligado na pag-withhold; ang pinakakaraniwang halimbawa ay isang pagbabayad ng elektronikong makina sa paglalaro na $1,200, o higit pa, anuman ang halaga ng pusta:

XIII. PAG-WITHHOLD NG BUWIS SA KITA SA WISCONSIN.

A. I-wiwithhold ng Tribo ang buwis sa kita sa Wisconsin mula sa anumang pagbabayad ng isang premyo o mga panalo kung saan dapat din nitong i-withhold ang mga pederal na buwis sa ilalim ng Internal Revenue Code o mga Regulasyon, maliban na ang Tribo ay hindi kinakailangan na i-withhold ang buwis sa kita sa Wisconsin mula sa mga pagbabayad sa:

1. Mga nagpatala na miyembro ng Tribo; o

2. Mga indibiduwal na nagpapatunay sa Tribo na hindi sila ligal na residente ng Estado ng Wisconsin, maliban kung ang nasabing mga indibiduwal ay napapailalim sa buwis sa kita sa Wisconsin sa naturang mga panalo sa ilalim ng kab. 71, Wis. Stats., para sa taon ng kalendaryo kung saan nagawa ang pagbabayad.

B. Ang halagang i-wiwithhold sa ilalim ng subsec. A. ay matutukoy sa pamamagitan ng pag-multiply ng halaga ng pagbabayad ng mas malaki sa 6.93% (.0693), o ang pinakamataas na rate ng buwis sa kita sa Wisconsin na nalalapat sa mga indibidwal sa ilalim ng s. 71.06 (1), Wis. Stats., para sa taon ng kalendaryo kung saan nagawa ang pagbabayad.

C. Sa panahon ng termino na ito ng Kasunduan, ang Tribo ay nakarehistro sa Kagawaran ng Kita ng Wisconsin para sa mga layunin ng pag-withhold sa buwis at magkaroon ng numero ng pagkakakilanlan ng taga-empleyo sa Wisconsin. Winithhold ang buwis sa kita sa Wisconsin sa ilalim ng subsec. A. ay dapat ideposito sa parehong batayan tulad ng mga buwis na winithhold mula sa mga sahod ng mga empleyado ay idinideposito ng mga taga-empleyo. Mga halaga na winithhold sa ilalim ng subsec. A. ay isasama sa mga halagang winithhold mula sa sahod ng mga Tribal na empleyado at isang solong deposito na inihain para sa nagresultang kabuuan.

Sa striktong pananalita, mas mabuti para sa iyo na magsugal sa Wisconsin bilang isang hindi taga-tribo na mamamayan ng Estados Unidos kung hindi ka nakatira sa Estado ng Wisconsin. Dahil dito, maraming iba pang mga estado (tulad ng Ohio) na nangongolekta ng mga personal na buwis sa kita mula sa kanilang mga residente sa mga naturang jackpot, kahit na ang mga jackpot na ito ay napanalunan sa ibang mga estado.

Siyempre, inirerekumenda namin na tingnan mo ang mga batas ng iyong estado upang makita kung paano maaaring makakaapekto ang iyong mga panalo sa pagsusugal sa iyong mga obligasyon sa buwis. Ang mga batas tungkol dito ay hindi malinaw dahil ang ilang mga estado (ang Florida ay isang halimbawa) ay wala kahit isang buwis sa kita sa estado. Ang Ohio ay isang partikular na mabigat na estado para sa mga buwis sa pagsusugal dahil, hindi katulad sa mga Pederal na buwis sa pagsusugal, ang mga panalo sa pagsusugal ay hindi maaaring mapunan ng mga pagkalugi sa Estado ng Ohio para sa mga layunin ng pagbubuwis.

Narito ang isang hindi pangkaraniwang probisyon para sa mga elektronikong laro:

BAD RIVER / ESTADO NG WISCONSIN NA KASUNDUAN SA PAGLALARO NG 1991 Pahina 16

B. Pagsubok sa mga Elektronikong Laro ng Pagkakataon.

1. Pagsubok at Pag-apruba ng mga Elektronikong Laro ng Pagkakataon. Walang mga elektronikong laro ng pagkakataon na maaaring patakbuhin ng Tribo maliban kung: (1) ang elektronikong laro ng pagkakataon ay nakuha mula sa isang tagagawa o tagapamahagi na nagtataglay ng isang Sertipiko na Inisyu sa ilalim ng seksyon VII. ng Kasunduan na ito upang magbenta, umarkila, o ipamahagi ang mga elektronikong laro ng pagkakataon; at (2) ang elektronikong laro ng pagkakataon, o isang prototype nito, ay nasubok, naaprubahan o napatunayan ng isang laboratoryo ng pagsusuri ng laro bilang pagtugon sa mga kinakailangan at pamantayan ng Kasunduan na ito. Para sa mga layunin ng Kasunduan na ito, ang isang laboratoryo ng pagsusuri ng paglalaro ay isang laboratoryo na napagkasunduan at itinalaga sa pagsusulat ng Lottery Board at ng Tribo bilang may kakayahan at kuwalipikadong magsagawa ng mga sayentipikong pagsubok at pagsusuri sa mga elektronikong laro ng pagkakataon at mga nauugnay na kagamitan. Ang isang laboratoryo na pinamamahalaan ng o sa ilalim ng kontrata ng mga estado ng Minnesota, New Jersey, o South Dakota ay bumubuo ng isang itinalagang laboratoryo ng pagsusuri ng paglalaro.

Ang hindi pangkaraniwan nito ay maaaring silang magpatakbo ng mga laro na aprubado ng mga estado ng MinnesotaNew Jersey o South Dakota. Ang karamihan sa mga tribal na kasunduan ng mga estado ay gumagamit lamang sa Nevada bilang estado para sa pag-apruba. Ngunit hindi ito mahalaga sa tribo, dahil sa pangkalahatan, kung ito ay naaprubahan sa Nevada naaprubahan din ito sa New Jersey.

Alinsunod sa orihinal na kasunduan, walang elektronikong laro ang maaaring magpahintulot para sa isang solong pagtaya na higit sa limang dolyar. ($5) Ang kasunduan ay nagpapatuloy na sumasaklaw sa paksa ng pinakamaliit na mga pagbabalik para sa mga elektronikong laro:

2. Mga Kinakailangan sa Software para sa Porsyento ng Pagbabayad. Ang bawat elektronikong laro ng pagkakataon ay dapat na matugunan ang sumusunod na maximum at minimum na teoryang porsyento ng pagbabayad sa panahon ng inaasahang buhay ng laro:

a. Ang mga elektronikong laro na hindi apektado ng kasanayan ng manlalaro ay magbabayad ng minimum na 80 porsyento at hindi hihigit sa 100.0 porsyento ng halagang ipinusta. Ang teoryang porsyento ng pagbabayad ay matutukoy gamit ang karaniwang mga pamamaraan ng teorya ng posibilidad;

b. Ang mga elektronikong laro na apektado ng kasanayan ng manlalaro, tulad ng elektronikong pagbunot na poker at blackjack, ay magbabayad ng minimum na 83 porsyento at hindi hihigit sa 100.0 porsyento ng halagang ipinusta. Ang pamantayan na ito ay natutugunan kapag gumagamit ng isang paraan ng paglalaro na magbibigay ng pinakamalaking pagbabalik sa manlalaro sa isang panahon ng patuloy na paglalaro.

Ang maikling sagot ay ang lahat ng mga laro sa Estado ng Wisconsin ay kinakailangang magkaroon ng isang minimum na teoretikal na pangmatagalang pagbabalik sa manlalaro na hindi mas mababa sa 80%, ang tanging pagbubukod lamang ay ang Blackjack at Video Poker na dapat magbalik ng hindi mas bababa sa 83% habang ipagpapalagay na ang isang manlalaro ay naglalaro na may pinakamainam na estratehiya. Sa nakasanayan, ito ay umaayon sa mga minimum na pagbabalik ng maraming mga estado (West Virginia, halimbawa, gumagamit din ng 80% sa mga komersyal na casino nito); sa nakasanayan din, ang mga machine ay karaniwang magbabalik ng isang mas malaking porsyento kaysa sa dito.

Ang mga susunod na regulasyon ay sumasaklaw sa Blackjack na kung saan, kapansin-pansin, ay hindi dapat isagawa nang higit sa labing walong oras bawat araw, alinsunod sa orihinal na kasunduan. Ang kasunduan ay nagpapatuloy na magpahayag na ang maximum na pinahihintulutang pusta, sa oras na ang orihinal na kasunduan ay nilagdaan, ay $200 para sa isang paunang pusta.

Ang susunod na ilang mga pahina ng kasunduan ay naglalarawan ng iba’t ibang mga patakaran na maaaring may bisa para sa Blackjack, (Surrender, Double Down, Splitting) ngunit hinahayaan ang tribo kung nais nila o hindi payagan ang mga pagpipiliang ito sa isang partikular na table.

Mayroong isang seksyon patungo sa dulo  na sumasaklaw sa mga singil na nabayaran sa estado para sa tulong nito sa pagpapatupad ng kasunduan:

A. Hanggang sa oras na ang lahat ng mga tribo sa loob ng Estado na humiling ng negosasyon ng Class III na mga kasunduan sa paglalaro ay nagtapos sa mga kasunduan sa Estado, ang Tribo ay magbabayad sa Estado, bilang bayad sa mga gastos sa regulasyon ng Estado sa ilalim ng Kasunduan na ito, ang kabuuan ng $25,000 para sa bawat piskal na taon ng Estado (na nagtatapos sa Hunyo 30), o bahagi nito, na ang Kasunduan na ito ay may bisa. Ang mga pagbabayad sa ilalim ng subseksyon na ito ay dapat gawin sa o bago matapos ang bawat piskal na taon.

B. Sa sandaling ang lahat ng mga tribo sa loob ng Estado na humiling ng negosasyon ng Class III na mga kasunduan sa paglalaro ay nagtapos sa mga kasunduan sa Estado, ang Tribo ay magbabayad sa Estado, bilang pagbabayad para sa mga gastos sa regulasyon ng Estado sa ilalim ng Kasunduan na ito, isang taunang halaga para sa bawat piskal na taon ng Estado na kinalkula tulad ng sumusunod: ang bahagi ng $350,000 na tinutukoy sa pamamagitan ng pag-multiply ng halagang iyon sa isang maliit na bahagi na ang denominator ay ang kabuuan ng kabuuang taunang Class III na handle sa paglalaro ng mga tribo para sa nakaraang piskal na taon, at kung saan ang numerator ay kabuuang taunang Class III na handle sa paglalaro ng Tribo para sa parehong piskal na taon. Ang mga bayad ay dapat gawin sa loob ng 30 araw pagkatapos makatanggap ang Tribo ng isang pahayag mula sa Estado na naglalahad ng halagang babayaran ng Tribo sa ilalim ng seksyong ito.

Medyo nakakalito, hindi ba? Huwag kang mag-alala, hindi ito nakakalito.

Ang Seksyon A ay tumutukoy lamang sa $25,000 na babayaran sa estado hanggang sa oras na ang lahat ng mga tribo na humiling ng mga kasunduan ay tinapos na ang mga ito.

Ang Seksyon B ay tumutukoy lamang sa mga nagpapatuloy na bayarin na dapat bayaran sa estado. Ang paraan ng pagsulat nito ay malamang na orihinal na inilaan upang balansehin ang katotohanan na ang Tribo ay maaaring hindi patakbuhin ang isang partikular na lokasyon para sa buong unang Piskal na Taon ng kasunduan. Ipagpalagay natin na ang Tribo ay may kabuuang handle sa pagsusugal (lahat ng taya ng pera) na $300,000,000 para sa taong 2018 at $310,000,000 para sa taong 2019, ang pera na kailangang bayaran sa estado para sa Piskal na Taon ay magiging ganito:

350000 * (310000000/300000000) = 361,666.666667

Samakatuwid, ang Tribo ay may utang sa estado na $361,666.67 para sa Piskal na Taon 2019. Ang tanging paraan na ang numerong ito ay lilihis mula sa $350,000 (hindi alintana ang kabuuang handle) ay kung ang Tribo ay may isang mas mahusay (o mas masama na) taon para sa kasalukuyang taon kaysa sa nakaraang taon. Ang COVID-19 ay malamang na nagresulta sa isang pagbaba ng kita para sa Tribo, kaya ang 2020 FY ay malamang na mas masama kaysa sa FY 2019 … samakatuwid, sa huli ang Tribo ay dapat may utang na mas mababa sa $350,000 para sa Piskal na Taon na iyon.

Tatalakayin natin ngayon ang dalawang mga Pagbabago sa kasunduan, ang una ay may bisa mula noong 1999.

Ang unang bagay na ginawa ng Susog ay taasan ang minimum na edad na pinapayagan sa mga seksyon ng paglalaro ng mga casino mula 18 ay naging 21, na kahiya-hiya para sa mga nasa sa saklaw ng edad noon. Sa kabilang banda, marahil ay hindi mo rin gusto na ang ilang mga nasa high school pa ay magsugal sa mga casino.

Binago rin ng Susog ang halaga na babayaran sa estado mula sa tribo sa isang hindi nagbabago na halaga na $230,000, na inaasahan kong dahil sa ang mga kita ay bumagsak sa mga nakalipas na taon sa pagitan ng orihinal na kasunduan at ng susog. Ang isa pang kadahilanan ay maaaring ang estado ay talagang may mas kaunting magagawa matapos ang casino mismo ay tumayo at tumatakbo sa loob ng ilang taon.

Mayroon ding sugnay ng sakuna kung saan ang isang natural na sakuna na nagdudulot ng isang matagal na pag-shutdown ng 50%, o higit pa, ng mga elektronikong aparato sa paglalaro ay nangangahulugang ang halagang dapat bayaran sa estado ay maaaring mabawasan sa porsyento ng kita na batayan.

Gayunpaman, ang Susog na ito ay nagpapakita ng kahandaan ng Estado ng Wisconsin na makipagtulungan nang malapitan sa Tribo upang matiyak na ang kasunduan (at singil na dapat bayaran sa estado) ay mananatiling patas at pantay. Mahusay na kinilala ng Wisconsin na ang patuloy na tagumpay; ang pagpapatakbo ng mga casino ay mabuti hindi lamang para sa Tribo, kundi pati na rin para sa estado mismo.

Ang 2003 na Susog ay higit na nakatulong sa mga Tribo at nagpahintulot sa kanila na magdagdag ng iba’t ibang uri ng mga Laro sa Table, tulad ng makikita mo rito:

2. Ang Seksyon IV.A. ng Kasunduan ay binago sa pamamagitan ng pagtanggal ng “at” pagkatapos ng “3. Blackjack “, pinapalitan ang tuldok (“.”) Pagkatapos ng “kung saan ang bingo ay nilalaro” ng isang semicolon (“;”), at pagdaragdag ng mga sumusunod na bagong probisyon pagkatapos ng Seksyon IV.A.4.:

5. Elektronikong keno; at

6. Pari-mutuel na pagtaya sa live na simulcast; mga kaganapan sa karera ng kabayo, harness, at aso, kabilang ang pakikilahok sa mga interstate na mga pool ng pustahan ; at

7. Ang laro ng roulette, ang laro ng craps, ang laro ng poker, at mga katulad na mga laro sa baraha na hindi binabangkohan ng house, na nilalaro sa mga istilong Blackjack na table, tulad ng Let it Ride, Casino Stud, at Casino War; at

8. Ang Tribo ay pahihintulutan na mag-alok ng anumang karagdagang mga Class III na laro na kung saan ang iba pang pederal na kinikilalang Indiyanong Tribo sa Estado ng Wisconsin, o ibang tao o entidad, ay pinahihintulutang mag-alok para sa anumang layunin.

9. Ang mga Laro sa talata 5 hanggang 8, sa itaas, ay hindi maaaring isagawa hanggang maitaguyod ng Tribo ang mga panloob na kontrol alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon XXXVI, sa ibaba.

Bilang karagdagan sa iba’t ibang mga pagpipilian sa mga Laro sa Table, pinayagan din nito ang Tribo na magkaroon ng mga elektronikong keno machine, na marahil ay nakakagulat, ay tila hindi saklaw sa ilalim ng orihinal na kasunduan. Ang Susog ng 2003 ay pinalawig din upang payagan ang Tribo na mag-alok ng pari-mutuel simulcast na pagtaya. Sa wakas, sa halip na kailanganin ng isang kasunduan para sa bawat bagong Class III na laro, awtomatikong nagbibigay-daan ang Clause # 9 sa Tribo na magkaroon ng iba pang Class III na laro na magagamit sa ibang lugar ng estado.

Ang karamihan sa natitirang Susog na ito ay patungkol sa mga usapin sa pagpapatakbo, na may kapansin-pansin na pagbubukod na ang pinakamataas na teoretikal na pagbabalik ng mga Class III na laro ay nadagdagan mula 100% hanggang 103%, sa gayon ay teoretikal na mapapayagan  ang Tribo na mag-alok ng + EV Video Poker na mga laro (para sa halimbawa) kung nais nilang gawin ito.

Sa pangkalahatang mga termino, inaasahan namin na ang iba pang mga kasunduan sa iba pang mga Tribo ay magkatulad sa isang ito, pati na rin ang anumang mga Susog na nauugnay sa mga paunang kasunduan. Mula sa kung ano ang maaari naming sabihin, kinikilala ng Estado ng Wisconsin ang mutwal na pakinabang na nauugnay sa pagpapahintulot sa mga Tribo na magpatakbo ng mga casino sa loob ng estado at nagsumikap upang tratuhin sila nang maayos habang kumukuha ng isang makatuwirang halaga ng pera para sa kanilang pangangasiwa sa mga aktibidad sa pagsusugal sa antas ng estado.

Pari-Mutuel, Simulcast at Karera

pari_mutuel_simulcast_and_racingAng unang bagay na tatalakayin namin ay ang greyhound na karera sa Estado ng Wisconsin. Sa rurok nito, ang Wisconsin ay tahanan ng limang magkakaibang mga track ng greyhound, ngunit lahat ng lima sa mga iyon ay nagsara sa mga nakaraang taon at kasalukuyang walang track ng greyhound ang tumatakbo.

Sa oras ng pagsusulat nito, ang greyhound na karera ay hindi iligal sa estado, ngunit mabisa itong naalis sa bisa ng katotohanan na ang lahat ng mga track ay nabigo at nagsara. Kahit na magbukas ang isang bagong track ng greyhound, inaasahan namin na hindi magtatagal ay makikita ng mga operator na ang greyhound na karera ay hindi isang kumikitang negosyo.

Ang Wisconsin ay maaari ring masabing isang malaking estado ng karera ng kabayo, kahit na sa rurok nito. Ang pangwakas na full-time na track ng karera sa kabayo na nagsara sa estado ay ang Dairyland Park, na nagsara noong 2009. Sinisi ng ilang mga website ang mga Tribal na Casino para sa kabiguan ng industriya ng karera ng kabayo ng Wisconsin, ngunit kinaligtaan nito ang katotohanang ito ay isang namamatay na sport sa buong bansa.

Kung talagang nais nilang makahanap ng sisisihin, kung gayon ang anumang paninisi ay dapat na nakasalalay sa Estado ng Wisconsin mismo. Ang iba pang mga estado (simula sa unang bahagi ng 90’s, kasama ang West Virginia) ay nagsumikap upang lumikha ng mga racino upang mapreserba ang mga namamatay nang industriya ng karera. Sa katunayan, napakabihira ngayon na makakakita ka pa ng isang full-time na track ng karera ng kabayo na hindi direktang nakakabit sa isang casino … subalit may ilang mga eksepsyon.

Sa lahat ng nasabi, ang bihirang mga live na kaganapan sa karera (karaniwang 1-2 araw) na may live na pusta ay naganap sa estado, paminsan-minsan, sa mga taon mula noon. Ang Simulcast na pagtaya ay magagamit din sa mga Tribal na Casino na pinapayagan na magsagawa nito (at kung sino ang pipiliin na gawin ito) sa pamamagitan ng kasunduan. Ang Simulcast na pagtaya ay maaari ding magamit sa iba pang mga lokasyon sa Wisconsin, subalit inaasahan namin na iilan na lamang ang mga ito at malayo ang pagitan (kung mayroon man), muli, ang karera ng kabayo ay hindi talaga isang sikat na sport tulad nang dati.

Ang Greyhound simulcast na pagtaya ay magagamit din sa ilan sa mga lokasyon na ito, kung ang pagpapahirap sa mga aso ay ang gusto mo. Malamang ay mananatiling ganito ang kaso hanggang sa wakas ay mamamatay ang greyhound na karera sa nararapat nitong kamatayan, na mangyayari lamang kung titigil sa wakas ang West Virginia sa pagpilit sa dalawang greyhound racino na ihinto nang direktang pagbibigay ng subsidy o sa isang industriya na nawawalan lang ng pera.

Ang matitira ay ang Iowa Greyhound Park sa Dubuque, Iowa, na tumatakbo lamang ng ilang buwan sa isang taon at ilang mga greyhound na parke sa Texas na tumatakbo sa isang halinhinan na batayan. Para sa bahagi nito, ang Arkansas ay nasa proseso ng pagtanggal ng karera sa greyhound. Inihayag din ng Gulf Greyhound Park sa Texas, noong 2020, ang permanenteng pagsasara nito dahil sa pagbagsak ng kita.

Nasa sa West Virginia na kung wawakasan na nito ang dalawang racino (Wheeling Island Hotel Casino Racetrack at Mardi Gras Casino) na pinilit na bigyan ng tulong ang isang malinaw na nabigo na industriya. Ang natitirang mga track sa Texas at Iowa ay mabibigo sa kanilang sarili kalaunan.

Kawanggawa na Pagsusugal

charitable_gambling

Ang Tanggapan ng Kawanggawa na Pagsusugal ng Wisconsin ay ang kumukontrol sa mga Kawanggawa na Raffle at Bingo, at ayon sa kanilang website.

Kasalukuyan silang naglilisensya ng 900 na mga operator ng raffle pati na rin ang mga 450 na organisasyon sa bingo sa buong estado. Bukod pa rito, ang mga Tribal na Casino ay maaaring mag-alok ng bingo, o magkaroon ng mga Bingo hall na nagpapatakbo sa sarili nito bukod sa mga lokasyon ng casino.

Ang mga Raffle at Bingo ay pinamamahalaan ng Kabanata 563 ng Wisconsin code, na matatagpuan dito.

Ang unang uri ng lisensya sa Bingo ay nangangailangan ng isang simpleng bayarin na $10 para sa bawat okasyon (basahin: araw) na ang Bingo ay isasagawa. Bilang karagdagan, isang taunang lisensya na $5 ay kinakailangan para sa itinalagang miyembro ng isang organisasyon upang hawakan ang lahat ng mga resibo ng bingo at accounting.

563.13 Mga Affidavit at bayarin. Maliban sa ibinigay sa s.

563.135, isang aplikasyon para sa isang lisensya upang magsagawa ng bingo ay dapat

samahan ng:

(2) Isang sinumpaang salaysay ng itinalagang miyembro na responsable para sa wastong paggamit ng mga kabuuang resibo na walang komisyon o iba pang bayarin, suweldo, mga kita, kompensasyon, gantimpala o kabayaran

ang ibabayad sa sinumang tao o organisasyon at ang lahat ng mga kita ay gagastusin tulad ng ibinigay sa ilalim ng s. 563.51 (8).

(4) Isang $10 na bayad sa lisensya para sa bawat okasyon ng bingo na iminungkahi na isasagawa at $5 para sa taunang lisensya para sa itinalagang miyembro na responsable para sa wastong paggamit ng mga kabuuang resibo. Ang lahat ng mga pera na natanggap sa ilalim ng subseksyon na ito ay dapat na makredito sa naaangkop na account sa ilalim…

Ang isa pang uri ng lisensya sa Bingo na maaaring ilabas ay ang nalalapat lamang sa mga senior center. Ang ganitong uri ng lisensya ay nagkakahalaga ng $5 at nagpapahintulot lamang para sa Bingo na isasagawa bilang isang sosyal na gawain na ang bawat set ng mga kard ng Bingo ay nagkakahalaga ng hindi lalampas ng $2. Bilang karagdagan, ang ganitong uri ng lisensya ay nagsasabi na ang halaga ng lahat ng mga premyo (o pera) ay dapat tumugon o lumampas sa halaga ng lahat ng mga tiket na binili… ginagawang hindi talo, hindi panalo na ekspektasyon para sa mga manlalaro.

Ang mga taga-suplay ng mga kagamitan sa Bingo ay dapat munang magbayad ng isang $25 na bayarin sa lisensya sa estado pati na rin ang isang graduating na pagbabayad batay sa kabuuang mga kita ng mga kagamitan sa Bingo na naibenta. Ang scale na ito ay ang sumusunod:

(2) (a) Bawat aplikasyon para sa isang inisyal na lisensya ng taga-suplay o para sa renewal nito ay may kasamang bayad na $25.

(b) Kapag napaso na ang lisensya ng taga-suplay, ang taga-suplay ay magbabayad ng isang suplementaryong bayarin batay sa mga kabuuang benta ng taga-suplay ng mga suplay at kagamitan sa bingo sa mga lisensyadong organisasyon sa nakaraang taon. Ang suplementaryong bayarin ay matutukoy alinsunod sa sumusunod na skedyul:

Halaga ng Bayarin sa Kabuuang Benta

Mas mababa sa $5,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10

Pagitan ng $5,000 at $19,999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $50

Pagitan ng $20,000 at $49,999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200

Pagitan ng $50,000 at $100,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500

Higit pa sa $100,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,000

Sa aking opinyon, ito ay higit pa sa makatuwiran at inilalagay ang bigat sa entidad na teoretikal na kumikita (ang iba ay kawanggawa) mula sa pagsasagawa ng Bingo sa loob ng estado.

Sa pangkalahatan, ang solong laro ng Bingo ay maaaring walang mga premyo na hihigit sa $500 at walang solong, “Okasyon,” ng Bingo ay maaaring magkaroon ng mga premyo na may kabuuang higit pa sa $2,500. Subalit, maaaring magkaroon ng mga eksepsyon para sa progresibong jackpot na bingo, na kadalasan ay nagsasangkot ng isang coverall at naiipon mula sa bawat linggo kung ang pangunahing premyo ay hindi ibinigay batay sa bilang ng mga bola na nabunot.

(9) LIMITASYON SA HALAGA NG MGA PREMYO. (a) Maliban kung ibinigay sa mga talata (b) at (c), walang premyo sa isang solong bingo na laro ang hihigit sa $500 at ang pinagsamang halaga ng mga premyo sa anumang okasyon sa bingo ay hindi maaaring humigit sa $2500.

(b) Ang pinagsamang halaga ng mga premyo sa isang okasyon sa bingo ay maaaring humigit sa $2,500 sa halaga na nagresulta mula sa pagbibigay ng minimum na mga premyo sa ilalim ng sub. (27).

(c) Ang mga limitasyon sa ilalim ng tal. (a) ay hindi nalalapat sa progresibong jackpot na bingo.

Bilang resulta, ang maximum na pinagsama na halaga na ibinigay bawat okasyon ay maaari ring mahigitan kung ang mga progresibong jackpot ang dahilan ng paghigit na iyon, o para sa ibang mga eksepsyon na pinapayagan ng code.

Sa teknikal, ang isang manlalaro ay maaaring lumitaw at maglaro ng lahat na regular (basahin: hindi-progresibo at hindi-espesyal) na mga Laro sa Bingo na kasing mura ng $1, na ang pinakamalaking bayad sa pagpasok at nagpapahintulot sa manlalaro na laruin ang lahat ng, “Regular,” na mga laro sa bingo:

(15) BAYARIN SA REGULAR NA LARO SA BINGO. Isang bayarin na hindi hihigit sa $1 ang maaaring singilin para sa pagpasok sa lugar kung saan isasagawa ang isang regular na laro ng bingo. Ang bayarin ay nagpapahintulot sa tao na lumahok, na walang karagdagang singil, sa lahat ng mga regular na laro ng bingo na nilalaro sa naturang, okasyon ng bingo, maliban sa isang bayarin na hindi hihigit sa $1 ang maaaring singilin para sa bawat ekstrang regular na kard.

Patuloy na tinutukoy ng batas na ang halaga para sa isang indibiduwal na kard para sa anumang iba pang Laro sa Bingo ay hindi maaaring humigit sa $1 para sa isang solong kard. Patuloy na inoordinahan ng batas na ang hindi bababa sa 50% ng lahat ng kita sa kard ng Progresibong Jackpot na Bingo ay ipapasok sa progresibong pool na may minimum na premyo na $100 kung ang progresibo ay hindi napanalunan. Tinutukoy ng batas na ang progresibo ay dapat na binubuo ng isang coverall ng kard ng Bingo sa hindi mas mababa sa 48 na call.

Pagdating sa hati ng estado sa mga aktibidad sa Bingo, ang estado ay babayaran ng isang buwis na 1% ng mga kabuuang resibo sa unang $30,000 sa loob ng isang taon at 2% ng anumang mga kabuuang resibo na hihigit sa $30,000:

(a) Isang porsyento ng unang $30,000 sa kabuuang mga resibo na natanggap ng isang lisensyadong organisasyon sa loob ng isang taon.

(b) Dalawang porsyento ng kabuuang mga resibo na natanggap ng isang lisensyadong organisasyon sa loob ng isang taon na hihigit sa $30,000.

Na higit pa sa ilang mga estado na hindi naniningil ng anupaman sa mga kabuuang resibo, ngunit mas mababa sa iba pang mga estado. Sa pangkalahatan, ang aking opinyon ay ito ay medyo makatuwiran.

Kung pag-uusapan ang mga batas sa raffle, ang lahat ng mga raffle tiket o entry ay hinihiling ng batas na magkaroon ng pantay na pagkakataon na manalo. Bilang karagdagan, hindi hihigit sa 365 na mga kaganapan sa raffle ang maaaring ganapin bawat taon, ngunit ang isang raffle na may higit sa isang pagbunot ay mabibilang pa rin bilang isang raffle.

Ang bayad para sa isang lisensya sa raffle ay $25 lamang bawat taon. Ang estado ay hindi kumukuha ng anumang pagbawas sa kabuuang mga kita ng raffle nang direkta, bagaman, naniningil ito ng personal na buwis sa kita ng estado sa sinumang kalahok sa raffle na nanalo ng $600, o higit pa, o anumang premyo na nagkakahalaga ng higit sa $600 sa halaga sa merkado.

Ang aming pag-unawa ay, sa okasyon, ang mga gabi sa casino o mga gabi ng kawanggawa na poker ay nagaganap sa Estado ng Wisconsin. Habang hindi malamang na may anumang mangyari.

Ang Kagawaran ng Administrasyon ng Wisconsin ay medyo malinaw na inilalatag na ang mga raffle at bingo ay ang tanging katanggap-tanggap na mga paraan ng kawanggawa na pagsusugal sa buong estado , sa gayon ginawang iligal ang anumang iba pang laro ng pagkakataon.

Pagtaya sa Sports

sport_betting

Anumang anyo ng pagsusugal na hindi partikular na inawtorisa ng Estado ng Wisconsin ay bumubuo ng isang Class B Misdemeanor, at ang pagtaya sa sports ay hindi pa inawtorisa para sa mga Tribal na Casino (o sa kahit saan). Aming inaasahan na posible na ang estado ay gagawa ng isang serye ng mga susog sa kasunduan upang payagan ang pagtaya sa sports sa loob ng mga Tribal na Casino na pipiliing mag-host ng isang sportsbook.

Online na Pagsusugal

Sa panahon ng pagsusulat nito, wala sa mga Tribal na Casino ng Wisconsin ang inawtorisa na mag-alok ng mga site ng online na pagsusugal, at walang pinapatakbo at kinokontrol nang direkta ng estado. Samakatuwid, ang pagsusugal sa online ay bumubuo ng Class B Misdemeanor ng Labag sa Batas na Pagsusugal. Sa kabila nito, wala kaming nakita na ebidensya na ang sinuman na kumikilos lamang sa kapasidad bilang isang manlalaro ay kailanman ay inusig para rito at may ilang mga site ng offshore sa ibang lugar na naglilingkod sa mga residente ng Wisconsin.

Lotto sa Wisconsin

winconsin_lottery

Mayroon kami rito ng Taunang Ulat ng Piskal na Taon 2018-2019 para sa Lotto sa Wisconsin, kaya tingnan natin ang mga numero.

Ang unang bagay na aming nakita sa pahina 4 ay ang Lotto sa Wisconsin ay nagkaroon ng kabuuang benta sa tiket na 451.3 Milyong Dolyar at benta ng Tiket sa Pagbunot (itinuturing bilang Lotto) na 261.8M para sa kabuuang benta na 713.1M dolyar.

Ang kabuuang gastos sa premyo para sa Piskal na Taong iyo ay nagkakahalaga ng 431.9M, na nagreresulta sa tinatayang kabuuang pagkatalo ng mga residente ng 281.2 milyong dolyar sa lotto ng estado. Batay sa isang populasyon na 5.822 milyon, ang average na pagkatalo sa lotto, bawat residente, ay halos $48.30…na talagang nasa mas ibaba na dulo ng mga bagay. Ang pagkatalo sa tradisyonal na lotto bawat residente ng West Virginia ay halos $3 lamang, ngunit ang West Virginia ay may mga kinokontrol ng estado na mga parlor ng pagsusugal na matatagpuan sa bawat kanto ng siyudad…kaya ang mga kita nito sa lotto ay mas malaki pa kaysa sa Wisconsin.

60.567% ng lahat ng mga benta ng tiket ng Lotto sa Wisconsin ay nababalik sa mga manlalaro sa anyo ng mga premyo, na walang duda na tinutulungan ng mas mabuting pagbabalik sa mga instant na tiket.

Ang Wisconsin ay lumalahok sa Mega Millions at Powerball na pambansang mga lotto, at aming nakikita na ang iba’t ibang mga anyo ng lotto ay nagpapatalastas ng kanilang mga pagbabalik nang pa-indibiduwal sa seksyon ng Auditor ng Ulat sa Lotto. Hindi namin ililista ang indibiduwal na mga numero para sa bawat uri ng laro sa lotto, ngunit ang gagawin namin ay mabilisang ilista ang porsyento ng pagbabalik:

Scratch-Off (instant): 66.533%

Pull Tab: 60%

SuperCash: 62.6%

Powerball: 48.7%

Wisconsin MegaBucks: 53.42%

Wisconsin MegaBucks EZ Match (Optional Add On): 63.158%

Pick Three: 46.19%

Pick Four: 44.681%

Badger 5: 48.63%

Mega Millions: 48.657%

Five Card Cash: 53.19%

All or Nothing: 56% (sa tingin ko ay karaniwang wala)

Mga Raffle na Laro: 37.5% (Mabuti na lang at may wala pang isang milyong ang benta)

Ang aralin ay hindi nagbabago: Ang lotto ay hindi maganda at hindi mo dapat laruin kailanman. Ang tanging kapansin-pansin na highlight dito ay ilan sa mga laro ng pagbunot sa Estado ng Wisconsin ay mas malala pa sa pagbabalik kaysa sa mga laro tulad ng Mega Millions at Powerball! Kung hindi ito kasuklam-suklam, mapapabilib kami.

Kung ikukumpara, alalahanin ang Tribal na kasunduan na ating natalakay kanina? Inuutos sa Wisconsin na ang lahat ng mga Class III Elektronikong mga makina ay magkaroon ng minimum na pagbabalik sa manlalaro na 80%, at hindi dapat ikagulat na ito ay kumakatawan ng mas mabuting pagbabalik kaysa sa anumang anyo ng lotto ng estado na maaaring laruin.

Sa kasamaang palad, ang lotto ay hindi inisa-isa ang porsyento ng pagbabalik ng instant na tiket batay sa halaga ng indibiduwal na mga tiket, ngunit sa pagkapatas, ang karamihan sa kanila ay hindi ito ginagawa. Kahit papaano sila ay naging mabait upang ihiwalay para sa amin ang mga pagbabalik sa manlalaro ng instant na tiket mula sa mga tiket ng pagbunot.

Sosyal na Pagsusugal

Walang eksepsyon sa pangkalahatang probisyon laban sa Labag sa Batas na Pagsusugal sa pagiging isang Class B na Misdemeanor ang kailanman ay naipakilala sa estado na nauugnay sa sosyal na pagsusugal, samakatuwid, anumang anyo ng pagsusugal na hindi partikular na inawtorisa ng estado ay dapat na isipin bilang iligal para sa mga manlalaro at operator.

Dahil dito, kung ikaw at iyong mga kaibigan ay naglalaro ng isang sosyal na laro ng poker para sa mababang mga pusta sa isang table sa garahe ng iyong kaibigan na walang rake na kinukuha mula sa mga pot, malamang ay walang sinuman ang gagawa ng isang bagay tungkol dito.

Mga Nakabatay sa Lupa na Casino sa Wisconsin

Ang mga racetrack ay hindi ililista sa seksyon na ito dahil ang Wisconsin ay wala ng anumang mga track ng live na karera ng kabayo o mga greyhound track na tumatakbo nang full-time. Maaaring may ilang mga lokasyon sa paligid ng estado para sa Simulcast na Pagtaya sa labas ng mg Tribal na Casino, ngunit ito ay medyo hindi mahalaga bilang isang anyo ng pagsusugal at maaari namang gawin ligal sa online.

Higit pa rito, lahat ng mga casino na nakalista ay Katutubong-Amerikano (Tribal) na mga casino na tumatakbo sa ilalim ng kasunduan sa Estado ng Wisconsin. Walang mga Komersyal na Casino na lisensyado at kinokontrol ng estado sa loob ng kanyang mga hangganan, at kahit na ang bagay na ito ay napag-usapan na nang maraming beses, hindi talaga ito umusad. Mukhang hindi sila nagmamadali at kontento na sa pagbibigay nito sa mga Tribo.

TANDAAN: Sa nakaraang taon, maraming mga casino ng Katutubong Amerikano ang nagsara bilang resulta ng Covid-19. Ang ilan ay nagbukas muli at ang iba ay hindi pa. Sa kadahilanang iyon, gagawin namin ang aming pinakamakakaya upang subukang alamin kung aling mga casino ang may plano na muling magbukas kumpara sa mga permanenteng nang nakasara … at nagawa ito sa oras ng pagsulat na ito … ngunit ang listahang ito ay napapailalim sa pagbabago anumang oras.

Bad River Lodge at Casino

bad_river_casino

Matatagpuan sa Odanah, Ashland County, Wisconsin, ang Bad River Lodge at Casino ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Bad River Band ng Chippewa Indians.

Ang Bad River Lodge at Casino ay nag-anunsyo ng isang pansamantalang pagsasara sa kanilang website noong Marso ng 2020, kung saan maniniwala ka na ito ay epektibo pa rin sa panahon ng pagsusulat na ito ayon sa kanilang website.

Mula noong Enero 2021, tumawag kami sa casino upang kumpirmahin ito, at nakumpirma ito. Ang casino ay mananatiling sarado hanggang sa oras na ito at wala pang petsa ng pagbubukas ang na-anunsyo. Maaaring hindi ito magbubukas kaagad dahil ako ay tinagubilinan na,“Tumawag muli bawat dalawang linggo.” Maipagpapalagay na magkakaroon ng isang uri ng patiunang anunsyo bago ang muling pagbubukas.

Ang palapag ng casino ng Bad River ay karaniwang tahanan ng 400 na mga slot machine, video poker at video keno na mga laro. Hindi nila tinukoy ang max na denominasyon maliban sa sinabi na mayroon silang mga pennies at ang maximum na kabuuang pusta sa anumang laro ay maaaring maging kasing taas ng $20.00.

Ang dalawa lamang na mga table na laro na malalaro ay Blackjack at Let it Ride. Ang Blackjack ay may mga takdang oras na malalaro sa website (hindi namin ilalathala muli dito dahil malamang na ang mga ito ay sasailalim sa pagbabago) at paiba-iba ang sa Let It Ride at nagtagubilin ang website sa sinuman na tawagan ang casino upang masiguro ang oras.

Ang Lodge ay tahanan sa ilang mga silid na may mga suite lamang na mga Jacuzzi suite. Mayroong isang listahan ng mga rate sa kanilang website na hindi na mababago, nakasalalay sa araw na pinag-uusapan. Bilang karagdagan sa mga Jacuzzi Suites, may mga standard na king room, dalawang queen room at mga Super King room. Ang mga rate na ito (sa oras ng pagsulat nito) ay tila bahagyang na-offset ng $5 na Libreng Paglalaro, isang $5 na match play na kupon at $2 sa kredito sa pagkain.

Kasama sa mga pasilidad sa Lodge ang komplimentaryong wireless internet, isang panloob na pool, panloob na hot tub, nasa loob ng silid na microwave (lahat), nasa loob ng silid na ref (lahat) at mga nasa loob ng silid na coffee maker sa lahat ng mga silid.

Ang ari-arian ay tahanan ng isang buffet / restawran na combo na pangunahing naghahain ng Kaswal na Amerikanong pagkain. Kapag bukas ang mga ito, ang mga buffet ay mapupuntahan para sa lahat ng tatlong pagkain ng buong araw. Lumilitaw na, gagantimpalaan ka ng $5 sa libreng paglalaro kung kukunin mo ang buffet. Ang restawran ay tinatawag na Manomin Restaurant.

Ang Moccasin Trail Grocery Store at Gift Shop ay ang mga pagpipilian sa pamimili para sa casino na ito, na TALAGANG gusto na magbigay ng libreng paglalaro para sa iba’t ibang mga bagay. Lumilitaw na, para sa bawat $30 na mga pagbili na gagawin mo sa grocery store, makakatanggap ka ng $10 sa libreng paglalaro.

Ang buong loob ng ari-arian ay idinisenyo upang magkaroon ng, “Rustic,” na tema at kahoy na paligid. Ang mga silid sa hotel ay medyo luma, ngunit malinis.

Inirerekumenda namin ito bilang isang lugar na papahingahan at tumingin-tingin sa paligid (kapag bukas muli ito) o marahil bilang isang lugar na matutuluyan kung bumibisita ka sa lugar na iyon ng estado. Walang gaanong magagawa rito na maaari naming irekumenda ang isang buong weekend na staycation, maliban kung kailangan mong pumarito sa lugar na ito. Anuman ang mangyari, makakakuha ka ng libreng paglalaro para sa anumang gagawin mo roon, maayos ang pagkain at ang mga presyo (silid at pagkain) ay makatuwiran …sulit na suriin ito.

Grindstone Creek Casino

Matatagpuan sa Hayward, Sawyer County, Wisconsin, ang Grindstone Creek Casino ay isang maliit na ari-arian ng casino na pagmamay-ari at pinapatakbo ng Lac Courte Oreilles Band ng Lake Superior Chippewa.

Ang casino na ito ay hindi tahanan ng isang hotel at katulad lamang sa isang sobrang laking slots parlor. Sa oras ng pagsusulat na ito, bukas ito mula 10:00 am-10:00 pm araw-araw at nagtatampok ng halos siyamnapung slot, video poker at video keno na mga makina. Ang mga denominasyon ay mula sa mga penny hanggang $5.00. Ang casino na ito ay hindi tahanan ng anumang mga table na laro, o iba pang anyo ng pagsusugal, sa oras ng pagsusulat na ito.

Ang ari-arian ay tahanan ng isang snack bar at isang cafe, na naghahain ng kaswal na pagkaing Amerikano. Kung walang karatula sa labas, maaaring hindi mo makilala na ang gusaling ito ay isang casino. Maaari ito ay isang malaking restawran, maaaring ito ay mga bowling alley, maaari itong maging anupaman.

Maliban kung naghahanap ka ng isang medyo tahimik na lugar upang maglaro ng mga slot machine, o ang iyong hangarin ay makapasok sa bawat casino sa Wisconsin, talagang walang dahilan upang pumunta rito. Walang mali sa mga lokal na slot box, ngunit panlokal lamang talaga ang lugar na ito.

Ho-Chunk Gaming (Iba’t iba)

Ang Ho-Chunk Gaming ay ang pinakamalaking organisasyon ng Tribal na Paglalaro sa Wisconsin at kasalukuyang may kasunduan na magpatakbo ng hanggang anim na mga ari-arian sa oras ng pagsusulat na ito. Ang lahat ng mga ari-arian ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng Ho-Chunk Nation at tatalakayin, ayon sa lokasyon, sa listahan na ito.

Black River Falls

Ang lokasyon ng Black River Falls ay matatagpuan sa Black River Falls, Jackson County. Ang ari-arian na ito ay tahanan ng isang nakakagulat na maganda at sunod sa uso na hotel na binubuo ng 182 na mga silid sa pagitan ng dalawang magkakaibang mga hotel wing.

Bukod pa rito, masisiyahan ang mga panauhin sa mga microwave at ref sa lahat ng mga silid ng panauhin pati na rin komplimentaryong pag-akses sa wireless internet. Ang casino, sa oras ng pagsusulat na ito, ay may matagal nang pananatili at paglalaro na package kung saan ang panauhin ay maaaring magbayad ng $25 na dagdag para sa package, ngunit pagkatapos ay bibigyan ng $50 na libreng paglalaro ng slot, bukod sa iba pang mga bagay. Lubos naming iminumungkahi na samantalahin ang alok na iyon kung balak mo na ring manatili at maglaro roon. Ang pinakamalala na mangyayari ay ang iyong piniling makina ay magbabalik lamang ng 80% (halos tiyak na higit pa) at ang iyong $50 na libreng paglalaro ay may inaasahang halaga na $40 — na sa tingin ko ay higit pa sa $25.

Ang lahat ng mga silid ay may mga Keurig coffee maker, at ang iba’t ibang mga uri ng Bay Suites ay may mga kitchenette pati na rin ang pinakamahal na suite na mayroong hiwalay na lugar ng kainan at napakaluwag. Hindi ko alam kung bakit ako gagastos ng labis na pera para dito, ngunit kung naglalakbay ka kasama ang mga bata maaaring sulit ito sa iyo.

Alinsunod sa kasunduan sa Wisconsin, ang casino na ito ay hindi bukas 24/7, kaya tandaan mo iyan. Ang mga oras ng pagpapatakbo ay 8:00 am-2:00 am, dahil inuutusan sila na magsara ng anim na oras sa bawat 24 na oras. Hindi mahalaga ito, kahit na nasisiyahan ka, dapat mong tandaan na matulog.

Mayroon lamang isang kaganapan sa Libangan na naka-iskedyul para sa taong ito, at iyon ay ang, “Man in Black,” parangal kay Johnny Cash na itinakdang lumitaw sa Hulyo 2021.

Sa parehong talata, sinabi ng website na ang casino ay tahanan ng higit sa 350 na mga slot machine at pagkatapos ay sinabi na ito ay tahanan ng higit sa 400. Hindi ko na iisa-isahin at bibilangin ang mga slots, video poker at video keno na mga makina, kaya ipagpapalagay na lamang namin na ang bilang ay nasa pagitan nitong dalawang mga numero. Sa totoo lang, marahil ito ay malapit sa 400 na mga makina. Ang mga denominasyon ng slot ay mula sa mga penny hanggang $5.

Karaniwang nagtatampok ang casino na ito ng ilang mga table sa paglalaro (karaniwang Blackjack lang) pati na rin ang isang Bingo Hall, ngunit ang pareho mga outlet ng pagsusugal ay sarado hanggang sa aabisuhan. Sa totoo lang, ang casino ay marahil hindi kumikita ng napakalaki (kung mayroon man) sa mga ito.

Ang Black River Bistro ay kasalukuyang bukas para sa agahan, tanghalian (o maagang) hapunan. Hindi ito bukas sa Linggo, Martes o Miyerkules, sa oras ng pagsusulat na ito. Ang isa pang pagpipilian para sa mabilis na pagkain ay ang Poker Bar, ngunit nakasara rin ito tuwing Martes, kaya huwag bumisita sa casino tuwing Martes sa ngayon maliban kung gusto mong lumabas sa ari-arian upang kumain.

Gumaganap ang lugar na ito bilang isang panlokal na casino, ngunit ito rin ay isang napakaganda at modernong hotel na dapat mong isaalang-alang kung malapit ka lang sa lugar. Dahil sa limitadong mga pagpipilian sa ngayon, at sa pangkalahatan, medyo mahirap naming irekomenda ang pag-book ng buong katapusan ng linggo, ngunit tiyak na may sapat na gagawin upang bigyang-katwiran ang isang pagbisita o magdamag na pananatili kung nagkataong dumadaan ka.

Madison

madison_casino

Ang Ho-Chunk ay nagpapatakbo ng isang casino sa kabisera ng estado ng Madison, Wisconsin. Sa oras ng pagsusulat na ito, tumatakbo ang casino mula 10:00a-2:00a mula Lunes hanggang Biyernes at hanggang 5:00a.m. sa katapusan ng linggo.

Ang malaking casino na ito (ayon sa mga pamantayan ng Katutubong Amerikanong Casino) ay tahanan ng higit sa 1,000 na mga slot machine, ngunit kakaiba, walang hotel sa ari-arian. Bilang karagdagan, hindi mo malalaman na ang gusali ay isang casino kung hindi sa panlabas na karatula. Ang mga denominasyon ng slot, video poker at video keno ay mula sa mga penny hanggang $ 5 at inaangkin ng kanilang website na ang average na pagbabalik sa manlalaro sa palapag ng slot ay 95%. Inaasahan kong ang numerong ito ay pinapataas ng video poker, ngunit 95% ay talagang mabuti pa rin kahit na isinasaalang-alang ang video poker.

Sa oras ng pagsusulat na ito at dahil sa Covid-19, walang pagkain na ipinagbibili sa ari-arian, ngunit ang serbisyo sa inuming may alkohol ay tila nandoon pa rin. Mukhang mas mahalaga ang pagiging lasing, ngunit ang pagkain, hindi gaano.

Karaniwan, ang kainan lamang ng ari-arian ay ang Gamer’s Grill, na mayroong isang kaswal na menu ng pagkaing Amerikano sa kaswal ding mga presyo ng pagkaing Amerikano. Tulad ng nabanggit, sarado ito sa ngayon, ngunit inaasahang magbubukas muli kapag ang Covid-19 ay wala na.

Ang ari-arian na ito ay tila hindi nagpapatakbo ng mga Table na Laro kahit na walang pang pandemya na nangyayari.

Kung nagkataong nasa malapit ka ng casino na ito, marahil sulit ang pagtingin sa paligid upang makita kung mayroong anumang mga makina na gusto mo. Babala lamang na ito ay parang isang napakalaking slot box na walang ng gaanong iba pang nangyayari.

Nekoosa

nekoosa_casino

Matatagpuan sa Nekoosa, Wood County, ang Ho-Chunk na ari-arian na ito ay kasalukuyang tumatakbo mula 8:00 am-2:00a.m. sa bawat araw ng linggo.

Ang ari-arian ay hindi tahanan ng isang sariling hotel, ngunit sa oras ng pagsusulat na ito ay, “Nakikipagtulungan,” sa maraming mga hotel na lugar na nagbibigay ng $10 libreng paglalaro para sa casino kung mananatili ka sa kanila.

Ang ari-arian na ito ay tahanan din ng sampung mga table ng paglalaro na nagdedeal ng Blackjack, Pai-Gow PokerUltimate Texas Hold ‘Em at Three-Card Poker. Inirerekumenda namin ang pagtawag nang maaga para sa mga oras ng iyong laro na pinili dahil malamang na hindi lahat ng mga larong ito ay tumatakbo sa lahat ng oras ng pagpapatakbo ng casino.

Ang casino ay tahanan din sa 345 na pinagsamang slot, video poker at video keno na mga makina na may mga denominasyon na sumasaklaw mula sa mga penny hanggang sa $25. Habang ito ay isang maliit na slot floor, kahit na sa mga lokal na pamantayan ng casino ng Katutubong Amerikano, ang katotohanan na mayroon ding mga table na laro ay medyo maganda.

Karaniwan, mayroong isang kaswal na restawran na tinatawag na The Grille na bukas, ngunit sarado ito sa oras ng pagsulat na ito at inaasahang magbubukas muli pagkatapos ng pandemya. Gayunpaman, mayroong isang snack bar na bukas sa mga piling oras mula Huwebes-Linggo.

Nasabi na ang lahat, ito ay isang maliit lamang na lokal na casino, ngunit marahil ay sulit na puntahan kung mananatili ka, o bumibisita sa lugar. Nakalulungkot na ang restawran ay sarado sa oras na ito dahil ang kapaligiran ay talagang kaakit-akit, kung hindi ay medyo luma rin.

Tomah

Ang Tomah, Wisconsin, na matatagpuan sa Monroe County ay tahanan din ng isang lokasyon ng Ho-Chunk Casino.

Sa oras ng pagsulat na ito at Marso 2020, ang casino ay sarado dahil sa Covid-19. Sa kasamaang palad, hindi alam kung ang ari-arian na ito ay muling magbubukas o hindi dahil nagsisilbi ito ng isang maliit na maliit na merkado. Ang casino na ito ay hindi tahanan ng isang hotel, ngunit ang kanilang website ay naka-link sa maraming mga hotel sa lugar.

Mula sa mga penny hanggang $5, ang bahagyang malaking slots parlor na ito ay tahanan ng tinatayang 90 na kabuuang video poker, video keno at mga slot machine. Tulad ng nabanggit namin, ang ari-arian na ito ay talagang umiiral lamang upang magsilbi sa mga lokal. Walang mga pagpipilian sa kainan, ngunit ang kalapit na convenience store ay pagmamay-ari din ng Ho Chunk.

Maliban kung nandito ka sa lugar na ito para sa isang pinahabang panahon, talagang walang dahilan upang pumunta sa lokasyon na ito. Ang pananatili dito ay magiging isang layunin lamang kung gusto mong pumunta sa bawat Tribal na casino sa estado.

Ho-Chunk Gaming Wisconsin Dells

Matatagpuan sa Baraboo, Wisconsin, Sauk County, ito ay isa pang lokasyon na pagmamay-ari at pinapatakbo ng Ho-Chunk. Bilang karagdagan sa isang mas malaking sentro ng kaganapan (lahat ng mga kaganapan ay ipinagpaliban) ang casino na ito ay nagtatampok din ng live na libangan sa Spirit Bar Stage na matatagpuan sa tabi ng Spirit Bar.

Ang libangang ito ay nagaganap tuwing Sabado at Linggo kasama ang mga banda na tumutugtog doon sa oras ng pagsulat na ito, kaya’t ito ay  nakakapanibago!!! Hayaan ang mga tao na kumuha ng kanilang sariling mga panganib kung nais nila.

Ang ari-arian na ito ay nasa linya ng malalaking destinasyon para sa pamilya na mga ari-arian na casino ng Katutubong Amerikano dahil nagtatampok ang resort ng pinagsamang 302 sunod sa uso at modernong mga silid ng panauhin at suite. Bilang karagdagan, mayroong isang Kids Quest arcade center, kaya’t hindi ka mag-aalala tungkol sa mga bata na naiinip kung kasama mo sila. Ang ari-arian ay tahanan din sa isang RV Park, kung nagkataong naglilibot ka sa pamamagitan ng pamamaraang iyon.

Ang mga panauhin ay masisiyahan din sa komplimentaryong akses sa wireless internet. Ang pagiging magagamit ng mga kagamitan sa ari-arian ay maaaring magkakaiba sa ngayon, kaya’t tumawag nang maaga o tingnan ang kanilang website, ngunit karaniwang may panloob na pool, hot tub, fitness center, business center at sauna. Ang bawat silid sa hotel ay mayroon ding coffee maker at kaha de yero.

Ang palapag ng casino na ito ay tahanan ng ilang mga Table na Laro. Kasama rito ang, Roulette, Mississippi Stud, Three Card Poker at Four-Card Poker ay pansamantalang hindi magagamit, kaya tingnan ang kanilang website o tumawag nang maaga upang makita kung nagbago iyon. Ang Blackjack, Craps at EZ Baccarat ay tila malalaro sa oras ng pagsusulat na ito, ngunit makakatulong para sa iyo na tumawag at maniguro dahil ang mga bagay na ito ay palaging nagbabago dahil sa Covid.

Ang lokasyon na ito ay karaniwang tahanan ng isang silid ng bingo pati na rin ang isang lugar para sa off-track na pagpusta (simulcast), ngunit ang mga iyon ay pansamantalang sarado sa oras ng pagsusulat na ito.

Ang casino ay may isa sa pinakamalalaking palapag ng slot, kung hindi man ay ang pinakamalaki, sa buong estado at tahanan ng higit sa 2,000 na pinagsamang slot, video poker at video keno na mga makina. Kamakailan ay nagkabit din sila ng isang, “Bubble Craps,” na laro, na sikat sa mga manlalaro.

Ang Spirit Bar ay ang pangunahing bar ng ari-arian na paminsan-minsan ay mayroong live na libangan sa katapusan ng linggo na nabanggit namin kanina. Karaniwan itong mayroong ilang grab at go na mga uri ng pagkain. Ang Copper Oak Steakhouse at Lounge ay sarado sa oras ng pagsusulat na ito, ngunit karaniwang maaaring maisip bilang isang lugar na mas mataas na kaswal, ngunit hindi aabot sa pagiging fine dining. Sa wakas, ang Ho-Chunk Grill ay bukas para sa tanghalian at hapunan sa oras ng pagsusulat na ito.

Sa pangkalahatan, inirerekumenda naming manatili sa isang katapusan ng linggo sa casino na ito kung sakaling bumisita ka sa lugar na iyon ng estado. Talagang sulit itong puntahan kung ikaw ay nasa rehiyon at gustong may gawin sa katapusan ng linggo, kahit na ikaw ay naglalakbay kasama ang mga bata. Mayroong isang mas malawak na pandagdag ng mga table na laro kaysa sa makikita mo sa karamihan ng iba pang mga casino ng Katutubong Amerikano sa estado, isang malaking palapag ng casino, maraming mga pagpipilian sa kainan at sa pangkalahatan ay live na libangan sa pagtatapos ng linggo.

Wittenberg

Tatalakayin natin ngayon ang Ho-Chunk Gaming Wittenberg, na kung saan ay ang pangwakas na destinasyon ng Ho-Chung na pag-uusapan. Ito ay matatagpuan sa Shawano County.

Nagtatampok ang ari-arian na ito ng isang katamtamang laki na hotel na binubuo ng 77 na mga silid ng panauhin at siyam na mga suite para sa kabuuang 86 mga yunit. Pagdating sa kalidad, ang mga estetika ay medyo moderno at marahil ay maihahambing ito sa isang medyo magandang limitadong serbisyo sa chain ng hotel … ngunit ang serbisyo rito ay napakahusay. Sa panahon ng linggo, madalas silang nagkakaroon ng Manatili at Maglaro na promosyon kung saan ang bawat panauhin ay makakatanggap ng isang partikular na halaga sa libreng paglalaro, ang kakaibang bagay tungkol dito ay makakakuha ka ng mas marami (sa halaga) kung mas marami rin ang mga tao sa silid.

Ang lahat ng mga panauhin ay makakagamit ng isang ref at microwave sa kanilang mga silid pati na rin ang komplimentaryong akses sa wireless internet.

Ang palapag ng casino sa Ho-Chunk ay tahanan sa higit 500 na mga slot machine, video poker at video keno na mga laro na may mga denominasyon na sumasaklaw mula sa mga penny hanggang sa $25.

Ang casino ay nasa proseso ng pagpapalit ng karamihan ng kanilang mga table na laro sa mga elektronikong bersyon, sa oras ng pagsusulat na ito. Mayroon na ng isang Craps na makina, at nananatili iyon, ngunit mayroon na ngayon (o malapit nang magkaroon) ng istadyum ng Blackjack, Baccarat, Three-Card Poker at Triple-Zero Roulette.

Kung tinatanong mo ang iyong sarili, “Kailangan ba talagang magkaroon ng tatlong zero ang Roulette?

Ang sagot ay: Hindi, hindi ito dapat. Hindi nga dapat magkaroon ng dalawa, ngunit ito ay tinanggap ng maraming mga manunugal.

Gustong-gusto ko ang kanilang pagkakasabi ng, “Triple-Zero Roulette,” parang ito ay isang aktwal na espesyal na tampok at hindi nagdaragdag ng malaking house edge sa laro.

Mayroon din silang espesyal na silid na tinatawag na, “The Dragon’s Den,” na nagtatampok ng 22 na mga makina na lahat ay may dragon na tema ng isang uri o iba pa. Sa tingin ko ay maganda ito mula sa isang tematikong pananaw, at maaaring ito ang silid para sa iyo kung gusto mo talaga ang mga dragon. Sana ay nasa akin pa rin ang aking sedang damit na dragon mula sa high school, susuotin ko ito doon dahil magiging nakakatawa ito.

Ang Forest Edge ay isang snack bar para sa mabilis na pagkain at mabilis na ginawang pagkain na naghahain ng lahat ng tatlong pagkain sa isang araw sa, totoo lang, napakababang mga presyo ayon sa mga pamantayan ng casino. Sigurado ako na ito ay parehong pagkain na maaari mong makuha sa isang bowling alley, ngunit makukuha mo rin ito sa mga presyo na pang-bowling alley. Ang River’s Edge ay karaniwang isang restawran na buffet combo, ngunit ito ay sarado sa ngayon. Ang Village Bar ay ang pangunahing bar ng ari-arian at iba pang mga snack ay mabibili sa gift shop ng casino.

Sa kabuuan, aming irerekumenda ang ari-arian na ito para sa magdamag na pananatili kung ikaw ay medyo malapit lamang rito o dumadaan sa lugar. Ang hotel ay parang isang napakagandang Comfort Inn, o marahil ay tulad ng isang Fairfield Inn, pagdating sa kalidad at appointment… ngunit may casino rito. Talagang maayos na rin ito at magbibigay sa iyo ng gagawin para sa isang gabi, tulad ng sasabihin ng isang taga Wisconsin, “Tingnan ito nang mabilis ng isang beses.”

Tiyakin lamang na lumayo mula sa mga tripleng-zero na Roulette. Nasusuka na ako sa pagbasa lang nito.

Irene Moore Activity Center

Ang IMAC ay nangangahulugang Irma Moore Activity Center at ang ari-arian na ito ay matatagpuan sa Green Bay, Wisconsin at pagmamay-ari at pinatatakbo ng Oneida Nation ng Wisconsin.

Ang Oneida Tribe ay nagmamay-ari rin ng apat na iba pang ari-arian na casino sa Estado ng Wisconsin, kaya ililista namin ang apat sa susunod.

Sa oras ng pagsusulat na ito, bukas ang casino mula 8:00am hanggang hatinggabi mula Lunes hanggang Biyernes at nananatiling bukas hanggang 2:00am sa katapusan ng linggo. Ang palapag ng casino ay nagtatampok ng halos 400 na mga makina na may video poker, video keno at slots.

Bilang karagdagan, ang Bingo Room ay may hindi bababa sa isang kaganapan sa Bingo araw-araw, kaya maaari mong tingnan ang pahina ng IMAC sa Oneida na website kung naghahanap ka ng dagdag pang detalye tungkol dito, hindi namin gustong ilathalang muli ang mga oras dito dahil ang mga oras ng bingo ay madalas na nagbabago.

Ang ari-arian ay may RV Parking na magagamit sa halagang $15/araw sa oras ng pagsusulat na ito. Walang restawran, ngunit may isang concession stand na naghahain ng mabilisang mga pagkain sa tanghalian at hapunan… ito ay matatagpuan sa likod ng Bingo. Tila, ang activity center na ito ay tahanan din sa isang tindahan ng tabako.

Ang OTB ay tila tinanggal na sa opisyal na pangalan, kaya posibleng hindi na sila nag-aalok nito. Tumawag ako sa kanilang pangunahing linya at natuklasan na ang lokasyong ito ay hindi na nag-aalok ng Off-Track na Pagtaya, kaya ang kanilang opisyal na pangalan ay binago.

Ang operator ay hindi umaasa na babalik pa ang off-track na pagtaya sa lokasyong ito, kaya gugustuhin mong maghanap sa ibang lugar kung ito ang gusto mo.

Ito ay isang napakalaking slot parlor at bingo hall, ngunit ang mga tao ay sobrang bait, kaya aming inirerekumenda na pumunta rito at mabilis na mangumusta kung ikaw ay malapit sa lugar ng Green Bay .

Oneida Main Airport Casino

Ang casino na ito ay matatagpuan malapit sa airport sa Green Bay at nakalista na nasa airport drive, kaya kung ikaw ay nag-eroplano, hindi mo na kailangang lumayo pa upang magsugal! Ang casino ay bukas mula 8:00am-4:00am araw- araw.

Ang ari-arian ay tahanan sa halos 1,100 na pinagsamang slot, video poker at video keno na mga makina na may denominasyon na umaabot mula mga penny hanggang sa $100 na mga slots, na bihira lang sa estado na ito.

May ilang mga table na laro na malalaro rin sa lokasyong ito na may Blackjack, EZ Baccarat, Four-Card Poker, Roulette, Three-Card Poker, Ultimate Texas Hold ‘Em, Mississippi Stud at Craps. Siyempre, hindi lahat ng mga larong ito ay tatakbo sa oras ng pagpapatakbo ng mas malaking casino, kaya inirerekumenda naming tumawag nang maaga para sa karaniwang mga oras para sa iyong laro na pinili.

Ang ari-arian ay tahanan din sa isang poker room na binubuo ng walong mga table na nagdedeal ng No Limit Texas Hold ‘Em, Omaha at Seven-Card Stud. Sa oras ng pagsulat na ito, ang poker ay malalaro lamang sa katapusan ng linggo mula tanghali hanggang 4:00am o tuwing wala ng naglalaro. Ang mga oras na ito ay maaaring pahabain sa hinaharap, kaya inirerekumenda naming tingnan ang kanilang website kung pupunta ka sa lugar sa mga araw ng linggo.

Ang ari-arian na ito ay hindi tahanan sa isang hotel, ngunit dahil ito ay nasa paliparan ng Green Bay, mayroong ilang mga hotel na malapit. Ang tanging lokasyon bukod sa kainan at mismong casino ay isang smoke at gift shop na matatagpuan sa ari-arian.

Ang Vince Lombardi’s Sports Bar at Grill ay pansamantalang sarado sa oras ng pagsusulat na ito, ngunit karaniwan itong tumatakbo ng ilang oras sa Huwebes-Linggo, kaya inirerekumenda namin ang pagtawag nang maaga o tingnan ang kanilang website upang makita kung nagbago ito. Mayroong isang lokasyon na tinatawag na Grill Masters sa food court na kasalukuyang tumatakbo at naghahain ng kaswal na pagkaing Amerikano. Karaniwan ay mayroong isang deli pati na rin ang isang pritong manok na puwesto, ngunit ang mga iyon ay pansamantalang sarado sa oras ng pagsusulat na ito.

Sa wakas, mayroong isang noodle bar na pinangalanan, nang naaangkop, na Noodle Bar. Ayon sa kanilang website, bukas ito araw-araw maliban sa Sabado … na tiyak talagang isang pagkakamali. Malamang, bukas ito sa iba’t ibang oras pitong araw bawat linggo.

Talaga, ang ari-arian na ito ay malapit sa paliparan at binubuo ng ilang mga kainan at isa talagang lugar para sa pagsusugal. Kung walang ng iba, marahil ito ay isang magandang lugar upang magpalipas ng kaunting oras kung ang iyong paglipad ay naantala, o kung ano man, ngunit hindi ito buong karanasan sa isang resort casino na iyong iniisip.

Oneida Casino W. Mason

Ang Oneida Casino na ito ay matatagpuan sa West Mason Street, sa Green Bay din. Ang maliit na ari-arian na ito ay may isang makulay at eklektikong estetiko mula sa labas, ngunit sa totoo lang ay higit pa sa isang slots parlor na may steroid.

Ang slot, video poker at video keno na mga makina, halos 800 sa kanila, ay ang tanging anyo ng pagsusugal na malalaro sa lokasyon na ito. Ang saklaw ng denominasyon ay hindi tinukoy sa kanilang pahina sa website, bagaman binanggit nila na mayroon silang isang lugar na bawal manigarilyo bilang karagdagan sa pangunahing palapag ng slots.

Ang lokasyon na ito ay tahanan ng isang kaswal na Amerikanong kainan na tinatawag na The Lodge na bukas sa tanghalian at hapunan. Ang mga presyo ay halos katulad sa kung ano ang inaasahan mo mula sa iba pang kaswal na Amerikanong istilong pub na restawran, at gayundin ang mga inaalok. Ang ari-arian ay tahanan din sa isang smoke shop.

Kung nagkataong nasa lugar ka ng West Mason Street sa Green Bay, marahil ay sulit ang pumunta upang tingnan ang iba’t ibang mga makina. Kung hindi, wala talagang anumang kadahilanan na sadyaing pumunta rito.

Oneida One Stop Packerland

Ang lokasyon na ito ay may ilang mga slot machine, isang convenience store at isang gasolinahan.

Oneida One Stop Travel Center (Pulaski)

Kapareho lang ito sa itaas, ngunit ang mini-casino para sa mga slots ay sarado sa oras ng pagsusulat na ito.

St. Croix Casino Danbury

st_croix_casinoIto ay ang magiging una sa mga lokasyon ng St. Croix Casino na tatalakayin namin. Mayroong tatlong mga may tatak na casino at mayroon ding isang sentro ng komunidad, na tila mayroon o nagkaroon ilang mga pagpipilian sa pagsusugal … na tatalakayin namin mamaya.

Ang lahat ng mga lokasyon ay pag-aari at pinamamahalaan ng St Croix Chippewa. Ang unang lokasyon na ito ay matatagpuan sa Danbury, Burnett County, Wisconsin at tahanan ng parehong casino at hotel.

Ang hotel ng ari-arian ay tahanan sa pinagsamang 47 na mga silid ng panauhin at mga suite. Sa kabila ng maliit na sukat ng hotel, mayroon itong nakakagulat na dami ng mga alok kabilang ang wireless internet, microwave at ref sa bawat silid, mga coffee maker sa bawat silid, isang panloob na pool at hot tub, fitness center, arcade at conference center. Batay lamang sa mga ito, inirerekumenda namin ang lokasyon na ito para sa iyong magdamag na pananatili kung ikaw ay nasa lugar ng Danbury, maraming mga bagay na gagawin para sa buong pamilya.

Ang mga dekorasyon sa silid ay karaniwan lamang, ngunit ang mga silid ay malinis at ang serbisyo ng lahat ng mga kawani ay katulad ng sa iba pa. Dapat naming banggitin na ang arcade ay sarado sa oras ng pagsusulat na ito, ngunit muling magbubukas sa hinaharap.

Bukas ang casino mula 6:00am-2:00am at nagtatampok ng humigit-kumulang 500 na pinagsamang slot, video poker at video keno na mga makina na umaabot ang denominasyon mula sa mga penny hanggang sa limang dolyar. Bukod pa rito, ang, “Big Three,” na mga table na laro ng Blackjack, Roulette at Craps ay malalaro rito. Dapat naming banggitin na ang mga table ay hindi tumatakbo sa lahat ng oras ng pagpapatakbo ng casino, kaya inirerekumenda namin ang pagtawag nang maaga para sa iyong piniling laro.

Sa mga normal na oras, magkakaroon ng live na musika sa ilang mga katapusan ng linggo sa casino bar, ngunit pansamantalang nakansela iyon, kaya inirerekumenda naming tumawag nang maaga kung mahalaga ito sa iyo.

Ang East Winds Dining Room ay marahil ang pangunahing sit-down na restawran para sa ari-arian at nagtatampok ng kaswal na pagkaing Amerikano pati na rin ang ilang pagpipilian sa mga steak. Ang mga presyo ay maihahambing sa kung ano ang makikita mo sa mga katulad na mga chain na restawran.

Ang casino ay karaniwang mayroong isang buffet na tinatawag na South Winds Buffet, ngunit pansamantalang sarado iyon (dahil sa Covid) sa oras ng pagsusulat na ito. Inirerekumenda naming tingnan ang kanilang website o tawagan ang ari-arian nang maaga sa iyong paglalakbay upang makita kung nagbago iyon kung mahalaga sa iyo ang buffet.

Ang North Winds Deli ay ang iyong lugar para sa grab at go pati na rin ang mabilis na pagkain at madalas na naghahain ng mga sopas at sandwich.

Talagang inirerekumenda namin na isaalang-alang ang ari-arian na ito para sa iyong pananatili kung pupunta ka na rin sa lugar ng Danbury, o marahil ay mag-iskedyul ng isang paghinto kung nagmamaneho ka sa estado. Kung nakatira ka sa rehiyon, sulit na puntahan ito kung hindi ka pa nakapunta rito at marahil ay sapat na (lalo na kapag nagbukas muli ang buffet) upang bigyang-katwiran ang isang staycation sa katapusan ng linggo mula rito.

St. Croix Casino Turtle Lake

Hindi tulad sa ari-arian sa Danbury, ang St. Croix Casino Turtle Lake, na matatagpuan sa Barron Polk County, ay hindi tahanan ng isang hotel. Ang ari-arian na ito ay bukas simula 10:00-Hatinggabi sa Lunes-Biyernes at mananatiling bukas hanggang 2:00am sa katapusan ng linggo.

Ang lugar ng mga table na laro ay tahanan ng higit sa dalawampung mga table na may kasamang labing-isang mga table ng Blackjack. Ang mga maximum sa table ng Blackjack ay kasing taas ng $500, na talagang isang magandang sukat na maximum ayon sa mga pamantayan sa estado ng Wisconsin. Kasama sa iba pang mga table na laro ay ang Three-Card Poker, Four Card Poker at Pai-Gow Poker. Ang ari-arian na ito ay karaniwang tahanan ng isang poker room, ngunit pansamantalang sarado ito sa oras ng pagsusulat na ito nang walang naka-iskedyul na petsa ng muling pagbubukas.

Ang casino ay karaniwang may mga laro ng Craps at Roulette, ngunit ang mga iyon ay maaaring pansamantalang hindi rin malalaro. Muli, inirerekumenda namin ang pagtawag at pagtatanong nang maaga sa iyong pagbisita.

Ang ari-arian ay tahanan ng humigit-kumulang na 1,000 na pinagsamang slot, video poker at video keno na mga makina, na halos karaniwan para sa isang ari-arian ng casino sa estado.

Naghahain ang Me-Ki-Noc Restaurant ng lahat ng tatlong pagkain sa isang araw at nagtatampok ng kaswal na pagkaing Amerikano sa mga kaswal na presyo. Halos katumbas ito ng isang chain ng kainan. Ang TLC Buffet ay sarado sa oras ng pagsusulat na ito, ngunit normal na tumatakbo sa tanghalian at hapunan. Sa wakas, mayroong isang concession stand para sa grab at go na uri ng pagkain at mabilis gumawa ng mga sandwich.

Ito ay isang panlokal na casino, ngunit sulit na puntahan upang tingnan kung naglalakbay ka na rin lang sa lugar, o nakatira sa malapit. Ngunit wala talagang dahilan upang sadyain naming pumunta sa lugar na ito.

St. Croix Casino Hertel

Matatagpuan sa Webster, Burnett County, Wisconsin … ang ilang mga listahan na site ay tinutukoy ito bilang St. Croix Little Turtle, o iba pang ganoong pangalan, ngunit susundin naming ang tawag ng website sa St. Croix na ito.

Ito ay isang tanyag na hintuan para sa mga trucker at mga naglalakbay sa pamamagitan ng RV dahil nagtatampok ito ng isang truckers ‘lounge pati na rin isang RV Park, maliban dito, wala ng iba pang mga pangmagdamagang tutuluyan sa ari-arian na ito.

Ang palapag ng casino ay binubuo ng halos 250 na pinagsamang slot, video poker and video keno na mga makina.

Ang Gatherings Restaurant ay ang tanging kainan ng ari-arian na medyo maluwang at katumbas ng presyo sa iyong karaniwang low-end na Kaswal na Amerikanong restawran. Ang mga pagpipilian ay magkatulad din.

Sa madaling salita, ito ay halos kasing kahulugan ng isang panlokal na lugar, ngunit marahil ito ay sulit na hintuan kung naglalakbay ka sa estado sa pamamagitan ng RV at ikaw ay nasa malapit.

Legendary Waters Resort at Casino

Ang Legendary Waters Resort and Casino ay pag-aari at pinamamahalaan ng Red Cliff Band ng Lake Superior Chippewa at matatagpuan sa Bayfield, Bayfield County, Wisconsin.

Ang ari-arian ay tahanan sa medyo maliit na hotel na binubuo ng 47 na mga silid ng panauhin at mga suite. Sinabi nila na ang bawat silid ay may tanawin ng Lake Superior at ng Apostle Islands, kaya’t kahit papaano ay magkakaroon ka ng magandang tanawin mula sa iyong bintana para sa Facebook. Ang lahat ng mga bisita ay magkakaroon ng akses sa wireless internet, lahat ng mga silid ay nilagyan ng microwave at ref at nagtatampok ang hotel ng panloob na pool at hot tub.

Ang palapag ng casino ay bukas mula 8; 00 a.m. hanggang hatinggabi araw-araw at ang palapag ng slots ay may denominasyon mula sa mga penny hanggang $5. Ang palapag ng casino ay nagtatampok ng halos 300 pinagsamang slot, video poker at video keno na mga makina.

Ang mga Table na Laro ay pansamantalang hindi magagamit sa ngayon, ngunit hindi ka talaga mawawalan maliban kung gusto mo ang Blackjack, dahil iyan lamang ang table na laro na karaniwang mayroon sila.

Kabilang sa mga kainan ang Legends Sports Grill, na nag-aalok ng limitadong serbisyo sa oras ng pagsusulat na ito. Karaniwan ding tumatakbo ang Legendary Buffet, ngunit pansamantalang sarado ito, kaya kung bibisita ka sa casino na ito, inirerekumenda naming tumawag nang maaga upang makita kung nagbago iyon.

Hindi talaga kami sigurado kung ano ang dahilan na ito ay isang resort, ngunit tulad ng tiyak na alam ng mga mambabasa, iyon ay isang salita na medyo nababanggit nang marami. Ito ay talagang isang maliit na panlokal na casino na may limitadong mga alok na nagkataong malapit sa isang lawa. Ang pinakamagandang salita upang ilarawan ito ay, “Tahimik,” na maaaring gusto mo … kaya tingnan ito kung iyon ang iyong hilig!

Mole Lake Casino

Ang Mole Lake Casino ay matatagpuan sa Crandon sa Forest County, Wisconsin. Ito ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng Sokaogon Band ng Lake Superior Chippewa.

Ang casino na ito ay sarado para sa malaking bahagi ng taon dahil sa Covid-19, ngunit naka-iskedyul itong buksan muli sa ika-1 ng Pebrero, 2021.

Pagdating sa panunuluyan, ang pangunahing pagbabago na nagaganap kapag magbubukas na sila ay pansamantalang wala munang matutuluyan. Gayunpaman, karaniwang nagtatampok ang ari-arian ng isang hotel na binubuo ng 75 na mga silid ng panauhin at suite na may mga pasilidad kabilang ang isang sentro ng negosyo, akses sa wireless internet, panloob na pool at fitness center.

Karaniwang nagtatampok ang casino ng isang Bingo room, ngunit ito ay pansamantalang isasara sa oras na magbukas silang muli. Ang mga Table na Laro ay pansamantalang sarado rin, ngunit hindi iyon mahalaga maliban kung gusto mo ang Blackjack, sapagkat iyon lang ang table na laro(anim na table) na mayroon sila.

Ang Covid-19 ay may malaking epekto sa mga kainan, ngunit ang Cafe Manoomin ay karaniwang kaswal na Amerikanong kainan sa establisiyemento na naghahain ng agahan, tanghalian at hapunan. Matatagpuan ang Ban’Gi Bistro sa loob ng Bingo Hall at isang pinahusay na concession stand, dahil ang Bingo ay hindi tumatakbo, hindi rin ito tatakbo hanggang sa magbukas muli ang Bingo. Ang Windtalkers ay ang pangunahing bar ng casino na matatagpuan sa gitna ng casino, ngunit karaniwang naghahain ng mga pampagana, pizza at iba pang mabilis na pagkain.

Sa personal, hindi ako tagahanga ng mga ito, dahil katumbas na rin ito sa pag-amin na gusto lang namin talaga ang mga kita sa slot machine. Kung magbubukas ka ulit, maliban sa mga panukala ng panlipunang pagdistansya, magbukas ka na lang. Kung hindi, manatili kang sarado. Ano man ang mangyari, talagang walang dahilan upang bisitahin ang isang ito maliban kung ikaw ay malapit sa lugar, Covid o walang Covid.

Potawatomi Carter Casino Hotel

patowatomi_carter_casino

Ang Potawatomi Carter Casino Hotel ay matatagpuan sa Carter, Forest County, at pagmamay-ari at pinapatakbo ng Forest County Potawatomi Indian Tribe. Sa oras ng pagsusulat na ito, inihayag ng casino na magbubukas sila 24/7 simula sa Pebrero, 2021.

Ang ari-arian ay tahanan ng isang hotel na binubuo ng  pinagsamang 98 na mga silid ng panauhin at mga suite. Ang lahat ng mga silid ay may akses sa wireless internet, mga ref at microwave. Karaniwan ay mayroong panloob na pool at hot tub, ngunit ang mga iyon ay sarado sa oras ng pagsusulat na ito. Ang pangkalahatang mga estetiko ng hotel ay nasa huling bahagi ng dekada 90 at ang mga silid ay medyo luma, ngunit malinis at komportable.

Ang palapag ng slot ay binubuo ng humigit-kumulang 500 na pinagsamang slot, video poker at video keno na mga laro na may mga denominasyon mula sa mga penny hanggang $5. Kasama sa mga Table na Laro ay ang Blackjack, Three-Card Poker at Craps na may Elektronikong Roulette at Elektronikong Blackjack na malalaro rin.

Makinig dito, “Ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga panauhin at mga kawani ay ang pinakamahalaga. Ang mga promosyon ay sinuspinde at babaguhin at muling iiskedyul. Salamat sa iyong pakikipagtulungan sa aming mga bagong pamamaraan.” Gayunpaman, ang Bingo mismo ay bukas sa katapusan ng linggo. Walang mga promosyon sa Bingo, ngunit ang Bingo mismo ay patuloy na mabubuhay. Alam mo, para talaga sa iyong ganap kaligtasan o kung ano pa man.

Ang Flames Sports Bar at Grill ay may kasamang kaswal na Amerikanong bar fare. Ang Springs Restaurant ay may kaswal na Amerikanong pagkain.

Sa personal, inirerekumenda ko na iwasan ang casino na ito maliban kung nakatira ka malapit sa lugar. Kailangan ng kakapalan ng mukha upang masabi na kinakansela mo ang mga promosyon, “Para sa kaligtasan ng aming mga panauhin,” habang patuloy kang nag-aalok ng parehong laro sa parehong lugar. Patuloy na malalaro ang mga table na laro, maayos lang iyan. Patuloy na malalaro ang mga slot machine, maayos lang iyan. Ayos lang ang Bingo. Mga Promosyon — HINDI LIGTAS!!!

Potawatomi Hotel at Casino

Ang Potawatomi Hotel at Casino ay matatagpuan sa Milwaukee, Wisconsin … dahil walang dahilan upang ito ay madaling mailito sa Carter na lokasyon. Maiisip mo ba kung sinabi mo, “Bigyan mo ako ng mga direksyon patungo sa Potawatomi Casino,” pagkatapos alinman sa Siri o Google ay mali ang napili, at sa bandang huli ay umabot ang tatlong oras ang layo mula sa nilalayon na destinasyon? Iyon ang dahilan kung bakit ang mga casino, kung sakali, ay dapat magkaroon ng mga natatanging pangalan.

Milwaukee — Milwaukee Brewers — The Brewery Casino at Hotel.

Gaano kadali iyon? Ang tema ay nagsasalita na para sa sarili nito, ginawa mo lang itong naka-tema sa brewery. Ang isa sa mga restawran ay may isa sa pinakamalaking pagpipilian ng mga microbrew na magagamit kahit saan sa estado. Maaari akong makaisip ng maraming mga ideya para rito, ngunit iyon lang ang ibibigay ko sa kanila nang libre.

Seryoso. Ito ay nakakabagot at hindi malikhain. Tawagin lamang natin ang parehong mga casino sa pangalan ng tribo … napakatalino. Mas gugustuhin ko pang bumisita sa Lake of the Torches Casino dahil kahit papaano ang isang iyon ay may astig na pangalan.

Ang aspekto ng hotel ng ari-arian ay binubuo ng dalawang mga tower ng hotel, isa sa mga ito ay medyo bago, at ang kabuuang bilang ng silid ay halos 500 kabilang ang mga silid ng panauhin at iba’t ibang mga suite na may iba’t ibang laki, mga pasilidad at mga magagandang bagay. Ang ari-arian ay tahanan din sa isang salon at spa, na pansamantalang sarado pati na rin ang TopGolf Swing Suite, pansamantalang sarado rin. Masisiyahan ang mga panauhin ng ari-arian sa libreng pag-akses sa wireless internet pati na rin mga ref at coffee maker sa lahat ng mga silid ng panauhin.

Ang dekorasyon ng lugar ng hotel at mga silid ay sunod sa uso at napaka-moderno na may kasamang maraming mga bagong kasangkapan. Dahil sa lokasyon ng Downtown Milwaukee, ang mga estetiko ng hotel ay katulad ng isang malaking siyudad, at ito ay isa sa mga pinakamagagandang hotel sa lungsod, kahit na naroon ka na hindi magsugal.

Ang casino na ito ay karaniwang bukas 24/7 at tahanan ng higit sa 2,500 na mga slot machine, na ginagawa itong isa sa pinakamalaking palapag ng slots sa estado. Ang mga denominasyon sa video poker, video keno at slots ay mula sa mga penny hanggang sa $100 na mga kredito. Ito ay isa sa ilang mga casino sa estado na mayroong mga makina na may $100 na denominasyon.

Ang mga Table na Laro ay pansamantalang sarado sa oras ng pagsusulat na ito, ngunit normal na tumatakbo ng 24/7 na may higit sa 100 na mga table na pagpipilian kung ipagpapalagay na puno ang kapasidad. Kasama sa mga Table na Laro ay ang Blackjack, Craps, Roulette, Baccarat, Mississippi Stud at Let it Ride. Kahit na sa mga normal na panahon, hindi lahat ng mga inaalok na mga laro ay malalaro sa buong araw, kaya inirerekumenda naming tumawag nang maaga para sa karaniwang mga oras ng iyong laro na pinili.

Ang Bingo Room ay pansamantalang sarado sa oras ng pagsusulat na ito at may natatanging pakiramdam dito kumpara sa iba pang Bingo Room kahit saan. Ang estetika ay pinakamahusay na mailalarawan bilang, “Matingkad,” na may mga upuan at mesa na may iba’t ibang mga kulay. Tila, sa mga normal na panahon, mayroon ding isang bingo dance party tuwing katapusan ng linggo na may mga glow light, glow stick, pagsasayaw, musika … at sabay-sabay pa ring maglaro ng bingo. Dili bale na. Marahil ang mga mas bata pa sa akin ay mahilig sa ganoong uri ng bagay, hindi ko alam.

Ang Off-Track na Pagtaya ay hindi gumagana sa oras ng pagsusulat na ito, ngunit karaniwang gumagana.

Ang dalawampung table na Poker Room ay pansamantalang sarado sa oras ng pagsusulat na ito, ngunit karaniwang nagtatampok ng parehong Limit at No Limit Texas Hold ‘Em, Omaha at Seven-Card Stud. Inaako nila na, sa normal na oras, hindi bababa sa isang table ang handa para sa paglalaro 24/7. Tiyak na magiging kakaiba iyon.

Ang Canal Street Cafe ay isa sa mga kainan ng ari-arian at binubuo ng kaswal na Amerikanong pagkain at sandwich. Ginagawa ng Fire Pit Sports Bar at Grill kung ano ang sinasabi sa pangalan nito. Ang Ruyi ay isang tunay na Asyano at Sushi bar. Sa oras ng pagsusulat na ito, sa isang pansamantalang batayan, ang take-out lamang ang magagamit sa alinman sa mga kainan na ito.

Ang ari-arian na ito ay marahil isang destinasyon na mas para sa mga mas batang manlalaro o mga tao na nais ng isang malakas at sa nasa iyong mukha na uri ng kapaligiran sa kanilang pagsusugal. Ito ay totoo lalo na sa Bingo room, na nagpapatanong sa akin kung ang mga taga-disenyo ba ay NAKAPUNTA na sa isang Bingo room upang magkaroon ng ideya ng average na edad ng mga Bingo na manlalaro. Mahirap sumayaw kung kailangan mo ng isang panlakad upang makagalaw yan lang ang masasabi ko.

Ang hindi namin makukuha mula sa ari-arian na ito ay ang katotohanan na may napakaraming iba’t ibang mga pagpipilian sa pagsusugal, kung ligal ito sa estado – mayroon sila nito. Mayroon sila ng pinakamalawak na seleksyon ng mga makina at mga poker na laro, at nangunguna pagdating sa kanilang seleksyon ng mga table na laro, kaya mahirap para sa amin na hindi irekumendang tingnan ito kung ikaw ay nasa Milwaukee.

Menominee Casino Resort

Ang Menominee Casino Resort ay matatagpuan sa Keshena, Menominee County, at pagmamay-ari at pinapatakbo ng Menominee Tribe ng Wisconsin.

Ang hotel ng ari-arian ay binubuo ng kabuuang 100 na pinagsamang mga silid ng panauhin at mga suite. Masisiyahan ang mga panauhin ng hotel sa komplimentaryong mga ref at coffee maker sa bawat silid, pati na rin ang akses sa wireless internet. Kasama sa ibang mga pasilidad ay ang isang panloob na pool at hot tub at isang fitness center.

Masuwerte ka kung ikaw ay naglalakbay sa isang RV dahil ang ari-arian na ito ay may 67 na paradahan para sa RV, ang 27 nito ay may saksakan ng kuryente.

Ang casino na ito ay nagtatampok din ng ilang kalapit at karugtong na mga ari-arian na pagmamay-ari ng kaparehong entidad, na nakalista sa kanilang website at ikokopya rito:

Palapag ng Paglalaro/Casino – Bukas na Ngayon ng 24 oras

Spirit Island Lounge – Linggo-Huwebes: 10am – 2am | Biyernes & Sabado: 10am – 2:30am

Thunderbird Mini-Casino – Linggo-Huwebes: Tanghali – 10pm | Biyernes & Sabado 10am – Hatinggabi

Thunderbird C-Store – Linggo-Huwebes: 8am – 10pm | Biyernes & Sabado: 8am – Hatinggabi

Thunderbird Restaurant – Carry-Out LAMANG | Tanghali – 9pm

Ang Spirit Island Lounge ay bahagi ng casino. Ang Thunderbird Mini-Casino ay malapit sa convenience store at, sa tingin ko, ay isinama sa pangunahing casino ang bilang ng slot nito. Ano man ang mangyari, wala talagang ibang magagawa roon maliban sa ilang mga slot machine, kaya hindi ito sulit na gawan ng isang buong lista.

Sa kabuuan, ang ari-arian ay may halos 850-900 na mga makina, kasama na ang lahat ng mga makina. Ang mga video poker, slot at video keno na mga makina na ito ay aabot ang mga denominasyon mula sa mga penny hanggang sa hindi bababa sa $5 at marahil isang $25 o $100 na makina.

Ang ari-arian ay tahanan sa labing-isa na mga table na laro, ang anim nito ay Blackjack. Kasama sa iba pang mga Table na Laro ay ang Three-Card Poker, Let it Ride, Craps, Roulette at Ultimate Texas Hold ‘Em. Sa kasamaang palad, ang mga Table na Laro ay pansamantalang sarado sa oras ng pagsusulat na ito, kaya inirerekumenda namin na tingnan ang kanilang website o tawagan sila upang malaman kung ito ay nagbago mula nang ito ay naisulat.

Karaniwan ding may poker room na binubuo ng walong mga table, karamihan ay Texas Hold ‘Em, ngunit ito ay pansamantala ring sarado sa oras ng pagsusulat na ito. Medyo posible pa na ang poker room ay permanente nang magsara.

May isang Bingo Room sa ari-arian na ito, ngunit ito ay sarado hanggang sa may abiso sa oras ng pagsusulat na ito.

Ang Forest Island ay ang kaswal na kainan ng ari-arian at naghahain ng lahat ng tatlong pagkain para sa isang araw mula 8:00am-8:00pm. Ang Autumn Leaf Cafe ay katulad din na sit-down na lugar para sa kaswal na Amerikanong pagkain, ngunit ito ay sarado hanggang may abiso sa oras ng pagsusulat na ito. Ang Thunderbird Restaurant at Convenience store ay nakalista at malapit lang, ngunit ito ay may ibang adres mula sa casino.

Sa normal na mga oras, ang Spirit Island Lounge ay paminsan-minsang magtatampok ng libreng live na libangan sa katapusan ng linggo, ngunit lahat ng mga libangan ay kinansela hanggang may abiso.

Ang mga slot machine ay kumikita nang sapat na pera para sa kanilang katuwiranan ang manatiling bukas sa limitadong batayan at ang iba pang mga bagay ay kailangang maghintay hanggang matapos ang Covid. Huwag kang magkamali na wala sa mga ito ang may kaugnayan sa kaligtasan, simple lang, hindi lang talaga nila gustong potensyal na mawalan ng kita sa ibang mga bahagi. Kung kaligtasan talaga ang kanilang pinakamalaking prayoridad, ganap nilang isasara ang casino.

Hindi ko sinasabi na gusto ko na gawin nila iyon. Kung ako ang masusunod, lahat ay magiging bukas.

Anupaman, tingnan ang mga ito pagkatapos ng pandemya mawala na. O hindi. Ito ay isang katamtamang laki na casino ay nagsisilbi sa mga lokal, wala mawawala sa iyo.

Lac Courte Oreilles Casino

Tingnan ang Seven Winds Casino nang direkta sa ibaba, ang mga ito ay parehong bagay lang.

Seven Winds Casino, Lodge at Conference Center

sevenwinds_casino

Ang Seven Winds Casino ay matatagpuan sa Hayward, Sawyer County, Wisconsin at pagmamay-ari at pinatatakbo ng Lac Courte Oreilles Band ng Lake Superior Chippewa.

Ang casino ay tahanan sa isang lodge na ang lobby at lugar ng mauupuan ay nagtatampok ng rustic na panlabas na tema, ngunit sa kasamaang palad ang temang iyon ay hindi naidala sa 75 na pinagsamang mga silid ng panauhin at suite. Ang mga panauhin ay masisiyahan sa isang coffee maker at wireless internet sa lahat ng mga silid, ngunit ito ang isa sa iilang mga casino-hotel na ari-arian sa estado na kailangan mong maging nasa isang suite upang magkaroon ng ref. Mahina. Maaari kang makabili ng mga ito ng apatnapung dolyar ang isa.

Karaniwan ay mayroong panloob na pool at hot tub, spa at sauna, ngunit ang lahat ng mga iyon ay pansamantalang sarado sa oras ng pagsusulat na ito. Kung ang mga iyon ay mahalaga sa iyong pananatili, gugustuhin mong tumawag o tingnan ang kanilang website sa hinaharap upang makita kung ito ay nagbago. Subalit mayroong isang lugar para sa negosyo sa lobby pati na rin ang isang fitness room na kasalukuyang bukas.

Kung pag-uusapan ang mga silid, ang mga ito ay labis na simple at walang anumang mga tematikong elemento. Malinis ang mga ito, ngunit walang pagkakaiba sa isang pang-ekonomiya na chain na hotel.

Ang palapag ng casino na ito ay tahanan sa halos 650-700 na mga slot machine, video poker at video keno na mga laro. Ang casino na ito sa partikular ay maayos sa pagtiyak na ang ilan sa mga mas bagong mga laro ay inaalok.

Ang mga Table na Laro ay tumatakbo lamang ng Biyernes-Linggo sa oras ng pagsusulat na ito. Dapat naming isipin na ang paglalaro ng mga Table na Laro sa Lunes-Huwebes ay hindi ligtas dahil sa Covid-19, ngunit ang mga katapusan ng linggo ay ganap na ligtas. Kasama sa Table na Laro ay ang Blackjack, Ultimate Texas Hold ‘Em, Down Under Hold’ Em, Free Bet Blackjack (ito ay isang hiwalay na laro, hindi isang side bet) at Three Card Poker. Ang Craps at Roulette ay masama para sa iyong kalusugan sa ngayon, maaari ito ang dahilan o hindi sila masyadong kumikita ng pera rito.

Karaniwang may isang maliit na lugar ng poker na kadalasan ay nagdedeal ng No Limit Texas Hold ‘Em, ngunit ito ay pansamantalang sarado sa oras ng pagsusulat na ito.

Ang Ho-Wah Buffet ay pansamantalang sarado sa oras ng pagsusulat na ito. Ang Kinnikkinnik Basket ay ang iyong lugar para sa mabilis na pagkain at grab at go na mga item, at bukas ito sa limitadong oras sa oras na ito. Iyon lamang ang dalawang kainan ng ari-arian, kaya marahil ay tingnan ang kanilang website o tumawag upang malaman kung nagbago na ang sitwasyon sa buffet.

Sa pangkalahatan, inirerekumenda lamang namin ang isang ito kung ikaw ay malapit sa lugar o kailangan pang dumaan sa lugar na iyon. Ito ay perpekto para sa isang panlokal na casino at may sapat na sapat na hanay ng mga alok sa pagsusugal at mga pasilidad sa hotel, (para sa laki nito) ngunit walang dahilan upang sadyaing bisitahin ang isang ito.

North Star Mohican Casino Resort

Ito ang sinasabi ko pagdating sa isang resort. Ang North Star Mohican Casino Resort ay matatagpuan sa Bowler, Shawano County, Wisconsin at marahil ay sapat na upang bigyan katuwiran ang pagtatalaga na resort. Ang unang bagay na mapapansin mo ay ang panlabas na estetiko na may mga ilaw na tumitira hanggang sa langit pati na rin ang mga nagbabagong mga kulay sa harapan ng gusali na kahit papaano ay nagbibigay ng paunang impresyon na nakarating ka sa isang astig na lugar na istilong Vegas.

Marahil ay medyo luma na ito, ngunit ang Event Center ay nagdadala pa rin ng medyo malalaking mga palabas. Si Montgomery Gentry, Jeff Foxworthy at Michael Bolton ay nasa skedyul para sa 2021 sa oras ng pagsusulat na ito.

Sa pagitan ng mga silid ng panauhin at suite, ang kabuuang bilang ng yunit para sa hotel ay nasa 129. Ang lahat ng mga silid ay mayroong mga in-room coffeemaker at 55′ HDTV.

Ang isang bagay na marahil ay hindi maganda ay kung wala ka sa isa sa mga suite na may kasamang isang microwave at / o ref, nais ng hotel na magrenta ka ng isa mula sa kanila para sa isang karagdagang $10 na bayad para sa bawat isa. Napakaburaot! Dapat kong tanggihan na irekumenda ang lugar na ito batay sa lamang doon, ngunit magpapatuloy kami.

Magagamit ang fitness center, internet, sentro ng negosyo at paradahan ng RV. Mga modernong silid blah, blah, blah sino ang may pakialam? Inis na inis ako na gusto nila ng $10 upang bigyan ka ng isang ref. Magbigay ka sa mga tao ng isang ref o hindi sila bibigyan … nakakatawa iyon.

Ang palapag ng casino ay mayroong higit sa 1,200 na mga slot machine na may mga denominasyon mula mga penny hanggang $25.

Ang Table na Laro ay pansamantalang sarado,  ngunit karaniwang kasama ang Blackjack, Craps, Roulette, Let it Ride, Three Card Poker at Ultimate Texas Hold ‘Em.

Gusto ka nilang singilin ng $10 upang magamit ang isang ref. Huwag nang banggitin na kailangan mo na ngayong maghintay sa iyong silid para sa bagay na ito na dumating na dapat ay gusto nila na ikaw ay nasa baba na nagsusugal.

Pansamantalang nakasara ang poker room.

Kung naglalakbay ka kasama ang mga bata at nais na magpainit ng gatas sa microwave para sa kanila, magbabayad ka ng $10.

Kailangan mo bang mapanatiling malamig ang iyong insulin? Ayos lang yan, ngunit ang ari-arian na ito ay nangangailangan ng $10.

Mga kainan, mayroon sila ng ilan. Huwag mag-atubiling tingnan ang mga ito sa kanilang website. $10 upang magrenta ng isang ref para sa iyong silid sa hotel… Hindi ko man lang ito maitago sa aking mukha —SUSUNOD !!!

Lake of the Torches Resort, Casino at Bingo

Sana ang lugar na ito ay kahanga-hanga, dahil mayroon itong isang kahanga-hangang pangalan. Ang Lake of the Torches Resort Casino ay matatagpuan na malapit sa Lac de Flambeau (nababagay lamang ang pangalan ng casino) at pagmamay-ari at pinapatakbo ng Lac du Flambeau band ng Lake Superior Chippewa. Ang lahat ng ito ay matatagpuan sa Vilas County, Wisconsin.

Ang panlabas na estetiko ng ari-arian ay talagang kawili-wili, dahil mukha itong parang sobrang laking cabin na iyong matatagpuan sa gubat. Sa palagay ko ang layunin dito ay upang ito ay umayon at umangkop sa nakapalibot na kapaligiran, at sasabihin ko, naabot nila ang kanilang layunin! Tiyak na naiintindihan ko kung bakit hindi mo gugustuhin ang isang nakakatawang makintab na gusali na may mga ilaw ng kulay na hindi ko masimulang matukoy ang masira ang tanawin ng lawa.

Sa tingin ko ang hotel na ito ay itinayo na may 99 na mga silid ng panauhin at dalawang mga suite na walang iba pang layunin kundi gamitin ang, “Higit sa 100,” sa kanilang website. Nakakatawa iyon, ngunit katanggap-tanggap. Mayroon silang 101.

Masisiyahan ang mga panauhin sa komplimentaryong akses sa wireless internet, mga coffee maker sa bawat silid, sentro ng negosyo, panloob na pool, fitness center at mga ref. Hindi man lang gusto ng Lake of the Torches Resort ang iyong $10 para magamit ang kanilang ref, kasama na iyon … tulad ng ginagawa ng alinmang casino sa estado na HINDI pinangalanang North Star Mohican.

Ang Woodland’s Oasis ay may isang espesyal na pool para sa pagpapahinga, kiddie pool at isang arcade. Sa kasamaang palad, sa oras ng pagsusulat na ito, ito ay isang pansamantalang biktima ng Covid. Inaasahan namin ang pagbubukas muli nito dahil madaling irekumenda ang resort na ito sa mga naglalakbay kasama ang mga bata kapag magagamit na ang mga pasilidad na iyon.

Mayroong higit sa 800 na pinagsamang mga slots, video poker at mga video keno na laro na may bahagyang listahan ng mga titulo na malalaro sa website ng ari-arian.

Ang Bingo ay sarado sa oras ng pagsusulat na ito, ngunit inaasahan ng Lake of the Torches na magbubukas ito muli pagkatapos ng pandemya.

Ang mga Table na Laro ay karaniwang binubuo lamang ng Blackjack at Craps, ngunit ang craps ay sarado sa ngayon. Kung mahalaga ito sa iyo, inirerekumenda namin na tingnan ang kanilang website o tumawag nang maaga upang malaman kung iyon ay nagbago.ng Blackjack at Craps, ngunit ang craps ay sarado sa ngayon. Kung mahalaga ito sa iyo, inirerekumenda namin na tingnan ang kanilang website o tumawag nang maaga upang malaman kung iyon ay nagbago.

Ang Eagle’s Nest Restaurant ay naghahain ng lahat ng tatlong pagkain sa isang araw at may seleksyon at presyo na halos katumbas ng isang Midscale na Amerikanong restawran. Ang Woody’s Bar at Grill ay naghahain ng mabilis na pagkain at mga sandwich pati na rin ang pagkakaroon ng ilang mga makina na matatagpuan sa loob ng medyo panlabas na tema na kapaligiran.

Sa totoo lang, hindi masama na humiling ng isa pang restawran o marami pa, ngunit ang Lake of the Torches ay tiyak na natatanging ari-arian na nagpapaligiran ng magandang tanawin at sapat na upang magpalipas ng katapusan ng linggo rito. Hindi ko sasabihin na ito ay totoo kung ikaw ay malapit lamang sa rehiyon, o nagkataong bumabiyahe sa bahaging ito ng estado.

Pagmamay-ari ng Slot Machine sa Wisconsin

Ayon sa Wisconsin Statute 945.035, ang sinumang pribadong residente ay maaaring magmamay-ari ng isang slot machine hangga’t ito ay itinuturing na isang antigong aparato sa paglalaro. Upang matugunan ang kuwalipikasyong ito, dapat ito ay hindi bababa sa 25 taong gulang.

Maaaring itabi at laruin ng mga residente ang mga makinang ito sa kanilang tirahan, hangga’t hindi nila ito ginagawa para kumita. Ang mga kaibigan at kapitbahay ay maaari ring pumunta at subukan ang mga aparato, ngunit itinuturing itong isang krimen sa oras na magsimula ng kumita ng pera ang may-ari.

Konklusyon

Ang tanging mga pagbabago na inaasahan namin sa hinaharap ay para sa mga Tribal na Casino na maging awtorisado na mag-alok ng pagtaya sa sports.

Para sa iba pa, malabong mangyari na magkaroon ng isang pagbabalik ng greyhound o kahit na ang karera sa kabayo na higit pa sa paminsan-minsan na karera sa kabayo. Posible na ang estado kalaunan ay gagawing ligal at kokontrolin ang online na pagsusugal, bilang isang paggana ng mga Katutubong Amerikanong casino, ngunit medyo malabo ito. Sa totoo lang, wala talagang rason para sa estado na gugustuhing gawin ito dahil ang kanilang mga kita ay hindi kaugnay sa kung gaano kalaki ang kita ng mga casino.

Malabong mangyari na ang estado ay magpapahintulot at magkokontrol ng sarili nitong mga nakabatay sa lupa na mga komersyal na casino dahil ito ay magiging direktang kompitisyon sa mga tribo. Tulad ng aming sinabi noon, tila sila ay kontento na sa pagpapahintulot sa mga tribo na magkaroon ng pagsusugal…na medyo maganda sa pakiramdam.

Marahil ay hindi lahat ay nandito, ngunit kung nasisiyahan ka sa pagsusugal, talagang mas mabuti pa rito sa Wisconsin.

Mga Sanggunian

{ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 89}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {712 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 90}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {713 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 91}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {714 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 92}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {715 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 93}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {716 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 94}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {717 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 95}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {718 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 96}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {719 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 97}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {720 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 98}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {721 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 99}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {722 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 100}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {723 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 101}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {724 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 102}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {725 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 103}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {726 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 104}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {727 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 105}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {728 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 106}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {729 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 107}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {730 bet app}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 108}| {77ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet 365}| {bet}| {747 bet}| {galaxy bet}| {ok bet}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph365 bet}| {taya365 bet}| {711 bet}| {711 bet login}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in}| {cc6 bet login}| {jl bet}| {747 live bet}| {sabong bet}| {milyon88 bet}| {rivalry bet}| {jiliko bet}| {jili bet}| {gg bet}| {365 bet}| {otso bet}| {seven bet}| {i bet you think about me}| {ok bet casino}| {sg777 bet}| {cc6 bet}| {zm bet}| {oke bet}| {291 bet}| {bet×24 net}| {taya 365 bet}| {bet 999}| {tp777 bet}| {taylor swift i bet you think about me (taylor's version) lyrics}| {i bet on losing dogs meaning}| {jollibee bet}| {77ph2.bet log in login}| {ok bet login}| {bet meaning}| {nice88 bet}| {i bet on losing dogs lyrics}| {jollibee bet casino}| {paldo bet}| {big bet}| {ph2.bet log in.ph}| {bet999.bet login}| {seven bet casino}| {galaxy bet free 150}| {747 bet login}| {taya bet}| {fb777 bet}| {bet game}| {phbet bet}| {747.live bet}| {cc6 bet login app}| {711 bet bonus code}| {sabong bet login}| {lodi 646 bet}| {lucky cola bet}| {fb777.bet}| {bet.999}| {7 bet}| {bet jili}| {nba public bet}| {oke-bet casino login}| {nice88 bet sign up bonus}| {nba bet 365}| {bet 365 live}| {racing royale bet}| {bet casino}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {bet.88}| {phbet bet login}| {phwin bet}| {oke-bet}| {lodi bet}| {7 seven bet}| {777ph2.bet log in login}| {uno bet}| {rich9 bet}| {atin bet}| {bet 999 login}| {ph2.bet log in app}| {bet 999.bet}| {sm bet}| {ph.2 bet}| {888 bet login}| {rrr bet}| {711 bet register}| {ph2.bet log in login}| {mitski i bet on losing dogs lyrics}| {711 bet casino}| {bet visa}| {ph2 bet}| {bet999.bet}| {taya365 bet login}| {patrick bet david}| {parlay bet}| {oke-bet slot}| {bet in tagalog}| {milyon88-bet}| {20 bet casino}| {game bet}| {tg777.com bet}| {777ph2.bet log in}| {oke bet login}| {ph777 bet}| {ph2.bet log in8}| {20 bet}| {1x bet}| {291 bet casino login}| {panalo bet}| {ok bet online casino}| {tama bet}| {bet online}| {taya bet casino}| {sg777 bet login}| {bet 24 net}| {oke-bet login}| {nba bet}| {bet tracker crazy time}| {axie bet}| {i bet you think about me lyrics}| {ph2.bet}| {vip ph2.bet log in}| {gg bet app}| {bet denise julia lyrics}| {today bet casino}| {jl bet casino}| {peso bet}| {i bet you think about me chords}| {ok-bet}| {ph2.bet log in login}| {cc6 bet login register download}| {747 bet live}| { bet wala}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {77ph2.bet log in app}| {bet game cards}| {sky bet}| {jl bet slot}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {casino bet}| {suki bet casino login}| {ok bet casino login}| {uno bet casino}| {public bet nba}| {291 bet casino}| {cc6 bet login registration}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in login}| {ph2.bet log in}| {voslot bet}| {lv bet}| {bet awards 2023}| {handicap meaning in bet}| {ph2.bet log in}| {legend bet casino}| {tp777 bet login}| {ph2.bet log in}| {ph2.bet log in}| {milyon-bet}| {ph2 bet login}| {bet casino login}| {ph77 bet}| {bet builder}| {q25 bet}| {ph2.bet casino}| {jl bet app}| {7711 bet}| {gg bet dota 2}| {niceph2.bet log in}| {tide bet casino}| {bet meaning in tagalog}| {otso bet login}| {2ez bet}| {sakla bet}| {bet online casino}| {bet meaning slang}| {jili 365 bet}| {7.bet}| {cast of big bet}| {ss bet 77}| {nice88 bet login}| {711 bet login registration}| {nba bet odds}| {ph2.bet log in registration}| {seven-bet}| {bet boom dacha 2024}| {online bet}| {ph 291 bet}| {jilli bet}| {i bet you think about me taylor swift lyrics}| {jiliplay bet}| {tg 777 bet}| {okada bet login}| {otso bet online casino philippines}| {ph2.bet log in login}| {prada bet casino}| {lv bet casino}| {phil ph2.bet log in8}| {bet24 bet login}| {sabong bet app}| {okey bet}| {ph2.bet log in 777}| {jollibee bet casino login}| {cc6 bet login app philippines}| {sige bet}| {ph 2 bet}| {panaloko bet}| {bet 747}| {milyon88 bet login}| {sbet bet}| {777 bet online casino}| {mr bet}| {free bet on registration}| {ph2.bet log in8 casino}| {uno bet free 50}| {phil ph2.bet log in8 login}| {888 bet}| {bet.365}| {otso bet online casino}| {phl bet casino}| {jl bet 666}| {free bet}| {agila bet}| {888sport free bet}| {cc6 bet login register}| {bet so 88}| {phil168 bet}| {ok bet ph}| {178 lucky bet}| {sports bet}| {jilly bet}| {ku bet}| {spot bet}| {lodi vip bet}| {jili365.bet login}| {mini bet}| {7 11 bet login}| {how to bet in lotto}| {tg777.bet}| {ayala bet casino}| {phil bet}| {999.bet.999}| {bet app}| {hello win bet}| {sog bet}| {seven bet online casino}| {sabong. bet}| {lucky cola bet login}| {177 bet}| {phl bet}| {bet 999 slot}| {77ph2.bet log in login registration}| {galaxy bet ph}| {bet.999.com.login}| {i bet ph}| {7 11 bet}| {paldo bet casino}| {oke-bet casino}| {espn bet}| {phoenix bet}| {ph2.bet log in8.ph}| {winford bet login}| {bet casino login app}| {ph2.bet online casino}| {22 bet}| {bet calculator}| {bet999 bet}| {uno bet casino login}| {ph2.bet download}| {free bet casino}| {jiliko bet login}| {fb777.bet login}| {bet boom dacha}| {atin bet online casino}| {otcho bet}| {okay bet}| {paldo bet login}| {masagana bet}| {tama bet login}| {galaxy bet 77}| {px bet}| {bet 12}| {747. bet}| {ph2.bet log in casino}| {galaxy ph2.bet log in}| {bet+}| {i bet on losing dogs chords}| {okie bet}| {prada bet}| {fb777. bet}| {lv bet sign up}| {pnx bet}| {parlay bet meaning}| {bet game online}| {ayala bet}| {177 bet casino}| {bet x 24}| {bet ph}| {joli bet}| {ph2.bet log in8 login}| {legend bet}| {777 bet}| {711 bet bonus code philippines}| {bet 199}| {crazy time bet tracker}| {291 bet online casino}| {ye7 bet}| {ss777 bet}| {bet.24}| {today bet}| {bet 360}| {system bet calculator}| {suki bet}| {ph2.bet log in porn}| {bet 86 games}| {ph2.bet log in login}| {bet 999 bet}| {lotto online bet}| {oke bet com}| {ph2.bet log in login}| {ph77 bet login}| {taya365.bet}| {ok bet log in}| {ph. bet}| {dota 2 bet}| {bet past tense}| {fb 777.bet}| {jili365.bet}| {sm bet login}| {ok bet cc}| {seven bet log in}| {milyon88.bet}| {ph win bet}| {bet777. bet}| {bet999.bet platform}| {7seven bet}| {bet site}| {bet visa ph}| {lv bet app}| {rivalry nba bet}| {win 7 bet login}| {bet games}| {6 bet}| {aguila bet}| {free bet on registration philippines}| {solare bet}| {ok bet agent}| {ok bet 168}| {bet visa login}| {bet lyrics denise julia}| {nba bet predictions}| {6 bet app}| {bet plus}| {bet on me itzy lyrics}| {ud bet}| {tp777.bet login}| {bet game rules}| {bet visa casino}| {sg777.bet}| {atin bet casino}| {sabong bet online casino}| {one x bet}| {ph2. bet}| {galaxy bet app}| {bet x 24.net}| {aviator bet}| {bet 777 casino}| {bet kubi}| {fc777 bet}| {219 bet login}| {365 bet casino}| {patrick bet-david}| {jollibee bet login}| {bet999 bet login}| {next bet}| {nba bet score}| {slot bet online casino}| {bet.24 net}| {gg bet dota}| {taya 365 bet login}| {tgif bet}| {sw99.bet}| {bet jili casino}| {jl bet login}| {jili slot bet}| {tp777.bet}| {sport bet}| {s bet}| {legends bet casino}| {747 nba bet}| {bet999. bet}| {past participle of bet}| {slot bet}| {bet.888}| {live bet}| {oke-bet com}| {lodi 291 bet}| {1ex bet}| {moneyline bet}| {jelly bet}| {big bet cast}| {i bet on losing dogs}| {max bet casino}| {otso bet download}| {is 7.bet legit}| {peraplay bet}| {188 bet}| {sakla-bet}| {nice ph2.bet log in}| {bet nba}| {711 bet online casino login}| {how to bet in 1xbet}| {free bet 100}| {okada bet}| {xg bet}| {seven bet casino login}| {999 bet casino}| {cge bet}| {77ph2.bet log in sign up}| {sabong bet apk}| {casino bet online}| {galaxy bet 77 login}| {m bet 999}| {bet awards}| {bet 24}| {bet visa.com}| {patrick bet david net worth}| {bet caster}| {jille bet}| {789 bet}| {711 bet casino login}| {taya bet app}| {ph2.bet log in download}| {free bet no deposit}| {oke-bet. com}| {yy777.bet}| {711 bet online casino register}| {sm casino bet}| {mgk88.bet}| {sabong bet app download}| {747 live bet nba}| {atin bet login}| {bet free 100}| {win bet}| {291 bet login}| {bet.999.bet}| {the bet by anton chekhov}| {today's bet}| {1x2 bet meaning}| {todays bet}| {jiliko. bet}| {goldenplus bet}| {777ph2.bet log in legit}| {oke bet casino}| {bmy12 bet x net}| {atin bet casino login}| {ph2.bet log in com}| {axe bet}| {phbet. bet}| {wnba public bet}| {itzy bet on me}| {lucky bet casino}| {bet slang}| {8998 bet login}| {otso bet register}| {20 bet casino review}| {seven7 bet}| {bet sites}| {bet×24}| {58jl bet}| {bet slot}| {hellowin bet}| {queen bet}| {pone club bet}| {mini ph2.bet log in8}| {bet with bet365 live online}| {7.bet casino}| {tg7777.bet}| {sabong bet sign up}| {s.o.g bet}| {pnxbet free bet}| {bet 747 live}| {bet net login}| {gbg bet}| {bet on me itzy}| {side bet meaning}| {esports bet}| {bbm777 bet}| {rrr bet app}| {tide bet casino login}| {m.tg7777.bet}| {m.fb777.bet}| {sabong bet register}| {w19.bet}| {bet denise julia}| {ph2.bet log in casino login}| {tamabet bet}| {bet 777}| {jill bet}| {nice88 bet sign up}| {pogi bet casino}| {bet on losing dogs meaning}| {draw no bet meaning}| {ez bet}| {777 ph2.bet log in}| {365 bet nba}| {bet coin}| {bbm 777 bet}| {cammy lost the bet}| {kaw bet}| {7/11 bet}| {solare bet login}| {taya365 bet app}| {ph2.bet online casino login}| {ph2.bet log in online casino}| {bet for the win}| {agent rich9.bet}| {legends bet}| {football bet}| {free bet calculator}| {stake bet}| {one x bet app}| {jeli bet}| {panalo bet app}| {how to play bet game}| {mobile bet}| {bet mgm}| {rrr bet online casino}| {jiliplay888.bet}| {bet 86.ph}| {master bet casino}| {pay777 bet}| {mitski i bet on losing dogs}| {bet on football}| {taya365 bet register}| {super 291 bet}| {bet on your baby}| {365 bet odds}| {arat bet}| {million-bet}| {pp777.bet login}| {pinoy bet}| {lucky bet register}| {jollibee bet 777}| {jiliko bet app}| {bet.86}| {seven bet agent login}| {big bet kdrama}| {7 bet login}| {999 bet 999}| {12 bet}| {bet builder 747}| {7 bet app}| {www oke bet com login sign up}| {711 bet online casino real money}| {phl ph2 bet}| {7 bet casino}| {handicap bet meaning}| {phjoy bet}| {bet net12}| {bet 999.bet login}| {bet 1xbet}| {twt bet org}| {711 bet login app}| {w88 bet}| {ss bet}| {mwc bet}| {fc188.bet}| {8k8 bet}| {bet 365 games}| {jiliplay bet login}| {77ph2.bet log in login register}| {bet in tagalog meaning}| {ph2.bet log in game}| {talisay bet live}| {fachai bet}| {bet course}| {th777 bet}| {711 bet bonus code 2024}| {1xvegas bet}| {taya bet apk}| {jlslot bet}| {always bet on hakari}| {1 x bet}| {voslot bet login registration}| {i bet you think about me meaning}| {bet 24 login}| {bet 999 live login}| {cc6 bet login app philippines legit}| {jiliace bet}| {g2g bet}| {patrick bet-david net worth}| {phwin777 bet}| {bet 365.com}| {winford bet}| {casino bet tracker}| {solaire online bet}| {sg777 bet login philippines}| {peso bet casino}| {winford bet casino}| {ph2.bet log in slayed}| {seven bet slot}| {pinay master bet}| {nba games tomorrow prediction and best bet}| {bet meaning in chat}| {phcash bet}| {bet slang meaning}| {pogi bet}| {the kiss bet}| {otso bet casino login}| {bet 12 net}| {bet master}| {jollibee bet sign up}| {m88 bet}| {747live bet}| {747 live bet login}| {747 bet site}| {ok bet slot}| {fb777.com bet}| {bet victor}| {phl bet login}| {7 bet online casino}| {mr bet casino}| {basketball bet}| {public bet}| {jili ph2.bet log in8}| {how to bet nba in gcash}| {game bet online}| {you bet casino}| {bet means}| {z25.bet}| {7xm bet}| {mw bet}| {side bet}| {okay bet casino}| {x1-bet}| {711 bet casino register}| {6 bet casino}| {boxing bet}| {777ph2.bet log in register}| {1x bet ph}| {bet on me lyrics itzy}| {bet games online}| {747.bet}| {jolli bet}| {sabong bet app login}| {soccer bet online}| {bet sports}| {zm bet casino}| {bet wala}| {galaxy bet sign up}| {milyon88 bet app}| {seven bet app}| {sabong bet login registration}| {711 bet login register}| {pp365.bet}| {marathon bet}| {itzy bet on me lyrics}| {zm bet login}| {save from bet}| {bet 86 slot}| {big bet season 3}| {fc777 bet login}| {k8 bet}| {77 bet}| {jili bet login}| {219 bet casino}| {denise julia bet lyrics}| {jiliko 747.bet}| {legend bet login}| {million bet}| {bet responsibly}| {gbg. bet}| {hard rock bet}| {bet net.24}| {one ex bet}| {superph2.bet log in}| {valorant bet}| {lodi 646 bet login}| {https www luckycola bet}| {ph2.bet log in hentai}| {bet boom dota 2}| {f8 bet}| {online lotto bet}| {nice88 bet login registration}| {g bet online casino}| {soccer bet}| {bet kubi.com}| {today's bet casino}| {bet777 bet login}| {bet x 12.net}| {vip ph2.bet log in login}| {social bet}| {jelli bet}| {i bet on losing dogs lyrics meaning}| {accumulator bet meaning}| {ph2.bet log in r34}| {bet ko yan meaning}| {bet.999 slot}| {king bet}| {play 777 bet}| {bet + login}| {bet with bet365 live online betting sportsbook}| {oke-bet online casino login}| {free bet casino no deposit}| {bet past tense and past participle}| {tp777 bet download}| {pwin777.bet}| {711 bet withdrawal}| {ye7 bet login}| {pwin777 bet}| {711 bet bonus code no deposit}| {sabong bet login password}| {oke bet agent}| {bet king}| {paldo bet casino login}| {today bet ph}| {okey bet login}| {pp 777 bet login}| {0tso bet}| {bet 365 nba}| {bet live}| {swerte99.bet}| {oki bet}| {arat ph2.bet log in88}| {infinity 88 bet}| {ph2.bet log in login}| {luckycola bet}| {bet 365 live scores}| {system bet}| {77ph2.bet log in login 777}| {bet bisa}| {online casino bet}| {gg bet live}| {phl bet casino login}| {bet esports}| {219 bet}| {bet on horse racing}| {nice88 bet sign up bonus philippines}| {tg7777 bet}| {bet football}| {bet winner}| {117 bet}| {draw no bet}| {bet 24 net login}| {lodi 646 bet lucky spin slots}| {uno bet ph}| {how to bet in gcash}| {bet casino online}| {1×bet}| {1xbet promo code free bet}| {phil ph2.bet log in8 login registration}| {lvc bet casino}| {jollibee bet app}| {bet builder nba}| {77ph2.bet log in app login}| {ph2.bet log in8 casino login}| {max bet}| {slot vip bet login}| {cc6.bet}| {i bet casino}| {vamos bet}| {711 bet bonus code philippines today}| {today bet casino philippines}| {pogi bet casino login}| {711 bet online casino philippines}| {how to bet}| {747 bet builder}| {showtime bet}| {177 bet login}| {what does i bet on losing dogs mean}| {bet online sports betus}| {x2x bet}| {777ph2.bet log in app}| {bet you wanna lyrics}| {rrr bet login}| {dota bet}| {ok bet philippines}| {playbook bet}| {nasa11.bet}| {lotto bet online}| {taya bet 365}| {bet 20}| {20 bet app}| {g7-bet}| {tg8 bet}| {swerte gaming bet}| {how to bet on nba games}| {bet 999.net}| {panaloko sport bet}| {how to bet lotto online}| {bet taya}| {the bet}| {slot 888 bet}| {pinas bet online casino}| {free bet online casino}| {bet 365 live stream}| {bet.}| {bet on losing dogs}| {1xlite bet}| {bet isa}| {bet on sports}| {bet365 free bet}| {how to bet in nba using gcash}| {tennis bet}| {bet 291}| {tp777.bet app}| {how to bet on horse racing}| {24 bet login}| {jili 365.bet login}| {bet philippines}| {fast bet online}| {bet 999 slot login}| {luxe bet}| {bet login}| {dota 2 bet prediction}| {bet software}| {free bet casino philippines}| {poneclub bet}| {www.sw99.bet}| {ufc bet}| {jollibee bet casino login registration}| {free bet offers no deposit}| {bet stl}| {ph777 bet login}| {tg8 bet login}| {one bet}| {golden palasyo bet}| {oke bet com login sign up}| {cc6 bet app}| {ok bet customer service}| {lucky bet}| {gcash bet}| {latin bet online casino}| {jiliko-bet}| {bet visa online}| {jl slot bet}| {bet program}| {bet on ufc}| {511 bet casino login}| {livescore bet}| {lotto bet}| {bet slip}| {2ez bet log in}| {phjoin bet}| {cricket bet}| {online bet nba}| {cc6 bet login register download philippines}| {phil bet casino}| {free bet offers}| {bet 711 casino}| {honda bet}| {accumulator bet}| {nba bet online}| {i bet on losing dogs song meaning}| {sky777 bet}| {legend bet casino login}| {bet x 12}| {lotto bet today}| {mines bet}| {7 11 bet register}| {paldo bet login registration}| {what does bet mean}| {oke bet slot}| {bet 356}| {phdream bet}| {galaxy bet 63}| {cc6 bet login app download}| {scatter bet game}| {bet boom}| {lengends bet}| {fast bet online sign up}| {top 646 bet}| {ph2.bet log in.com}| {ez2 bet}| {duterte: cocaine-using presidential bet elude cops by doing drugs on yacht, plane}| {lucky cola.com login bet}| {ok bet app}| {lucky 9 bet}| {mango bet}| {bet course meaning}| {22win bet}| {bet website}| {my bet}| {bet 999.bet 17}| {bet 711}| {haha 777 bet}| {8998 bet}| {how to bet parlay in arena plus}| {bet sport}| {gamezone bet}| {z25 bet}| {you bet meaning}| {mobile bet 365}| {x bet}| {747 bet philippines}| {bet 365 login}| {live bet soccer}| {lucky king bet}| {win for bet}| {phbet ph2.bet log in8}| {sh bet}| {sg bet}| {taya bet login}| {177 bet casino login}| {visa bet}| {jili bet casino}| {best bet}| {jollibee bet casino login philippines}| {super bet}| {israel liga bet}| {747-2 bet}| {panalo ko bet}| {aight bet meaning}| {the bet summary}| {nba pub bet}| {ez bet casino}| {past form of bet}| {voslot bet login}| {bet tracker}| {cc6 bet login download}| {bet.12net}| {wild bet}| {bet999 bet login registration}| {ph2.bet log in registration}| {drill bet}| {2 ez bet}| {ok bet com}| {galaxy bet legit}| {piso bet}| {galaxy bet free 150 promo code}| {bwin bet}| {loot bet}| {bet 77}| {bet builder 1xbet}| {azn bet}| {nba bet philippines}| {the bet by anton chekhov summary}| {over/under bet example}| {sg777 bet sign up}| {game bet login}| {20 bet bonus code}| {pinas bet}| {choose your bet}| {jiliasia bet}| {solare bet casino}| {511 bet}| {jelly bet casino}| {sige bet casino}| {bet 365login}| {hugo bet online casino}| {online casino free bet}| {bet 646}| {define bet}| {free bet promotions}| {bet of the day}| {bet with bet365}| {prada bet casino login}| {fc bet}| {oke bet com legit philippines}| {jollibee. bet}| {horse racing bet}| {agent ok bet}| {m bet999c bet}| {bakbakan bet 24 live}| {jollibee bet casino online}| {bet.999bet}| {bet denise julia meaning}| {bet money}| {bet awards meaning}| {ph2.bet log in register}| {711 bet login philippines}| {bet666 free bet}| {3d bet}| {how to bet on horse racing online}| {ml bet}| {bet free bonus}| {ph2.bet log in slot}| {ph2.bet log in win}| {how to bet lotto}| {moneyline bet meaning}| {777live bet}| {jilly bet login}| {i bet meaning}| {bsport bet}| {falcon x bet}| {jili bet app download}| {how to bet on 1xbet}| {pogi bet gaming}| {bet odds}| {63 bet}| {free bet no deposit slot}| {f1 bet}| {super ph2.bet log in}| {20 bet casino login}| {what is the ph2.bet log in}| {m.tg777.bet}| {356 bet}| {bet 365 in play}| {999 bet}| {bet slot ph}| {lucky bet login}| {747 bet dota 2}| {ok bet com casino login}| {horse racing how to bet}| {nice88 bet sign up bonus no deposit bonus}| {today bet app}| {i bet you think about me taylor swift}| {the big bet}| {ezwin bet}| {bet king casino}| {mwplay bet}| {bet marketing}| {pinas bet login}| {c88 bet}| {bet and win}| {bet hoje}| {online bet game}| {jumba bet}| {bet on yourself meaning}| {hype bet}| {bet on ufc fights}| {bet 22}| {ok bet redeem code}| {bet 99}| {meaning of bet}| {is 711 bet legit}| {free sports bet}| {money line bet}| {bet 86}| {yeah bet casino login}| {bet on me lyrics}| {bet bonus}| {net bet}| {7 seven bet login}| {ph2.bet log in app}| {big bet season 1}| {jolibee bet}| {771 bet}| {bet dota 2 items}| {how to bet on nba games philippines}| {phoenix bet slot}| {nba 365 bet}| {bet jili app}| {ph2.bet log in philippines}| {you bet online casino}| {pba bet}| {bet on ufc fights online}| {how to bet on lotto}| {jili 888 bet}| {nice88 bet casino login}| {jolli bet casino}| {parley bet}| {bet hoje app}| {shin bet}| {parlay bet example}| {pogi bet login}| {esport bet}| {system bet lotto}| {7.bet game}| {wnba bet}| {bet on nba}| {ayala bet casino login}| {stl bet}| {192 win bet}| {nfl bet}| {511 bet casino}| {hawk bet}| {sky bet login}| {ph2.bet log in philippines}| {77ph2.bet log in login philippines}| {jili bet app}| {ez2 bet price}| {8888 bet}| {nba bet gcash}| {best free bet offers}| {jil bet}| {747 bet online casino}| {sky bet casino}| {is ph2.bet log in legit}| {live bet basketball}| {bet on nfl games online}| {bet in nba}| {711 bet legit or not}| {nice88 bet sign up bonus no deposit}| {747 online bet}| {i bet on losing dogs by mitski}| {chain bet meaning}| {mcw bet}| {smash bet}| {777 bet online casino real money}| {747 casino bet}| {jili play bet}| {bet in win}| {free bet sign up}| {csgo bet}| {lucky time bet}| {winph2.bet log in}| {bet sports online}| {bet online philippines}| {asia bet}| {phh bet}| {bet dota 2}| {virgin bet}| {slot vip bet}| {axie bet casino}| {bet at home}| {bet n choy}| {bet ufc}| {ph2.bet log in ph}| {jili 365 bet login}| {dota 2 bet items}| {ph2.bet log in apk}| {phslot bet}| {sabong .bet}| {bet so}| {bet. 365}| {tha bet}| {bet on tennis}| {ok bet .com}| {747 dota 2 bet}| {ph.bet bet}| {jl bet casino login}| {crispy bet}| {live bet casino}| {taya 365 bet registration}| {sabong bet login app}| {blue x bet}| {bet 168}| {fc777.bet}| {bet game 5 cards}| {7.bet app}| {22 bet casino}| {1win bet}| {premier bet}| {nba bet tips}| {bet on esports}| {711 bet apk}| {valid bet meaning}| {game bet casino}| {nhentai bet}| {win4life bet}| {axie ph2.bet log in}| {one asia bet}| {bet on it lyrics}| {paldo bet app}| {sabong bet login philippines}| {otso bet casino}| {how to play bet game cards}| {20 bet live casino}| {bet app download}| {bima bet}| {bingo boom bet}| {url:www.wagi777.bet}| {scatter bet}| {parlay bet app}| {bet-ph}| {fill bet}| {elephant bet}| {777 bet online casino login}| {ph2.bet log in sex}| {ok. bet}| {jennifer bet-david}| {747 basketball bet}| {lotto online bet login}| {86 bet login}| {kings bet}| {daman bet}| {1x2 bet}| {nba bet percentage}| {risk free bet}| {mr. bet}| {bet us}| {where to bet nba}| {i bet on losing dogs mitski}| {jili365 bet}| {rich9 bet login}| {how to bet parlay in 1xbet}| {ph2.bet log in login}| {jlslot. bet}| {m bet}| {bet type does not meet the requirements of the bonus offer}| {how to cancel bet in arena plus}| {champions league bet}| {7711 bet login}| {bet winner app}| {slot bet casino}| {bet visa casino login}| {jackpot bet}| {g bet}| {sbo bet}| {easywin bet}| {bet.999.login}| {sabong bet app for android}| {bet city}| {711 bet casino real money}| {min kim big bet}| {j9.bet}| {bet game philippines}| {567 bet}| {bet on}| {sm bet online casino}| {gg bet casino bonus}| {mine bet}| {lucky bet t}| {7.bet review}| {i bet you think about me'' is about which boyfriend}| {lol bet}| {711 bet login password}| {bet way}| {bet 365 mobile}| {bet win login}| {bet denise julia lyrics meaning}| {bet tagalog}| {double chance bet}| {oke bet app}| {taya bet link}| {free bet blackjack}| {jelly bet game}| {bantu bet}| {bet on basketball}| {fox bet}| {x1 bet}| {sports bet online}| {bet online betus}| {mlbb bet}| {bet 999.com}| {i bet on losing dogs by mitski meaning}| {uno bet register}| {jl bet 666 casino login}| {sports bet philippines}| {i bet on losing dogs mitski meaning}| {bet slots online}| {how to bet on horses}| {lotto bet price}| {bet tips}| {jili 777 bet}| {mitski i bet on losing dogs meaning}| {odd bet}| {bet on ph}| {bet online casino philippines}| {bet odds calculator}| {77ph2.bet log in register}| {jili bet donnalyn}| {bet on nhl}| {bet coins}| {yeah bet casino}| {click and bet}| {okie bet login}| {dota2 bet}| {sw99 bet}| {asian bet}| {bet apps}| {uno bet online casino}| {bet on soccer}| {all bet}| {villa bet resh calatagan}| {20 bet promo code}| {hedge bet}| {ph2.bet log in xxx}| {m.slot vip bet}| {ph2.bet log in video}| {ok bet gcash}| {sportsbook free bet betfair}| {bet cricket}| {gili bet}| {bet now}| {ph3.bet}| {what is bet}| {bet all card game}| {ph2.bet log in ivana}| {how to bet on basketball}| {free jili bet}| {bet on losing dogs lyrics}| {bet soccer}| {fox bet casino}| {bet so 888.com}| {phl63.bet}| {1xbet bet builder}| {bet boxing}| {odds bet}| {showtime bet.8}| {sabong bet slot}| {galaxy bet review}| {smash bet casino}| {bet isotherm}| {711 bet register philippines}| {sss bet}| {is 747 bet legit}| {tg8.bet}| {6 bet app download}| {how to bet on sports}| {mgk88 bet}| {i bet you think about me ukulele chords}| {where to bet on nba games}| {color game bet}| {nba odds bet}| {i bet losing dogs}| {how to bet football}| {bet uk}| {pnxbet bet}| {slot bet 100}| {alpha bet}| {247 bet}| {online sports bet}| {bet online casino login}| {you bet}| {sporting bet}| {place a bet}| {bet 86 promotion}| {bet on cricket}| {lucky bet app}| {u bet}| {1x bet app}| {ph2.bet log in app}| {6 bet app login}| {bet election}| {tgif bet casino}| {sky bet app}| {www goldenplus bet}| {join bet}| {bet-at-home}| {talisay bet live login}| {nba rivalry bet}| {mma bet}| {bet on boxing}| {how to bet in e lotto}| {kinky bet}| {bet x24.net}| {chain bet}| {betwinner bet}| {handicap bet}| {lotto system bet}| {free bet horse racing}| {oky bet}| {mobile legends bet}| { bet}| {jb bet}| {fil bet}| {77ph2.bet log in registration}| {bet central dream guide}| {best website to bet on boxing}| {talksport bet}| {master bet}| {place bet}| {hello win bet register}| {any other result bet basketball}| {poker bet}| {bet sabong}| {jili bet register}| {estrela bet}| {ok bet online}| {where to bet nba games philippines}| {cc6 bet login registration philippines}| {77ph2.bet log in login app}| {on bet}| {ss777 bet register}| {what is money line bet}| {bingoboom bet}| {mgm bet 24 live}| {jiliko. bet login}| {barkada bet}| {7.bet login}| {8m bet}| {ph2.bet log in casino login registration}| {bet channel}| {crown asia bet}| {monopoly bet game}| {online swertres bet}| {sga bet}| {baseball bet}| {bet 7}| {bet shop}| {365 bet online}| {bet log}| {gg bet com}| {lol646 bet com}| {oke6 bet}| {bet game cards rules}| {bet on yourself}| {bet+ customer service number}| {q25.bet}| {2ez,bet}| {open bet meaning}| {i bet on losing dogs meaning urban dictionary}| {macau casino minimum bet}| {bet 10}| {cammy lost the bet porn}| {bet master app}| {bet game card}| {bet all}| {how to bet swertres online}| {pg bet}| {cammy lost a bet}| {ph2.bet log in slot}| {horse bet}| {wire to wire bet}| {gl bet}| {coral bet}| {711 bet online}| {777ph2.bet log in login registration}| {heart bet}| {cc6 bet login registration online}| {jl bet jlbet}| {bakbakan bet 24 live login}| {winner bet}| {bet on nba games}| {hawkplay bet}| {jile bet}| {tp777 bet app download}| {rrr bet casino login}| {spin bet}| {betwinner free bet}| {bet prediction}| {mr bet promo codes}| {bet awards 2023 winners list}| {online bet games}| {jilislot bet}| {bc bet}| {117 bet app}| {bet 199.com}| {ok-bet casino}| {ph2.bet log in8 app}| {agent oke-bet}| {bet×12}| {nba online bet}| {free bet on registration no deposit}| {where to bet dota 2 items}| {m bet 247 live}| {bet live 365}| {one x bet login}| {bet 365 online sports betting}| {ph2.bet log in philippines}| {fun88 bet}| {bet casino ph}| {pk bet}| {nba gcash bet}| {bet 365 casino}| {sabong bet login download}| {masaya bet}| {g bet login}| {bet 365 signup}| {ph2.bet log in registration}| {nba bet builder}| {ok bet app download}| {showtime bet casino}| {jollibee bet casino registration}| {10 bet}| {777ph2.bet log in casino login}| {g bet app download}| {bet 666}| {greyhound bet}| {777 bet slot}| {mcw bet login}| {ph7 bet}| {bet past participle}| {lodi 291 bet login}| {ok bet 2}| {taya365 bet login registration}| {premier league bet}| {711 bet online casino login register}| {1x bet legit}| {legend bet casino philippines}| {fast bet online login}| {20 bet casino no deposit bonus}| {palms bet}| {ph join bet}| {ok8pg bet}| {how to bet in nba}| {what is i bet on losing dogs about}| {win bet win}| {bet game card rules}| {bet on nfl}| {ph 777 bet}| {agent oke bet}| {open bet}| {bet in horse racing}| {bet game casino}| {jili free bet}| {7up bet}| {nba bet today}| {system bet meaning}| {747-1 bet}| {bet on nfl games}| {bet tamayo}| {phoenix bet game}| {volleyball bet}| {online bet horse racing}| {i bet on losing dogs ukulele chords}| {msw bet}| {117 bet login}| {ph2 bet casino}| {ph2.bet log in login registration}| {bet 12 login}| {how to bet on football}| {bet game how to play}| {my ph2.bet log in app download}| {megapari bet}| {jollibee bet casino login app}| {fast bet}| {10bet free bet}| {stake. bet}| {nba bet app}| {completely free bet no deposit}| {7 11 bet login registration}| {asia bet login}| {888 bet app download}| {bet na bet meaning tagalog}| {cross bet}| {parlay bet calculator}| {masagana bet login}| {where to bet on esports}| {bet-jili}| {how to bet powerball online}| {nn777 bet}| {jetx bet}| {fox bet app}| {jiliko bet vip}| {bingo bet}| {711 bet code}| {is 20 bet legit}| {bet free}| {bet today}| {jl bet slot login}| {wire to wire bet meaning}| {spread bet}| {668 bet casino}| {bet or pass}| {starsports bet}| {bonus bet}| {round robin bet}| {how to bet on gcash}| {88 bet login}| {sport bet online}| {3 bet poker}| {jolly bet}| {how to bet bonus account in 1xbet}| {agent hawkplay bet}| {galaxy bet slot}| {bet football online}| {how to delete bet account}| {talisay bet}| {bet with bitcoin}| {virtual bet}| {6s bet}| {bet live casino}| {extreme bet}| {sg777 bet login registration}| {livescore bet bonus code}| {sports bet ph}| {g7-bet casino}| {711.bet}| {how to cancel bet in 1xbet}| {1 ex bet}| {trixie bet}| {g7 bet}| {paldo bet sign up}| {bet 777 login}| {bet and win gaming corporation}| {baccarat bet}| {bar bet}| {how to bet on the super bowl}| {t1 bet}| {bet mean}| {free bonus bet}| {8998 bet app}| {bet fred}| {leon bet}| {jollibee bet online casino}| {sabong bet download}| {how to bet on golf}| {game bet app}| {next bet login}| {okay bet login}| {pera57.bet}| {ph2.bet log in rule 34}| {s bet app}| {sugar bet}| {bet net 24}| {okada bet login philippines}| {747.bet live casino}| {2x bet}| {how to bet in 1xbet philippines}| {roulette bet}| {sky bet football}| {how to bet 1xbet}| {bet offers}| {lodi bet casino}| {horse racing bet calculator}| {bk8 bet}| {77ph2.bet log in login registration online}| {online bet philippines}| {s bet}| {bet on f1}| {call bet}| {taya bet online casino}| {how to bet in poker}| {8x bet}| {711 bet login registration online}| {24/7 bet}| {place bet online}| {sportsbook free bet}| {one x bet apk}| {vipph2.bet log in}| {sga gaming bet}| {crazy time bet}| {play bet}| {1xt bet}| {jili bet ph}| {legends bet casino login}| {win 7 bet casino}| {88 bet casino}| {24 bet}| {i bet losing dogs meaning}| {ph2.bet log in real money}| {can i bet lotto online}| {bet nfl}| {727 bet}| {how to bet bonus in 1xbet}| {url:www.showtime8.bet}| {what happens if you bet $100 on a -140 money line?}| {synopsis of the bet: short story}| {bet or pass game}| {bet777.bet bonus}| {bet tennis}| {loot. bet}| {win for bet casino}| {difference bet}| {bet on baseball}| {la bet}| {how to bet lotto online philippines}| {7.bet legit}| {i bet my pussy your dad's gf is a slut}| {bet csgo}| {sky bet free bet}| {gold99 bet}| {free bet slot}| {bet promotions}| {177 bet online casino}| {agent.747 live bet}| {cheltenham bet}| {bet live football}| {uni bet}| {shin bet vs mossad}| {i bet on losing dogs meaning mitski}| {bet solaire}| {lyrics bet on me itzy}| {free bet bonus}| {what does bet mean in slang}| {phwin. bet}| {lucky 15 bet calculator}| {total bet}| {denise julia bet}| {league of legends bet}| {360 bet}| {bet poker}| {slot bet ph}| {horse race bet}| {mc bet}| {x1 bet login}| {paripesa bet}| {what is the difference bet}| {7 seven bet casino login}| {sky bet championship}| {eu9 bet}| {tam bet}| {phpasay bet}| {7 bet online}| {20 bet com}| {365 login bet}| {formula 1 bet}| {www oke bet com login}| {panalo bet login}| {mp3 juice bet}| {nba bet game}| {fc188 bet login}| {jili365 bet login registration}| {no more bet}| {racing bet}| {how to bet on nfl games}| {777 live bet}| {where to bet nba games}| {cs go bet}| {shin bet meaning}| {vip bet}| {virgin bet bonus code}| {where to bet on sports}| {how to bet on nfl}| {ph2.bet log in casino}| {legends bet login}| {tp777 bet red envelope}| {golf bet}| {12 bet login}| {taya777.bet}| {taya bet download}| {bet viza}| {m phbet bet 20}| {jollibe bet}| {bet999.bet log in}| {bet movies}| {commy lost the bet badly}| {nasa11 bet}| {cammy lost a bet badly}| {mr bet app}| {jili bet fishing 2023}| {lv bet sign up philippines}| {points bet}| {kiss bet}| {phl168 bet}| {free bet 100 philippines}| {mlb bet}| {777 bet login}| {jili bet apk}| {big bet philippines}| {bet ideas}| {bet coins app}| {bomb bet game}| {milyon88 bet registration}| {ph2.bet log in registration}| {pp777. bet}| {mgm bet}| {arena bet}| {how to bet on tennis}| {bet on horses online}| {bet basketball game}| {bet game gcash}| {7 11 bet login app}| {24 coin bet}| {1xbet minimum bet}| {7 11 bet app}| {ewin bet}| {bet net}| {lodi646 bet}| {no deposit free bet}| {phlwin bet}| {bet online sports}| {lodi 646 bet registration}| {king bet casino}| {bet on premier league}| {free sports bet no deposit}| {777 bet online casino philippines}| {bet casino login register}| {football bet tips}| {one bet app}| {to win all quarters bet}| {jl bet 666 login}| {lucky 31 bet}| {million bet casino}| {multiple bet calculator}| {dota 2 item bet}| {vip ph2.bet log in sign up}| {spot your bet}| {online sabong minimum bet 10}| {win 7 bet casino login}| {fili bet}| {pay777.bet}| {lucky 15 bet}| {747 bet nba}| {bet master casino}| {tp 777 bet}| {spin 777 bet}| {boxing bet online}| {bookies free bet}| {bet casino no deposit bonus}| {bet esports bitcoin}| {bet by denise julia lyrics}| {panalo bet log in}| {number bet}| {phil168 bet register}| {super ace bet}| {bet dito casino}| {lol646 bet}| {100 free bet}| {ph2.bet log in philippines}| {7.bet scam}| {ph646 bet}| {bet esport}| {vip ph2.bet log in}| {milyon ph2.bet log in}| {bet nba online}| {777.bet game login}| {cc6 bet login app philippines download}| {29 bet slot}| {ph cash bet}| {golden bet}| {bet 365 score}| {online sabong 1 peso bet}| {developer bet}| {bet.12}| {sabong 50 bet}| {dota 2 bet site}| {bet meaning text}| {365 online bet}| {cdn tiptop bet}| {double bet}| {panalo bet ph}| {alef bet}| {nn777.bet}| {pari bet}| {bet on football online}| {ph2 bet log in}| {superbowl bet}| {7 eleven bet}| {bet at home esports}| {bet to win}| {online bet casino}| {bet on sports online}| {phl168 bet register}| {hellowin bet m home}| {bet on casino}| {system bet 1xbet}| {sure bet}| {aight bet}| {terea bet casino}| {c66 bet}| {galaxy 777 bet}| {falcon bet}| {free bet no deposit casino}| {circle ph2.bet log in8}| {bet11 bet com login}| {accumulator bet in 1xbet}| {minimum bet}| {ckc bet}| {bet meaning in election}| {bet nba games}| {oke bet cc}| {jili 365.bet}| {advance bet in 1xbet}| {asia bet slot}| {www.22 bet}| {bet accumulator}| {hkjc bet}| {bet jili login}| {never bet the devil your head summary}| {fc188 bet}| {crash bet job}| {sige bet casino login}| {lost bet porn}| {pin up bet}| {nba bet builder tips}| {lucky 888 bet}| {tide bet online casino}| {game bet slot}| {bet valorant}| {red bet casino}| {717 bet}| {lodi 646 bet app}| {77 ph2.bet log in}| {jiliko bet download apk}| {teaser bet}| {747 bet game}| {cheltenham free bet offers}| {zzz bet}| {7.bet legit?}| {all in bet}| {bet basketball}| {the bet story}| {where to bet on ufc}| {trifecta bet}| {how to bet on soccer}| {nhl bet}| {patent bet}| {what is chain bet}| {online sabong bet}| {bet civil engineering technology}| {mwc bet login}| {barkada bet casino}| {how to bet in arena plus}| {chooks to bet live}| {77ph2.bet log in login download}| {ph2.bet log in .com}| {777 bet casino}| {free bet 100 slot gcash}| {uno bet login}| {bet calculator odds}| {bet logo}| {bet 646 ph}| {sabong bet app download apk}| {you bet in tagalog}| {casino free bet}| {6686 bet}| {casino free bet no deposit}| {bet999 bet a}| {jili789 bet}| {bet type does not meet the requirements}| {sabong bet app download for android}| {bet on hockey}| {jd bet}| {111 bet}| {jili bet download}| {dfc bet}| {grand national bet}| {top bet}| {ph2.bet log in registration philippines}| {7.bet my88.life}| {99 bet}| {horse bet calculator}| {bet 777 online casino}| {gaming bet}| {phil bet.888}| {bet on golf}| {tfgaming bet}| {tha bet 77}| {falconx bet casino login}| {bet in slang}| {how to bet in lotto philippines}| {24coin bet}| {free bet sign up no deposit}| {711 bet legit}| {bet on rugby}| {jl ph2.bet log in8}| {aleph2.bet log in}| {bet 355}| {bet win}| {golden eagle bet}| {24 bet casino}| {mines bet game}| {bet com}| {slotvip bet}| {infinity 88 bet sign up}| {bet gcash}| {swerte99 bet}| {7-bet}| {what is a parlay bet}| {how to bet on nba}| {77ph2.bet log in app download}| {bet clipart}| {rugby bet}| {tg bet}| {x1 bet app}| {what is chain bet in 1xbet}| {habesha bet}| {point bet}| {taya365 bet registration}| {bet on mlb}| {jili 365 bet login registration}| {how to bet in lotto online}| {1xlite bet login}| {711 bet bonus code 2024 today}| {tama bet online casino}| {8998 bet login registration}| {bad bet meaning}| {football bet of the day}| {x bet app}| {url:www.wagi777.bet}| {bet. 88}| {okada bet login registration}| {sign up bonus bet}| {bet fair}| {bet surface area}| {prop bet}| {bet on football games}| {patrick bet-david wikipedia}| {win 7 bet}| {bet vesa}| {how to bet online}| {crash bet}| {gg bet valorant}| {panaloko bet login}| {how to spread bet}| {bet in play}| {best bet to hit a home run today}| {best sports to bet on}| {how to bet builder on 747}| {chain bet calculator}| {nice88 bet app}| {fb777 bet app}| {mel bet}| {jili bet online casino}| {ibc bet}| {football bet online}| {jollibee bet casino withdrawal}| {nordic bet}| {baby bet}| {how to bet multiple in 747}| {taya365 bet login password}| {okes bet}| {how to bet pcso lotto online}| {ph2.bet log in app download}| {pinnacle bet}| {sakla bet login}| {bet on horses}| {77.bet}| {js bet}| {1x bet apk}| {bet casino slots}| {paldo bet app login}| {vip ph2.bet log in casino login}| {bet game online real money}| {rhino bet}| {world cup bet}| {leo bet}| {m.bet999.bet}| {big bet korean drama}| {ph2.bet log in8 slot}| {big bet filipino cast}| {how to bet on ufc fights}| {hot bet casino}| {jollibee bet app download}| {777 bet online casino register}| {bet site ph}| {jiliplay. bet}| {yankee bet}| {vip99 bet}| {sogo bet casino}| {osto bet}| {quinella bet}| {go bet}| {5r system bet}| {chain bet 1xbet}| {street bet roulette}| {minimum bet in 1xbet}| {free 100 bet}| {bet builder tips}| {what is system bet in 1xbet}| {rr bet casino}| {how do i win a 1x2 bet}| {bet what you can afford to lose}| {777up bet}| {american football bet}| {who is patrick bet david}| {mw ph2.bet log in88.com}| {money bet}| {vegas bet}| {bet 178 login}| {is gg bet legit}| {ph88 bet}| {ph2.bet log in register}| {lucky 63 bet}| {1x1 bet}| {ok bet free 100}| {bet boom slots}| {gcash bet game}| {bet mobile}| {taya365 bet login philippines}| {casino bet games}| {pba bet 365}| {1asia bet}| {747+bet}| {valid bet}| {sugar bet casino}| {bet x12}| {bet on formula 1}| {bet lotto online}| {how to bet on baseball}| {aznbet live bet}| {ph2.bet log in log in}| {joy bet}| {gets bet}| {oke bet com ph}| {bet game cards philippines}| {1 bet}| {taya 365 bet app}| {bet dota}| {big bet season 2}| {bet tv}| {bet on politics}| {ph2.bet log in. com. vn}| {each way bet}| {how to bet on sports online}| {lv bet app download}| {hockey bet}| {bet on me meaning}| {ok bet apk}| {gold bet}| {parlay bet nba}| {goldenpalasyo bet login registration}| {phnx bet}| {pg bet casino}| {www oke bet com login philippines}| {okada bet login mobile}| {halloween bet}| {seven 7 bet}| {x bet casino}| {premier bet zone}| {rr bet}| {raccoon bet}| {hot bet}| {111 bet casino}| {bet awards 2023 winners}| {ph2.bet log in philippines}| {j.l. bet}| {gg bet csgo}| {value bet}| {bbm777.bet}| {bet g}| {skydream bet}| {patrick bet david books}| {7.bet customer service}| {bet porn}| {bet coin.com}| {ph2.bet log in download}| {vulkan bet}| {bet on me itzy lyrics english}| {1 vegas bet}| {what is parlay bet}| {taylor swift: i bet you think about me}| {who is i bet you think about me about}| {how to bet on roulette}| {url:www.showtime8.bet}| {bet slots}| {manalo bet}| {jelly bet login}| {how to bet on boxing online}| {city bet}| {galaxy bet free 150 official website}| {darts bet}| {nba bet prediction}| {3x bet}| {68 bet live}| {711 bet register online}| {sige bet online casino}| {sabong bet online casino login}| {8k bet}| {bet horse racing}| {hamilton bet}| {158 bet casino}| {https://m.tg7777.bet}| {https www jiliko747 bet}| {how to bet 6d lotto}| {how to bet in okbet}| {bit bet}| {bet no deposit bonus}| {zm bet casino register}| {bet-experts}| {value bet poker}| {you bet casino login}| {straight bet}| {777.bet}| {where to bet lotto online}| {nex bet}| {conditional bet 1xbet}| {sportsbet bonus bet}| {best bet of the day}| {bet on bundesliga}| {grand slam bet}| {7.bet legit or scam}| {phil ph2.bet log in8 login philippines}| {7 .bet}| {bet on baseball online}| {baji bet}| {bet on nascar online}| {bet ko yan}| {bet horse racing online}| {ilot bet}| {bet +}| {bet dog}| {sky bet transfer odds}| {paddy power track my bet}| {bet win app}| {free bet tips}| {virgin bet review}| {anthony joshua bet}| {77ph2.bet log in sign up philippines}| {how to cancel bet in arena plus philippines}| {uk horse racing bet}| {lvc bet}| {99 bet ph}| {sports bet calculator}| {string bet}| {what is 3 bet in poker}| {jili 365 bet app}| {phil168 bet login}| {how to bet 6/55 lotto}| {jili bet slot}| {fox bet login}| {fb 777 bet}| {easy bet}| {sp bet}| {bet 711 login}| {bet with paypal}| {sky bet transfers}| {coral free bet}| {bet tip win}| {bet on ashes}| {free bet apps}| {whats a parlay bet}| {how to sell bet in 1xbet}| {177 bet casino philippines}| {sx bet}| {ipl bet prediction}| {what does bet on losing dogs mean}| {7 up bet}| {lucky 31 bet explained}| {infinity bet}| {big bet season 3 release date}| {bet 168s}| {bee bet}| {bet 69}| {livescore bet login}| {e sports bet}| {219 bet login registration}| {what is the meaning of i bet on losing dogs by mitski}| {bet on the grand national}| {best horses to bet on}| {milan bet}| {racoon bet}| {bet on basketball games}| {yankee bet explained}| {bet mechanical engineering technology}| {my bet picks}| {taya365 bet withdrawal}| {phoenix bet login}| {oke bet com sign up online casino}| {picture bet roulette}| {bet free sign up bonus}| {nhl bet picks}| {668 bet}| {apuestas bet}| {bet odd fixed matches}| {jumba bet free $100}| {1xbet bet slip code today}| {hedge bet calculator}| {double chance soccer bet}| {global bet}| {meana wolf gentlemans bet}| {meaning of handicap in bet}| {talisay bet live today}| {inoue vs tapales bet}| {mr bet $15 no deposit bonus codes}| {mr bet online casino}| {king66 bet}| {phil. bet}| {lode bet}| {s-bet}| {w688 bet}| {bet method}| {bet word}| {boylesports free bet}| {bet 188}| {cammy lost a bet porn}| {hebrew aleph2.bet log in}| {sports bet app}| {bet jilli}| {betting bet}| {dice bet}| {bet odds api}| {cammy lost bet}| {sport bet software}| {how to bet the moneyline}| {barcelona bet}| {grand national best bet}| {bet at home mobile}| {1k bet}| {how to bet in ez2 lotto}| {metro turf fast bet}| {bet sure}| {pin up bet casino}| {mgk88. bet}| {nordic bet blogg}| {handicap bet basketball}| {bet casino free 100}| {bet on ufc fight}| {sky bet mobile}| {how to bet on dota 2}| {bet online games}| {oke bet net}| {77ph2.bet log in login registration philippines}| {711 bet online casino register login}| {bet pro}| {get bet}| {where to bet on the super bowl}| {teaser bet explained}| {ub bet}| {free £10 bet no deposit required}| {how to bet on sbobet from uk}| {online games bet}| {place your bet}| {bet pt}| {betted or bet}| {tk88 bet}| {bet vs wager}| {today bet code}| {twt bet}| {six bet}| {711 bet download}| {fox bet bonus code}| {bet coins price}| {patrick bet david family}| {football betting free bet}| {grand national free bet offers}| {v bet}| {how to bet on nba games online}| {deposit free bet}| {how to bet on basketball and win}| {how to bet online lotto}| {smartest bet in horse racing}| {bet of the day horse racing}| {ph fun bet}| {ryan garcia vs devin haney bet}| {bet 365. com}| {build your bet coral}| {cricket bet live}| {wowph2.bet log in}| {bet on football games online}| {helo win bet}| {moneyline bet calculator}| {bet on the world cup}| {bet awards winners}| {bet on the nba}| {phil168.bet}| {bongobongo bet}| {bet on your baby philippines}| {bet 21}| {jili777.bet}| {money line bet calculator}| {bet 789}| {bet spin888}| {bingo boom bet login}| {how to bet on volleyball}| {exacta bet}| {bet on rugby league}| {what is a money line bet}| {777ph2.bet log in apk}| {peso bet online casino}| {best bet offers}| {how to bet on tennis over under}| {game bet app download}| {super bowl bet}| {711 bet/online casino}| {mafa bet}| {i bet on}| {jl bet jlbet com login}| {bet bot}| {2k bet}| {i9 bet}| {make a bet}| {nfl sports bet}| {basket bet}| {tb bet}| {sky bet review}| {bet swagger}| {bet analysis}| {bet 364}| {u bet login}| {j l bet}| {ph2.bet log in video porn}| {bet 6.com}| {galaxy bet app login}| {6bet999 bet}| {balkan bet}| {free bet app}| {football sports bet}| {ph2.bet log in app}| {casino bet ph}| {oneasia bet}| {yes bet}| {blackjack free bet}| {bet mt}| {the top bet}| {how to bet on football online}| {bigwin bet}| {bet x}| {new bet sites}| {million bet login}| {ayala bet online casino}| {bet odds meaning}| {wow bet}| {free bet offers uk}| {what is a lay bet}| {southern cross bet}| {1x bet login}| {trixie bet calculator}| {new bet account offers}| {bet on grand national}| {68 bet}| {best bet prediction}| {tennis bet online}| {bet fil}| {jollibee bet app login}| {can you bet on wwe}| {1x bet casino}| {screw bet}| {sky bet login uk}| {free bet deals}| {dafabet free bet}| {gg bet withdrawal time}| {bet isotherm equation}| {77 bet singapore}| {bet nba today}| {can boxers bet on themselves}| {esports bet predictions}| {ph77 bet sign up}| {mpl bet}| {bet on sport}| {leo bet casino}| {big bet casino}| {stepmom loses a naughty bet joslyn jane}| {bet sign up bonus}| {golf bet odds}| {1x bet lite}| {ph2.bet log in online casino}| {mlb public bet}| {bet on nba games online}| {how to bet on nascar}| {today's bet tips}| {sky bet cricket}| {free bet websites}| {fiba bet}| {bet-at-home app}| {best app to bet on sports}| {paldo bet vip}| {live casino bet}| {how to bet on esports}| {how system bet works}| {phoenix bet ph}| {best bet prediction site}| {bet on kentucky derby}| {past tense bet}| {falcon bet casino login}| {magi bet}| {bet on me itzy lyrics romanized}| {1x. bet}| {bet cpet meaning}| {bet nba games online}| {tgif bet online casino}| {mcw bet app download}| {fb88 bet}| {998 bet}| {epsom derby bet}| {soccer bet winning formula}| {yph2.bet log in}| {jollibee bet casino login register}| {bet websites}| {sports bet sites}| {football bet predictions}| {cge bet online casino login}| {x1 bet casino}| {wala bet draw}| {nfl free bet}| {winzer bet}| {online bet site}| {grand national place a bet}| {ok bet slot login}| {can you bet on the kentucky derby online}| {parimatch bet}| {bet on soccer games}| {yeah bet casino online}| {sky bet login mobile}| {ph2.bet log in online casino}| {how to use bet builder on 1xbet}| {what is a canadian bet}| {goldenplus+ bet}| {sport bet uk}| {free bet offer}| {how to bet on horse races}| {2 way bet meaning}| {lakers bet}| {nascar bet}| {bet u wanna sabrina carpenter meaning}| {tennis bet odds}| {sky bet golf}| {bet eurovision}| {mr bet withdrawal}| {single bet}| {nice88.bet}| {bet on cycling}| {mansion bet}| {what is a goliath bet}| {free first bet}| {bet type must be 'accumulator'}| {cg bet}| {legend bet app}| {online sabong piso bet link}| {auto bet}| {bet meaning in slang}| {tour de france bet}| {dang ki w88 linkvaow88.bet}| {paldo bet app download}| {cheltenham best bet}| {galaxy bet 63 app}| {games bet}| {bet visa app}| {bet on premier league online}| {7 11 bet online casino}| {666 bet}| {bet schedule}| {royale bet}| {nba bet yahoo}| {raising bet}| {football bet site}| {how to bet and win}| {bet so88}| {can i bet pcso lotto online}| {i bet you look good on the dancefloor}| {any other result bet meaning}| {free bet prediction}| {taya 365 bet register}| {bet darts}| {bet fanatics}| {mr bet promo code}| {bet type accumulator}| {xtreme bet}| {craps odds bet}| {galera bet}| {best place to bet on boxing}| {bbm 777 bet login}| {bet+ subscription}| {bet calculator horse}| {bet major in automotive technology}| {ph2.bet log in login app}| {what is bet in tagalog}| {free bet no deposit required}| {2 bet}| {bet on football matches}| {best consequences for losing a bet}| {singapore sport bet}| {how do you bet on horse racing}| {things to bet on}| {how to place bet in 1xbet}| {bet on royal ascot}| {bet roulette}| {ph777 bet app}| {six nations bet}| {best place to bet online}| {mine bet game}| {bet exchange}| {free bet online casino no deposit}| {bet on the kentucky derby}| {uefa champions league bet}| {aposta ganha bet}| {lv bet sign up offer}| {onex bet}| {bet on galway festival}| {www.sakla-bet}| {bet 5 get 20 free bet}| {free bet casino ph}| {ph2.bet log in casino}| {how does a teaser bet work}| {jbo bet}| {lay bet craps}| {nba series bet}| {bet on europa league online}| {how to bet on world cup}| {us pga bet}| {gross vs bet}| {bet365 bet builder}| {total requirement of valid bet}| {bet spread calculator}| {what does 1x2 means in bet}| {where to bet esports}| {virtual sports bet}| {bet on red casino}| {uefa nations league bet}| {sky bet new customer offer}| {golf bet calculator}| {thescore bet}| {free bet registration bonus}| {sakla-bet .com}| {how to bet on horses online}| {momo bet}| {harness racing bet}| {sister lost bet porn}| {palmer bet}| {bet asia}| {jili 365 bet registration}| {online sport bet}| {ryder cup bet}| {tam bet casino}| {wagi 777.bet}| {bet winnings calculator}| {patrick bet david age}| {loot bet dota 2}| {chess bet}| {mr bet no deposit bonus}| {bet casino app}| {grab bet casino}| {dril bet}| {nba bet picks}| {bet phoenix}| {sm bet register}| {can i bet on esports}| {nba playoffs bet}| {7.bet is legit}| {fast bet mobile}| {bet coin price today}| {77ph2.bet log in sign up login}| {sky bet offers}| {ph2.bet log in login registration}| {casino bet game}| {round robin bet example}| {1xbet lucky bet calculator}| {bet companies}| {panalo bet models}| {tài xỉu online đăng ký bet}| {each way bet grand national}| {yod bet}| {how to bet on football and win}| {kiss bet webtoon}| {virgin bet promo code}| {sky bet sign up offer}| {bet on racing}| {mango bet ph}| {sm bet app}| {slot anti kalah bet receh}| {what is the best bet in roulette}| {bet david}| {bet bag}| {horse racing bet of the day}| {alphabet bet}| {bet your butt flap he's cheating}| {best accumulator bet}| {bet income}| {bsports bet}| {bet games online real money}| {bet boom roster}| {ph2.bet log in philippines}| {grand national free bet}| {fate's bet my unwanted tycoon husband}| {fox bet review}| {bet code}| {is 7.bet casino legit}| {kymco bet and win 250}| {bet fury}| {sts bet}| {88 bet slot}| {i bet you think about me dress}| {cloud bet}| {www lucky cola bet login}| {philippines bet}| {pcso lotto system bet 5r}| {50 bet casino}| {win ph2.bet log in}| {bet in casino}| {bet sites free bets}| {wealth777.bet}| {sky bet horse racing}| {tyson fury bet}| {free bet tips football}| {roulette bet crossword clue}| {happy day bet}| {g7-bet app download}| {sabong bet registration}| {piso bet casino}| {lucky bet register online}| {bet on the lottery}| {ready set bet}| {voetbal bet}| {dota item bet}| {csgo bet sites}| {vc bet}| {free grand national bet}| {10x bet}| {horse racing bet offers}| {new england patriots bet}| {bet on lottery}| {how to bet on lotto philippines}| {aston villa bet}| {mozzart bet}| {n1 bet casino}| {how to bet in horse racing}| {lottery bet}| {bet for grand national}| {7ph2.bet log in}| {ok bet sign up}| {20bet999 bet}| {serie a bet}| {place a bet on cheltenham}| {horse racing free bet no deposit}| {bet builders}| {bet jili.com}| {brentford bet}| {jili bet com}| {jili bet game}| {rabona bet}| {pick your bet}| {bet tennis online}| {wanna bet}| {6 bet com}| {sv388 bet}| {champions league free bet}| {angel bet}| {all bet games}| {cc7.bet}| {i bet he's thinking about other women meme}| {bet on wimbledon}| {mega bet}| {axie bet app}| {luckytime bet}| {bet 999 bet 17}| {oke bet com login philippines}| {bgc bet}| {bet kobi}| {best free bet sites}| {cheltenham races bet}| {bet on fifa}| {ph2.bet log in apk}| {cheltenham festival bet}| {66 bet casino}| {free football bet no deposit}| {hardrock bet}| {bet siteleri}| {slot bet kecil}| {cricket free bet}| {bit or bet}| {5jl bet}| {bitcoin bet}| {one next bet}| {goliath bet}| {place a bet cheltenham}| {bet statistics}| {mega bet casino}| {247 bet login}| {bet999.bet丨the platform with the most frequent jackpots}| {bet 777 casino downloadable content}| {i bet i can take on 10 guys at once}| {sports bet odds}| {aviator bet game}| {bet numbers}| {ph2.bet log in register}| {always bet on black}| {taya bet game}| {tiptop bet}| {mwc ph2.bet log in8}| {sabong bet online casino registration}| { wala bet draw}| {double chance bet example}| {pin-up bet}| {best bet today}| {best roulette bet}| {free bet with no deposit}| {wager bet}| {total bet meaning}| {track my bet}| {free bet blackjack strategy}| {ph2.bet log in88}| {dota 2 items bet}| {where to bet on boxing}| {soccer bet tips}| {ph777.bet}| {super bowl national anthem bet}| {123 bet}| {easiest sports to bet on}| {sky bet welcome offer}| {round robin bet calculator}| {jiliasia bet casino}| {bet cricket live}| {m bet999a bet co}| {free bet on registration casino}| {i bet}| {bet on esport}| {bet 365 bonus codes}| {vip ph2.bet log in app}| {333 bet login}| {spin bet online}| {bet ideas for losers}| {bet tz}| {bet sheet}| {737 bet}| {us open bet}| {ayala bet app}| {who to bet on grand national}| {bet place}| {bet calc}| {pera bet}| {what is a spread bet}| {according to gardner’s multiple intelligence theory, naturalist learners can bet}| {nba props bet}| {gg bet promo code}| {flat bet}| {i bet on loosing dogs meaning}| {7.bet withdrawal}| {how can i bet on the grand national}| {jo bet}| {how to bet in cricket}| {panalo bet app download}| {never bet the devil your head}| {888 bet app}| {i lost a bet meaning}| {meridian bet}| {on line bet}| {bet co}| {bet 5 free bet}| {eureka bet}| {gm bet}| {super heinz bet calculator}| {joker bet}| {paddy power free bet}| {ayala bet casino login registration}| {bet 9ja}| {roulette bet types}| {bet play}| {jl7 bet}| {in play bet}| {how to bet in lotto 6/55}| {ticket bet}| {how to bet on cheltenham}| {bet deposit bonus}| {0k bet}| {uk football bet}| {ph2.bet log in download apk}| {lv bet casino review}| {bet apostas}| {bet prediction today}| {mr jack bet}| {chain bet 1xbet meaning}| {bet live sportsbet}| {how to bet lotto philippines}| {kentucky derby online bet}| {bet slip meaning}| {w88 bet app download}| {risk free bet offers}| {bet offer}| {nba free bet}| {all bet casino}| {bet casino live}| {including overtime bet}| {3-bet poker}| {bet game nba}| {fc 188.bet}| {ph2 bet com}| {hawks bet}| {ph365 bet login}| {melbourne cup bet}| {bet the heat}| {formula one bet}| {oke bet com login}| {767 bet}| {max bet slot}| {pin bet}| {bet acronym}| {ace88 bet}| {flag bet}| {bet league of legends}| {free bet soccer}| {bet horse race}| {sg bet casino}| {how to bet nba}| {french open bet}| {wanna bet meaning}| {best sports bet}| {bet at home review}| {nba ending bet}| {bet meaning in college}| {www bet 777.live login}| {bet with bitcoins}| {747 bet app}| {ph2.bet log in8.com}| {the kiss bet manhwa}| {ms bet}| {jj777 bet}| {i bet ph casino}| {free bet no deposit sports}| {online bet uk}| {bet card}| {football bet calculator}| {bet 365 mirror}| {711 bet register download}| {bet meaning in english}| {bet boom slot}| {thien ha bet}| {mcw bet sign up}| {free football bet}| {pare bet}| {bet games free bonus}| {euroleague bet}| {jollibee bet casino philippines}| {teams to bet on this weekend}| {advance bet 1xbet}| {bet shop near me}| {bet on gold cup}| {dota 2 bet game}| {simple ph2.bet log in}| {777 bet live}| {bet boom dacha dubai}| {bet api}| {bwin bet login}| {is 7.bet legit?}| {365 taya bet}| {mwplay888 bet}| {sky bet grand national offers}| {ok+bet}| {bet place live}| {how to bet on mma}| {bet at home casino}| {place football bet}| {who owns bet online}| {single bet of the day}| {can nba players bet on themselves}| {platform bet}| {carolina panthers bet}| {ok bet vip}| {game bet. com}| {ok bet logo}| {ok bet mpbl}| {bet on boxing fights}| {bet nrl}| {how to bet on nfl games online}| {free bet uk}| {1x bet nba}| {1xbet free bet}| {bet on basketball online}| {how to sports bet}| {pcso online bet}| {southampton bet}| {the open championship bet}| {free bet no deposit no wager}| {dazn bet}| {live cricket bet}| {juventus bet}| {big bet korean}| {jiliplay-bet}| {www.jiliplay888.bet}| {bet euro}| {uaap bet}| {ph2.bet log in registration download}| {bet on tennis online}| {20 bet withdrawal time}| {www.fc188.bet}| {donk bet}| {bet on nba championship}| {nba bet ph}| {bet lead}| {bet consequences for couples}| {bet nhl}| {bet fruit}| {patrick bet david net worth 2023}| {i bet on loosing dogs}| {live bet nba}| {bet gg}| {how to bet on the kentucky derby online}| {ufc bet online}| {football bet in play}| {7xbet. bet}| {open championship bet}| {bet on election}| {lol bet predictions}| {jili bet 999}| {lvonline bet}| {ph177 bet}| {bet mgm logo}| {mwg bet net}| {gg bet review}| {horses bet}| {how to bet moneyline}| {patrick bet david podcast}| {c-bet poker}| {fulham bet}| {oke bet asia}| {bet casino login app philippines}| {bet on me itzy english lyrics}| {bet 365 basketball}| {falcon bet login}| {bet at your own risk}| {bet×24.net}| {bar bet meaning}| {free bet calc}| {bet-et}| {tama bet asia}| {paldo bet register}| {bet 5 get free bets}| {bet on masters}| {711 bet register app}| {last bet meaning}| {365 bet login}| {daily bet}| {showtime8.bet}| {bet meaning in text}| {bet dota2}| {bet and choy}| {zac efron bet on it lyrics}| {icc world cup bet}| {odds bet calculator}| {3 way bet}| {kickoff bet}| {roulette bet strategy}| {football best bet}| {tennis bet site}| {line bet roulette}| {bet on the nba finals}| {ph2.bet log in login register}| {talksport bet app}| {super bowl bet online}| {i bet on losing dog}| {milyon88 bet sign up}| {pp777 bet}| {how to place a bet on the grand national}| {ps3838 sportsbook via bet broker open account}| {bet 365 link}| {.bet}| {today bet com}| {bet meaning tagalog}| {gk-bet}| {racoon bet casino}| {what is a patent bet}| {bet in cricket}| {bet sabong online}| {online pcso lotto bet}| {hill ph2.bet log in}| {zm bet sign up}| {what does draw no bet mean}| {bet slot online}| {xgbet bet}| {bet champions league}| {what is a teaser bet}| {sky bet sign up}| {bet coin price}| {online game bet}| {10 pound free bet}| {bet builder meaning}| {ph2.bet log in login}| {welcome today bet}| {bet network}| {novi bet}| {jiji bet}| {place a bet online}| {bet-at-home gutschein}| {711 bet registration}| {tennis bet tip}| {bet past form}| {551 bet}| {ph365+bet}| {nba best bet of the day}| {bet hentai}| {is mr bet casino legit}| {bet on mma fights}| {bet casinos}| {football bet sites}| {cammy lost a bet badly porn}| {bet on cheltenham festival}| {esportiva bet}| {no account bet}| {bet.88ph}| {what is a 3 bet in poker}| {batery bet}| {nfl online bet}| {free online bet}| {biggest football bet win}| {đăng ký bet}| {bet on mma}| {live sport bet}| {wager vs bet}| {meaning of draw no bet}| {ayala bet login}| {bet rhyming words}| {color bet}| {free bet no deposit bonus}| {bet 1}| {one×bet}| {50 free bet}| {eli bet}| {sige bet casino register}| {how to bet e lotto}| {patrick bet david miss universe}| {phbet bet 54}| {i bet you think about me taylor swift meaning}| {linkvaow88.bet link vao nha cai w88}| {jp7.bet}| {the best bet}| {bet victor casino}| {red bet}| {bet on england squad}| {william bet}| {bet predictions}| {speed bet}| {bet expert}| {bet station}| {jili 747 bet}| {bet urban dictionary}| {world cup free bet}| {v9 bet}| {bet on belmont stakes online}| {soccer bet odds}| {ye7.bet}| {bet prediction site}| {lost bet blowjob}| {bet on us presidential election}| {sabong 50 bet login}| {accumulator bet calculator}| {football bet uk}| {bomba bet}| {pin-up bet app download}| {quick bet}| {no deposit sports bet}| {cheltenham bet deals}| {handicap in bet}| {types of bet}| {what is a yankee bet}| {piso bet sabong}| {m sport bet}| {www bet 777.live}| {bet builder sites}| {tennis bet of the day}| {sky bet online}| {game bet .com}| {pinas bet online casino registration}| {phbet bet legit}| {taya bet casino login}| {pin up bet app}| {bet-at-home bonus}| {e bet}| {liga bet}| {low bet casino games}| {bet 569}| {bet cheltenham}| {best site to bet on college football}| {words with bet}| {free bet promo code}| {bet ly}| {bet safe}| {bet et}| {lv bet casino login}| {jili bet asia}| {1x2 meaning bet}| {ye7 bet sign up bonus}| {cricket online bet}| {bet fodbold}| {the oval on bet}| {seven bet agent}| {mu88 bet}| {88888 bet}| {đánh lô de online đăng ký bet}| {nice bet}| {king solomon bet}| {bet testing}| {horse racing bet online}| {football bet odds calculator}| {afl bet}| {afl grand final multi bet}| {gk8 bet}| {bet and win taguig}| {okada bet casino}| {bet on rugby union}| {vickers bet}| {apex bet}| {88.bet}| {college football bet picks}| {bet at home app}| {how to bet in lotto 6/58}| {ok bet pacquiao}| {best sport to bet on}| {how to win bet everyday}| {winning bet}| {bet awards 2023 nominees}| {bet on line}| {777ph2.bet log in casino}| {lost bet hentai}| {google play bet}| {startm8 bet}| {bet game gg}| {blackpool bet}| {marvel bet}| {bet plus customer service}| {online football bet}| {casino filipino minimum bet}| {888starz bet}| {how to bet in boxing online}| {csgo bet predictions}| {what is an accumulator bet}| {system bet explained}| {okada bet registration}| {711 bet casino login register}| {free bet 100 no deposit}| {bet on cheltenham champion hurdle}| {how to bet on hockey}| {bet mgm app}| {linkvaow88.bet linkvaow88 bet}| {bet payout calculator}| {evolution bet}| {lay bet calculator}| {tide bet}| {bet et course}| {bet cpet}| {ok bet casino online}| {bet live stream}| {bet gambling}| {infinity bet login}| {158 bet casino login}| {lv bet casino sign up}| {king 777 bet}| {ok bet casino log in}| {c bet}| {bet in asian odds}| {unsettled bet 1xbet}| {bet cheltenham races}| {bet on champions league}| {i bet you think about me guitar chords}| {pinnacle bet uk}| {bet uk sign up offer}| {sabong online bet}| {cyber bet}| {lucky bet 1xbet}| {bet-et course}| {la liga bet}| {most bet}| {bet constructor 1xbet}| {ph2.bet log in8 ph}| {20x bet}| {ph2.bet log in rule34}| {metro fast bet}| {anti accumulator bet}| {british open bet}| {bet by denise julia}| {bet electrical engineering technology}| {sw99. bet}| {ye88 bet}| {megapanalo bet}| {until what time can i bet in lotto}| {bet on us open with bitcoin}| {free bet grand national}| {bet explorer}| {how to bet the spread}| {slot ph2.bet log in}| {711 bet online casino login registration}| {bet awards 2024}| {cricket bet online}| {bet slang means}| {cricket bet odds}| {bet esports online}| {breeders cup bet}| {gcash nba bet}| {how to bet in roulette}| {mnl168.bet}| {gg bet legit}| {taya 365 bet download}| {fc bet casino}| {jilibee bet}| {mcw bet app}| {how does a round robin bet work}| {bet on horse}| {jollibee bet casino register}| {bet bingo}| {m-bet download}| {soccer best bet}| {bet at home sports}| {bet chemical engineering technology}| {fb777,bet}| {cc66 bet}| {smcasino bet}| {bet999.bet apk}| {bet synonym}| {567 bet login}| {oke-bet com ph}| {solid bet casino login}| {bet on boxing match}| {777.bet game}| {7 bet legit}| {bet number}| {bet vida}| {jnb bet}| {double bet calculator}| {bet shin}| {77.ph2.bet log in}| {register get free bet}| {forex spread bet}| {best bet sign up offers}| {casino 7 bet}| {bet major in mechanical technology}| {bet picture}| {how to bet soccer}| {ultimate bet}| {thiên hạ bet}| {lodi vip bet login}| {bet 5 get 20 ladbrokes}| {link w88 linkvaow88.bet}| {ck bet}| {spray bet}| {bet sefer}| {sky bet poker}| {what is bet builder}| {name a sport that people bet on}| {bet nba 365}| {wj bet}| {bet365 free bet offer}| {sky bet uk}| {uk free bet}| {bet on greyhounds}| {777ph2.bet log in download}| {sky bet horses}| {best bet builder sites}| {bet 777 casino gameplay}| {bet on table tennis}| {1xbet system bet calculator}| {6 bet casino login}| {bet maker}| {bet on american football}| {proposition bet}| {bet slot casino}| {how to place a sports bet}| {infinity ph2.bet log in}| {dang ky w88 linkvaow88.bet}| {bet on super bowl}| {bet mma}| {axe bet 168}| {bet account}| {build a bet}| {789.bet}| {bet oven}| {bet stake}| {bet 365 live score}| {bet spin}| {what is accumulator bet in 1xbet}| {online free bet}| {tide bet login}| {terea bet}| {sabong bet sign up login}| {how to place a bet}| {i bet on losing dogs genius}| {app apk download bet 1xbet}| {basketball bet tips}| {australia cricket bet}| {book a bet}| {jollibee bet philippines}| {golden palasyo bet login}| {bet with bet 365}| {nhl bet tips}| {mines game bet}| {spiral bet}| {cs bet}| {soccer bet picks}| {pin up bet login}| {balato bet}| {bet.99}| {patrick bet david young}| {6.bet}| {bet ko}| {nhl bet predictions}| {bet prediction for today}| {ipl bet}| {1xbet bet history}| {opensesame bet}| {1xbet bet slip code}| {bet on sbobet from uk}| {lucky bet game}| {free bet online}| {bet 63}| {super bowl prop bet sheet}| {22bet free bet}| {rugby union bet}| {bet boxing online}| {color bet game}| {win place show bet}| {jili ko bet}| {stake,bet}| {mgm bet login}| {how to bet on greyhounds}| {how to bet on boxing}| {how to bet on college football}| {how to bet in dota 2}| {snooker bet}| {mpbl bet}| {bet emoji}| {bet grand national offers}| {arbitrage bet calculator}| {best place to bet on ufc}| {get's bet}| {how to bet on cheltenham races}| {21 lucky bet no deposit bonus}| {m phbet bet 25}| {ph2.bet log in by slayed}| {is 7.bet real}| {bet pk}| {888sport free bet login}| {how to bet items in dota 2}| {put a bet on grand national}| {bet and you}| {bet deals}| {euro bet}| {crypto bet sites}| {casino online bet}| {chelsea bet}| {reshet bet}| {mws bet}| {ph777c bet}| {10x10 bet}| {can you bet lotto online}| {best bet of the day horse racing}| {bet types}| {ph2.bet log in 999}| {how to bet accumulator on 1xbet}| {nfl bet of the day}| {free bet slot no deposit}| {ladbrokes free bet code}| {jade sports bet}| {cute step sister's crazy bet - sofia sweet - alex adams}| {all bet gaming}| {jk bet}| {gg214 bet}| {bet 10 get 20}| {bet converter}| {bet-on}| {bet on the champions league with bitcoin}| {bet online uk}| {i bet you think about me lyrics meaning}| {fc777 bet app}| {888 bet login register}| {sure bet prediction}| {mr bet login}| {where to bet on ufc fights}| {oh bet}| {bet on basketball games online}| {offers bet}| {hedging bet}| {lost bet}| {valorant bet site}| {bet training module 1}| {wire to wire bet example}| {otso bet online game}| {premier bet odds}| {ph 3 bet}| {goliath bet calculator}| {how to bet sports online}| {lucky888 bet}| {711 bet casino login registration}| {bet prediction sites}| {u bet casino}| {tagalog ng bet}| {slot 999 bet}| {low bet online casino}| {stanley cup bet}| {gold cup gold cup bet}| {football bet prediction}| {legend bet online casino}| {kinky family - you bet you're gonna love it to you little cock-hungry whore}| {blackjack side bet}| {where can i bet on nba games}| {nba sports bet}| {bet horses online}| {bet et course meaning}| {grand national bet offers}| {bet for cricket}| {bet-at-home erfahrungen}| {1x bet promo code}| {who's your bet meaning}| {bet king bet}| {1xbet how to bet}| {college football bet online}| {bet calculator uk}| {bet on games}| {l v bet}| {how to bet using gcash}| {how to bet in gcash nba}| {bet awards 2023 performers}| {888 free bet}| {the big bet online casino}| {bet builder tips nba}| {present participle of bet}| {baseball bet online}| {football bet app}| {bet on darts}| {bet-365}| {jun88 bet}| {bet-expert}| {nhl best bet}| {i8 bet}| {bet gaming}| {william hill bet}| {bet-at-home casino}| {bet soccer team}| {alright bet meaning}| {sabong bet calculator}| {bet fa}| {how to bet horse racing}| {bet in play football}| {the top couple is a bet sweet}| {bet on epsorts}| {royal racing bet}| {bet meaning slang origin}| {mlb bet of the day}| {bet lotto}| {big daddy bet login}| {horse racing online bet}| {bet game dota 2}| {bet online sportsbook}| {cmd bet}| {cs2 bet}| {punishments for losing a bet with your boyfriend}| {phwin777.bet}| {where can i bet on nfl games legally}| {bet golf}| {yeah bet login}| {ecl bet}| {baseball bet odds}| {baccarat minimum bet}| {system bet in 1xbet}| {bet hoje.com}| {tennis bet picks}| {baseball bet picks}| {motor sport bet}| {bet on nba finals}| {bet?}| {always bet on yourself}| {how to bet parlay}| {gem bet}| {super bowl prop bet results}| {tony bet}| {bet meaning in comelec}| {bc88 bet}| {etop bet}| {gamex bet}| {win7 bet}| {infinity 88.bet}| {nba best bet today}| {lucky 15 bet explained}| {us racing bet}| {bet 365 odds}| {bet 5}| {bet on yourself wrestling}| {paddypower track my bet}| {ex bet app}| {grand national 2022 bet}| {what is a bet}| {live score bet}| {poin bet}| {bet o bet}| {bet 365 com}| {pragmatic bet}| {spread bet account}| {is bet online casino legit}| {mr bet casino login}| {10 pound free bet no deposit}| {placing a bet online}| {ph2.bet log in register}| {71 bet}| {7-11 bet}| {manila bet}| {phil bet login}| {bet online football}| {winners bet}| {what is a treble bet}| {manchester city bet}| {pin-up bet casino}| {bet x24}| {bet on me english lyrics}| {21 bet casino}| {gg,bet}| {fortuna bet}| {ex bet}| {rs8 bet}| {bet nation}| {7.bet real or fake}| {ok bet meaning}| {bet bitcoin}| {bet m}| {f12 bet}| {bet vip}| {what is bet slip in 1xbet}| {bet builder predictions nba}| {bet cash}| {711 bet online casino hash encryption}| {reading bet}| {bet on me}| {virgin bet sign up offer}| {bet comelec}| {bet in asia}| {pix bet}| {bet on the world cup with crypto}| {bet mlb}| {bet in filipino}| {bet håndbold}| {how to hedge a bet}| {tp777. bet}| {i lost the bet meaning}| {best bet app}| {bet at home gutschein}| {football bet win}| {how to bet on cricket}| {what does the song i bet on losing dogs mean}| {bet me}| {otso bet bet game}| {hedging a bet example}| {kentucky derby horses to bet on}| {bug bet}| {learn to spread bet}| {bet in poker}| {call of duty bet}| {forecast bet}| {horses to bet on grand national}| {ufa bet}| {ox bet}| {jiliplay888.bet/m/home}| {bet plus customer service number}| {phil ph2.bet log in8 register}| {what is a round robin bet}| {7111 bet}| {www bet}| {7. bet}| {royal ascot bet}| {bet vesa login}| {parlay bet philippines}| {patrick bet david height}| {table tennis bet}| {jollibee 777.bet}| {1x bet download}| {sky bet tennis}| {if i bet $1,000 how much do i win}| {slot free bet}| {mlb bet picks}| {best bet of the day free}| {https 747 bet}| {play zone bet}| {lost a bet porn}| {bet apk}| {golden bet login}| {cricket world cup bet}| {what is bet course}| {711 bet login download}| {luckycola bet login}| {646 bet}| {taya 365 bet withdrawal}| {77ph2.bet log in app login register}| {grand national bet odds}| {bet on grand national 2022}| {if i bet $100 how much do i win}| {bet world cup 2022}| {711 bet online casino no deposit bonus}| {ok bet gaming}| {royal bet casino}| {sports bet uk}| {bad bet}| {nfl bet online}| {sky bet premier league}| {ph2.bet log in download}| {free bet on registration app}| {best bet football}| {bet on ufc online}| {rrr bet casino}| {bet on world cup}| {axe bet login}| {1x2 meaning in bet}| {bet 365 bonus code}| {okada casino minimum bet}| {bet 77 casino}| {how to spread bet forex}| {basketball live bet}| {bet 6}| {where to bet on nfl games}| {best roulette bet combinations}| {bet on yourself quotes}| {bet broker}| {0ke bet}| {cola bet}| {future bet}| {bet kita meaning}| {ph2.bet log in [slayed]}| {rugby league bet}| {ud bet casino}| {jili365 bet login sign up}| {10 bet login}| {ph2.bet log in apk download}| {jss77.net – thiên hạ bet nhà cái uy tín hàng đầu bóng đá jss77 xoso casino online}| {mcw bet casino}| {summary of the bet by anton chekhov}| {royal bet}| {lv bet reviews}| {bet.199}| {7 11 bet promo}| {master bet pinay}| {uno 1 bet}| {bet builder bet365}| {mls bet}| {bet ct}| {heinz bet calculator}| {ocean bet}| {ladbrokes free bet}| {corner bet roulette}| {bet accumulator calculator}| {bet nacional}| {bet amount}| {bet training}| {outright bet}| {fun bet}| {ku ph2.bet log in}| {bet cartoon}| {how does a bet work}| {phjl bet}| {easywin bet login}| {bet type must be 'accumulator' 1xbet}| {g7 bet casino}| {158 bet}| {lay bet}| {777. bet}| {bet near me}| {free casino bet no deposit}| {- players portal mgk88.bet mgk88.com mgk88.club mgk88.io mgk88.live mgk88.net mgk88.vip}| {world cup bet odds}| {super bowl bet odds}| {aussie rules bet}| {arbitrage bet}| {bet quotes}| {what is bet+}| {i bet you think about me is about who}| {free bet cheltenham}| {m phbet bet 23}| {bet all in}| {m8 bet}| {bet on afl}| {how to bet on grand national}| {bet builder app}| {live bet online}| {jumba bet no deposit bonus}| {big brother bet}| {liverpool bet}| {betting free bet}| {bet uncut}| {bet on league of legends}| {3 bet}| {brownlow medal bet}| {bet baseball}| {bet king. com}| {bet star}| {bet game app}| {711 bet bonus code no deposit philippines}| {711 bet online casino}| {bet broker uk}| {ph2.bet log in app}| {free bet casino login}| {66k bet}| {bet na bet meaning}| {bet motor}| {minimum bet in rivalry}| {bet and win gaming corporation taguig}| {bet visa apk}| {bet on cricket online}| {bet rivers casino}| {bet of the day horses}| {is 1x bet legit}| {bet on games online}| {outright bet meaning}| {jollibee bet casino registration philippines}| {247 bet casino}| {kto bet}| {bet on cheltenham}| {free bet on sign up}| {race bet}| {apaldo bet}| {bet on me itzy meaning}| {what is the best bet in baccarat}| {bet monkey}| {pg bet slot}| {line bet}| {bet on tennis matches}| {system bet calculator 1xbet}| {trixie bet explained}| {slot 777 bet}| {wimbledon bet odds}| {is lucky bet legit}| {7711 bet online casino}| {sure bet for today}| {ph2.bet log in app}| {how to get a free bet}| {i bet you think about me about who}| {free sign up bet}| {net bet sport}| {dream bet}| {toto bet}| {mr bet free spins promo code}| {i bet on losing dog meaning}| {what is the meaning of bet}| {how to bet in nba games}| {lodi bet 646}| {online betting free bet}| {mr bet casino review}| {celtic bet}| {bet n choy photos}| {747 bet play}| {dubai world cup bet}| {high bet}| {bet 365 app}| {lotto how to bet}| {bet analyzer}| {777pub bet}| {bet for free}| {first bet free}| {first bet}| {bet on love island winner}| {drake bet}| {bet on greyhound racing}| {where to bet sports}| {this as an unlawful act committed by policemen who caught gambling bet collector, pusher, drug user.}| {how to bet on dota 2 1xbet}| {jona made herself busy playing bet game on her phone and she loses majority of her savings}| {gully bet}| {top646 bet}| {tapales vs inoue bet}| {arsenal bet}| {hentai bet}| {what is unsettled bet in 1xbet}| {bet vs bs}| {bet tracker app}| {increasing the size of a bet in poker}| {mgk88 bet login}| {bonus code 711 bet}| {bet soul}| {u bet 63}| {kim min big bet}| {drake and josh the bet}| {777 bet ph}| {nba bet of the day}| {match bet}| {bet console}| {world cup best bet}| {bet on a horse}| {sige bet free 30}| {sg777 bet login register}| {pinaypie bet}| {golden eagle bet casino}| {bet score}| {mlb bet tips}| {bet for couples}| {bora jogar bet}| {each way bet golf}| {hot646 bet}| {dafa bet}| {cheltenham accumulator bet}| {vai de bet}| {jumba bet casino}| {bet online login}| {arena plus bet}| {gold cup bet}| {bet at home bonus}| {forecast bet calculator}| {patent bet calculator}| {how to bet in boxing}| {711 bet online casino register philippines}| {flirty bet ideas with a guy}| {bet 5 get 20 free}| {heto bet}| {i bet you in tagalog}| {lucky bet app download}| {bally bet}| {bet responsibly meaning}| {30 bet}| {1xbet promo code for free bet}| {rich888 bet}| {porn bet}| {betboom bet}| {monaco bet}| {bet parlay}| {ante bet meaning}| {lost a bet}| {online bet free bonus}| {badminton bet}| {rrr bet online casino app}| {sms bet}| {accumulator bet 1xbet}| {falcon bet casino}| {what is wire to wire bet}| {bet f1}| {365.com bet}| {pinas bet online}| {bet at}| {melbourne cup online bet}| {game bet asia}| {lucky cola bet register}| {free casino bet}| {url www.fc188.bet login}| {8 bet}| {bet.777}| {bet besa}| {sky bet politics}| {best way to bet on greyhounds}| {arat bet casino}| {sga88 bet login}| {bet-mt course meaning}| {77 bet ph}| {joli-bet}| {8998 bet login app}| {bet mgm michigan}| {rr bet app}| {bet manila}| {fa cup bet}| {hugo bet}| {where can i bet on the kentucky derby}| {bet sites with cash out}| {bet calculator horse racing}| {stake bet meaning}| {www oke-bet com login}| {sabong bet redeem code}| {bet internet}| {msc bet}| {bet fish}| {football accumulator bet}| {bet hoven}| {bet csgo skins}| {bet 10 get}| {how to bet on ufc}| {what is a moneyline bet}| {www.pp777.bet}| {laki ng burat mo kuya! bet na bet ni rachel}| {simple past of bet}| {football free bet}| {comeon bet}| {bet system calculator}| {gambling bet}| {patrick bet david religion}| {free sports bet no deposit required}| {max bet online casino}| {free bet sign up offer}| {isl bet}| {free no deposit bet}| {choose your bet in tagalog}| {bet ufc online}| {24x bet}| {the kiss bet webtoon}| {bet on it}| {tamabet. bet}| {football bet offers}| {box bet}| {best cheltenham free bet offers}| {how to bet on march madness}| {rivalry minimum bet}| {online horse bet}| {champions league bet odds}| {falconx bet online casino}| {betfair free bet}| {meaning of i bet on losing dogs}| {bet-on casino}| {bet on irish lottery}| {bet sport online}| {bet premier league}| {cammy lost the bet hentai}| {bet boom dota 2 roster}| {bet julia denise}| {mini bet casino}| {bet online nba}| {uk sport bet}| {bet company}| {round robin bet meaning}| {i bet in tagalog}| {itzy bet on me lyrics english}| {ji bet}| {sabong bet app download latest version}| {bet odds nba}| {sport bet app}| {bet lucky}| {dragon bet}| {bet crypto}| {bet on gold cup gold cup}| {stepmom bet me cant even fuck her right}| {the big ph2.bet log in8}| {mwg bet org}| {what is valid bet in casino}| {th777 bet login}| {masters golf bet}| {ss bet online casino}| {ph9.bet}| {system bet 747}| {www.ps88.bet}| {inter bet}| {bet meme}| {bet news}| {nhl bet odds}| {tennis live bet}| {split bet roulette}| {bet her}| {219 bet casino login}| {new customer bet offers}| {bet plus login}| {tmt bet}| {patrick bet david wikipedia}| {haha777.bet}| {7.bet is it legit}| {continuation bet}| {singbet bet broker}| {777 game bet}| {ryan garcia bet on himself}| {bet vesa app}| {is rivalry bet game safe?}| {fon bet}| {crash bet game}| {bet at home bonus code}| {sports bet tips}| {3 bet in poker}| {phbet bet app}| {mba bet}| {tara bet}| {bet theory}| {how to bet 6/49 lotto}| {bet visa log in}| {sabong bet login registration philippines}| {gb bet}| {nexbet free bet}| {asia bet casino}| {bet jili777}| {money line bet meaning}| {bet tips football}| {257 bet}| {bet hip hop awards 2023}| {bet 9}| {bet on nfl online}| {bet 5 get 30}| {alpha bet casino}| {7/11 bet online casino}| {bet in election}| {lv bet promo code}| {ez bet casino register}| {gg bet login}| {how to pay advance bet in 1xbet}| {9 bet casino}| {teaser bet meaning}| {each way bet meaning}| {m.sg777.bet}| {bet punishment ideas for couples}| {best way to bet on tennis}| {trebles bet}| {b29 bet}| {nba bet site}| {bet baseball online}| {australian open bet}| {free bet after registration}| {747 bet register}| {irish lotto bet}| {what is bet game}| {747 free bet}| {phl bet referral code}| {where to bet in nba}| {what is system bet}| {bet analysis soccer}| {best bet sites}| {patrick bet david wife}| {bet construct}| {tg8. bet}| {bet odd}| {bet grand national}| {vip ph2.bet log in app download}| {lv bet online casino}| {sports bet australia}| {1xbet system bet}| {bet cal}| {crazy time bet strategy}| {esporte bet}| {net bet casino}| {world series bet}| {777 taya bet}| {bet on ice hockey}| {sports bet promo}| {bet on valorant}| {bet icon}| {cyber bet casino}| {bet on transfers}| {save bet}| {11 bet}| {abl bet}| {bet ai}| {top bet prediction}| {cricket bet tips}| {the bet by anton chekhov pdf}| {free 100 bet casino}| {the score bet}| {bet king ph}| {777ph2.bet log in app login}| {i bet losing dogs lyrics}| {bet free bonus no deposit}| {the bet anton chekhov summary}| {nfl bet odds}| {panalo bet online casino}| {us open golf bet}| {present tense of bet}| {sugar rush bet}| {bet ideas for friends}| {fb777 bet registration}| {sky bet manager}| {711 bet .com}| {bet 10 get 40}| {betvictor free bet}| {bet at casino}| {nfl bet picks}| {bet handicap meaning}| {bet multiplier}| {patrick bet}| {bet on the super bowl}| {bet mgm casino}| {master bet girl}| {step bet}| {sky bet offer}| {settle valid bet before withdraw lucky cola}| {outlier bet}| {bet brain}| {grand national bet online}| {free bet when you sign up}| {jwin 7 bet login}| {bet welcome offer}| {system bet calculator free}| {gg bet casino}| {bet examples}| {bet n choy catigbian bohol}| {new bet offers}| {how to bet handicap in basketball}| {bet checker}| {how to respond to bet in text}| {bet handball}| {sexxy red bet awards 2023}| {hard rock bet house rules}| {bet log in}| {bet slip 1xbet}| {99vip bet}| {jili bet legit}| {world cup bet offers}| {bet tennis live}| {bet 36}| {bet uno}| {aug bet}| {slots bet}| {55 bet}| {177 bet casino real money}| {ryujin bet on me}| {shark bet}| {free soccer bet}| {bet soccer online}| {bet pawa}| {sky bet league 1}| {conor mcgregor bet}| {neo bet}| {6s bet login}| {unsettled bet meaning}| {crown bet}| {what to bet on today}| {u bet 95}| {i bet you think about me dedicated to}| {win win bet}| {7 bet games}| {what is a prop bet}| {casino app free bet no deposit}| {cow bet}| {kill maker bet meaning}| {how to unhide bet history in 1xbet}| {multi bet calculator}| {m88 bet login}| {monopoly bet}| {bet money online}| {bet 10 get 30}| {betfred free bet}| {summary of the bet}| {draw no bet means}| {nba live bet}| {bet return calculator}| {taya777 bet}| {real bet}| {how to bet on football games}| {bet root}| {sporty bet}| {how to bet online sabong}| {virgin bet login}| {bet boom dacha dota 2}| {bet by denise julia meaning}| {one ex bet app}| {soccer bet app}| {how to bet on tennis and win}| {ryan garcia odds bet}| {side bet blackjack}| {swansea bet}| {slot 888 bet login}| {online bet football}| {crypto bet}| {bet 9.com login}| {bet app download for android}| {bet on nascar}| {only one bet per game can be placed}| {deposit bonus bet}| {bet nhà cái}| {bet.7}| {cheltenham gold cup bet}| {how to win over and under bet}| {bet tips today}| {asian bet login}| {cheltenham free bet no deposit}| {yankee bet calculator}| {today bet .com}| {casino live bet}| {1 asia bet}| {bet at cheltenham}| {bet-ct}| {aviator bet app}| {soccer bet analysis}| {sabong bet apk latest version}| {bet on me lyrics itzy english}| {bet it all casino erfahrungen}| {tgif bet app}| {panalo bet model}| {dota2 item bet}| {i bet your mother would be proud of you}| {bet on grand national online}| {how to bet on horses and win}| {bet 365 usa}| {granny bet}| {bet on wimbledon with bitcoin}| {the bride bet free epub}| {bet ng bayan}| {nba finals bet}| {slot bet app}| {bet on golf online}| {what does it mean to bet on losing dogs}| {csgo bet prediction}| {how to bet in rivalry}| {m5 bet}| {where can i bet dota 2 items}| {free bet codes}| {tokyo leigh & london laurent in i bet my pussy your dad’s gf is a slut}| {bet on the nfl}| {api sport bet}| {sugar bet slots}| {axie 88 bet}| {bet one}| {bet builder in 1xbet}| {over under bet}| {sign up free bet no deposit}| {bet grand national online}| {betano bet}| {one x bet download}| {win win bet login}| {22 bet app}| {g bet app download latest version}| {dota bet site}| {bet ideas for couples}| {what is the moneyline bet}| {largest multi kill dota 2 bet}| {how to see hidden bet in 1xbet}| {bet 365 bonus}| {pcso bet online}| {spread bet calculator}| {seven bet gaming}| {free bet without deposit}| {monte carlo casino minimum bet}| {free world cup bet}| {free bet list}| {1x bet logo}| {bbr bet}| {reverse bet}| {bet angel forum}| {admiral bet}| {us bet}| {twice to bet}| {names starting with bet}| {free horse racing bet}| {jili365.bet download}| {bet fotboll}| {11 bet app}| {patrick bet david quotes}| {no deposit free bet casino}| {wimbledon free bet}| {new customer free bet}| {how to bet on powerball lottery}| {sabong 71 bet}| {711 bet log in}| {what is draw no bet}| {bet plus app}| {deposit 5 get free bet}| {place a bet on cheltenham gold cup}| {77ph2.bet log in app review}| {luck bet}| {g-bet casino online}| {711 bet bonus code today}| {best horses to bet on today}| {999.bet}| {how much will my bet win}| {pba bet odds}| {real madrid bet}| {binary bet}| {spread bet offers}| {bet on six nations}| {place bet horse racing}| {bet bet}| {i bet 意味}| {flirty bet consequences}| {bet+ customer service phone number}| {pub bet}| {bet on cheltenham races}| {cammy lost the bet so badly}| {sport bet live}| {dota bet items}| {jetx bet login}| { bet}| {bet belgium}| {cc6 bet app philippines}| {baccarat pair bet strategy}| {8998 bet login register}| {ryan garcia bet}| {rrr bet login password}| {666 bet casino}| {sky bet racing}| {grand national online bet}| {pinup bet}| {m bet 247. live}| {free bet no deposit sports bet}| {betway free bet}| {www.fc188.bet login}| {is 888 bet legit}| {bet 736}| {masters bet}| {24k bet}| {how to bet dota 2 items}| {ez casino bet}| {blaze bet}| {bet strategy}| {lb bet}| {free bet no deposit bingo}| {itzy bet on me english lyrics}| {how to bet on cs go}| {political bet}| {bb bet}| {tg7777 bet login}| {can you bet on esports}| {bet drawing}| {sky bet promotions}| {horse racing best bet}| {ph2.bet log in app}| {caliz philippines big bet}| {bet automotive}| {talisay bet. live login}| {decadeslong bet}| {how to bet on american football}| {where to bet}| {parimatch free bet}| {bbc bet}| {patrick bet-david wife}| {half time/full time bet example}| {string bet poker}| {bet equation}| {best bet site}| {how to bet on the world cup}| {tennis bet tips}| {treble bet}| {mr bet review}| {linkvaow88 .bet}| {bet angel}| {bet on cheltenham gold cup}| {tanzania bet}| {mabuhay bet casino}| {bet agent}| {bet scommesse}| {jili bet free spin}| {66 bet}| {jili bet apk download}| {bet'}| {how to bet on rugby}| {ph2.bet log in app}| {what is the difference between valid bet and total bet?}| {cc6 bet login philippines}| {how to bet basketball over and under}| {711 bet login registration philippines}| {bet horses}| {ph88.bet}| {bet your bottom dollar meaning}| {galaxy bet 77 login sign up}| {nusta bet}| {max bet casino login}| {bet all game}| {lucky 31 bet calculator}| { bet meron}| {cycling bet}| {cheltenham free bet}| {teams to bet on today}| {og bet}| {bet hip hop awards}| {patrick bet-david books}| {bet builder tips today}| {champion bet}| {fb7777 bet}| {bet comelec meaning}| {j9 bet}| {oke bet com legit}| {bet ph casino}| {bet on call of duty}| {everton bet}| {soccer bet tips today}| {infinity bet casino}| {bet]}| {poker c bet}| {bet 999 live}| {best online bet}| {what is a system bet}| {linkvaow88.bet khuyen mai w88}| {phwin.com bet}| {bet-on ph}| {how to bet on lotto online}| {bet sign up offer}| {handicap meaning bet}| {365 bet com}| {what is advance bet in 1xbet}| {bookies free bet offers}| {aviator game bet}| {cricket bet price}| {bet on college football}| {sevilla bet}| {yummy bet}| {nice88 bet registration}| {okada bet app}| {bet cs go}| {normal heart bet}| {bet on csgo}| {bet 365 logo}| {win bet casino}| {bet online sport}| {jili777 bet}| {football bet promotions}| {blue bet}| {agent.oke-bet}| {super bet apk}| {seven bet login}| {politics bet}| {place a bet on the grand national}| {champions league winner bet}| {bet on the masters}| {heinz bet}| {all in bet meaning}| {otso bet download free}| {greyhound bet app}| {what is the meaning of i bet on losing dogs}| {wow888 bet}| {bet nfl online}| {ok bet redeem code today}| {i bet you think about me who is it about}| {ascot free bet offers}| {portsmouth bet}| {77jl bet}| {1ex bet app}| {ph2.bet log in casino}| {jiliko747.bet}| {bet naija}| {bet on red}| {bet on premier league winner}| {how to bet on the kentucky derby}| {super 6 sky bet}| {bet in}| {bet sites uk}| {bet greyhounds}| {21 bet}| {how to bet in blackjack}| {street bet in roulette}| {tdtc bet}| {bet on cs go}| {what is accumulator bet}| {winning margin bet}| {sky bet odds}| {slot bet 200}| {7.bet scam or legit}| {fox bet promo code}| {olympics bet}| {football online bet}| {i bet login}| {ice hockey bet}| {how to bet in 1xbet nba}| {horse racing bet odds}| {free bet sign up offers}| {you have already placed a bet on 1xbet problem}| {bet kobe}| {football bet tips and predictions}| {leicester city bet}| {bet in football}| {ufc sports bet}| {treble bet calculator}| {uk bet sites}| {taylor swift i bet you think about me}| {anime bet}| {bet 68}| {bet-at-home test}| {soccer bet prediction}| {ph2.bet log in login philippines}| {jj bet}| {core bet}| {bet bóng}| {magic bet casino}| {apollo bet casino}| {21+3 side bet}| {golden state warriors bet}| {preakness stakes bet}| {bet on csgo matches}| {football bet free}| {sky bet promo code}| {bet hockey}| {365 bet live score}| {bet-king}| {oke bet log in}| {marsthon bet}| {lion bet}| {us masters bet}| {lodi bet casino login}| {ph2.bet log in download free}| {gg. bet}| {lucky 7 bet}| {tipico bet}| {mcw bet register}| {bet home}| {happy bet slot}| {slot free bet no deposit}| {bet free bet}| {bet bonus on registration}| {nassau golf bet}| {total even bet meaning}| {ascot bet}| {bet award for sportsman of the year}| {7 11 bet casino}| {what is a super heinz bet}| {malaysia bet}| {bet mobile legends}| {mobile legend bet}| {lucky 63 bet explained}| {i bet in a sentence}| {bet on college basketball}| {3 bet meaning poker}| {ashes bet}| {bet on melbourne cup}| {sport bet api}| {how to bet in e lotto philippines}| {is mr bet legit}| {lost a bet meaning}| {english football bet}| {777taya bet}| {g-bet casino}| {what is a lucky 15 bet}| {bet 3}| {best way to bet on horse racing}| {unibet free bet}| {bet image}| {bet usa}| {bet on greyhound}| {phx bet}| {best way to bet on horses}| {evo bet}| {bet items dota 2}| {10 bet casino}| {sunderland bet}| {how to cancel bet in rivalry}| {what is power bet in 1xbet}| {rangers bet}| {overwatch bet}| {jeli bet login}| {sky bet login my bets}| {pinak bet}| {score bet}| {bet mlbb}| {jav bet}| {100 bet}| {ivana alawi ph2.bet log in}| {decadeslong bet consciousness}| {online bet app}| {different bet}| {manchester united bet}| {super heinz bet}| {what is trixie bet}| {bet online blackjack}| {bet on presidential election}| {infinity88.bet}| {advance bet in 1xbet terms and conditions}| {bet met course}| {max bet gaming}| {25 bet 999 bet}| {new bet}| {bet england vs croatia}| {bet 8}| {winford bet gaming}| {bet civil engineering}| {712 bet}| {smash bet casino login}| {bet hub}| {european football bet}| {au bet}| {multiple bet}| {how to bet on 1xbet for beginners}| {big win bet}| {ye88.bet}| {nhentai. bet}| {baby bet casino}| {what is interrelated bet in 1xbet}| {online roulette free bet}| {side bet city}| {bet online poker}| {bet apuestas}| {patrick bet david business}| {bet engineering}| {best football bet}| {bet with crypto}| {no deposit football bet}| {bet 366}| {fb777+bet+login}| {g-bet}| {ayt bet meaning}| {bet of the day predictions}| {canadian bet}| {fotboll bet}| {bet cricket online}| {wow888.bet}| {wwe bet}| {taya365+bet}| {bet horse}| {ok bet casino register}| {bby bet}| {ph2.bet log in free 150}| {how to bet on super bowl}| {hi bet}|